آیا خرید و فروش ماهواره می تواند مجاز باشد؟

خرید و فروش ماهواره چون وسیله ای است که اغلب از آن استفاده نادرست می شود جایز نیست. نگهداری ماهواره در خانه برای استفاده های نادرست حرام است

خرید و فروش ماهواره

ستاره | سرویس مذهبی – ماهواره از جمله آلات مشترك است كه قابلیت استفاده حلال و حرام را دارد ولى چون غالباً از آن بهره‏بردارى حرام مى‏شود بنابراین خرید و فروش ماهواره و استفاده از آن در خانه جایز نیست.

خرید و فروش ماهواه . حکم خرید و فروش ماهواره

 

به کار بردن ماهواره از دیدگاه مراجع تقلید

امام خمینى و آیت الله وحید: اگر منافع حرام و نامشروع آن بیش از منافع حلال آن باشد (به گونه ‏اى كه منافع حلال بسیار نادر گردد) خرید و فروش آن جایز نیست و اگر قانونى در این زمینه وجود دارد باید مراعات گردد

آیت الله خامنه ‏اى و آیت الله مكارم: دستگاه آنتن ماهواره‏اى از این جهت كه صرفا وسیله ‏اى براى دریافت برنامه‏ هاى تلویزیونى است كه هم برنامه‏ هاى حلال دارد و هم برنامه‏ هاى حرام، حكم آلات مشترك را دارد. لذا خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏ هاى حلال جایز است. ولى چون این وسیله براى كسى كه آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏ هاى حرام را كاملا فراهم می كند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى كسى كه به خودش مطمئن است كه استفاده حرام از آن نمی كند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده ‏اى هم مترتّب نمی شود. لكن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد

آیت الله تبریزى و آیت الله فاضل: خرید و فروش آن در صورتى كه به منظور استفاده حرام نباشد، اشكال ندارد. [و اگر قانونى در این زمینه وجود دارد] باید بر طبق آن عمل شود.

بنر-هومکا-ستاره

آیت الله صافی گلپایگانی: استفاده مشروع و مفید از آن اشکال ندارد ولی اگر معرض استفاده نامشروع و فساد اخلاق باشد جایز نیست. در این زمان که شرایط خاص رسانه‌ها و وسائل ارتباطی، صیانت اخلاقی و هویت اسلامی جامعه مخصوصاً نسل جوان را تهدید می‌کند همگان مخصوصاً بزرگان خانواده و عائله باید مراقبت نمایند که بستگان آنها به این خطر که از خطر اعتیاد زیان‌بارتر است مبتلا نشوند و حیات اخلاقی آنها محفوظ بماند

آیت الله بهجت: با توجه به اینكه استفاده از منافع حرام و نامشروع آن، بیش از منافع حلال است (به گونه‏ اى كه استفاده منافع مشروع آن بسیار نادر است) خرید و فروش آن جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی: استفاده مشروع با رعایت جهات شرعیّه، در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شرع برای دیگران نشود، جایز است

آیت الله سیستانی: اگر بیم کشیده شدن خود یا بعضی از خانواده خود به استفاده آن در حرام باشد (مانند نگاه کردن به فیلم های لخت یا نیمه لخت) نگه داری از ماهواره جایز نیست

 

خرید و فروش ماهواره از دیدگاه مراجع تقلید

آیت الله خامنه ای: اگر از آنتن ماهواره‌اى براى امور حرام استفاده شود که غالباً همین‌طور است و یا تعمیر کننده و یا نصب کننده علم داشته باشد به اینکه کسى که قصد تهیه آنتن ماهواره‏اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى‌‏کند، خرید و فروش ماهواره و نصب قطعات و راه‏‌اندازى و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست

آیت اللّه سیستانى: خرید و فروش ماهواره جایز نیست؛ مگر در صورتى كه اطمینان پیدا كند كه خود و یا دیگران از آن استفاده حرام نمی كنند.

آیت اللّه صافى: خرید و فروش ماهواره و استفاده مشروع از آن، در صورتى كه مجتهد جامع الشرایط به ملاحظه مصالح مهم ه‏اى آن را ممنوع نكرده باشد، اشكال ندارد.

 

خرید و فروش ماهواره . خرید و فروش لوازم ماهواره

 

خرید و فروش ماهواره از دیدگاه قانون

آنچه قانون در رابطه با ممنوعیت به كارگیری و استفاده از تجهیزات دریافت و نصب ماهواره بر آن تاكید دارد این است كه استفاده از ماهواره و خرید و فروش ماهواره و نصب آن جرم است. در ماده 9 این قانون آمده است «استفاده كنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدی از یك میلیون تا سه میلیون ریال محكوم می گردند».

علاوه بر این مطابق با تبصره الف این ماده «حمل، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتكبین به مجازات نقدی از یك تا پنج میلیون ریال محكوم می گردند.»


ستاره
Logo