معرفی کتاب

هر کتاب دریچه تازه‌ای به دنیای خوانندگانش می‌گشاید که دید وسیع‌تری به او می دهد. کتاب خواندن جامعه را از جهل و تعصب می‌رهاند و بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی را تعدیل می‌کند.

سرویس فرهنگ و هنر ستاره برای تقویت فرهنگ کتابخوانی و برای ایجاد علاقه و اشتیاق نسبت به مطالعه، بخش معرفی کتاب ستاره را راه اندازی کرده است.

این بخش به معرفی معروف ترین کتاب داستان ها از نویسندگان ایرانی و نویسندگان بزرگ جهان، معرفی کتاب مذهبی و تاریخی و روانشناسی، معرفی کتاب های مفید برای مطالعه نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، همچنین مقالاتی در باب مهارت کتابخوانی و بهترین کتاب هایی که باید خواند پرداخته است.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
نمایش بیشتر
ستاره
Logo