گل شب بو


گل شب بو
از گل‌های زینتی است که گل‌های معطر و زیبایی دارد. در ایران از گل شب بو بیشتر به هنگام مراسمات و جشن‌هایی مثل عید نوروز استفاده می‌شود. گل شب بو انواع مختلفی دارد. شب بوی انگلیسی، شب بوی زرد، شب بوی سلطانی، شب بوی دریایی و شب بوی هراتی برخی از انواع این گل خوشبو هستند. کاشت گل شب بو آسان بوده و بیشتر از طریق بذر و قلمه زدن انجام می‌شود.

شب بو از گل‌هایی است که دوست‌دار سرما بوده و نسبت به گرمای محیط حساس است. برای کاشت این گل ترکیب خاکبرگ، شن، کود پوسیده گاوی و خاک معمولی مناسب است. این گل برای رشد بهتر نیاز به نور مستقیم و آبیاری متوسط دارد. بهترین محل برای نگهداری گل شب بو در ایوان و در پشت پنجره اتاق‌هاست.

گل شب بو در رنگ‌های مختلف سفید، زرد، صورتی، بنفش و… وجود دارد.

ستاره
Logo