کود


کود
موادی است که برای رشد گیاه مفید بوده و در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می‌کنند. کود می‌تواند به صورت طبیعی و یا شیمیایی باشد. کودهای طبیعی معمولا از پسماندهای خانگی و طبیعی و یا فضولات حیوانات تهیه می‌شود. کود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مود آلی و غذایی باقی‌مانده که برای غنای خاک بسیار مفید است؛ بسیار مورد توجه کشاورزان بوده است. در بعضی کشورها از مدفوع انسانی به عنوان کود در مزارع کشاورزی استفاده می‌شود.

کودهای شیمیایی موادی هستند که به صورت شیمیایی تولید شده که دارای مواد مغذی مورد نیاز گیاه هستند. این نوع کودها می‌توانند شامل عناصری مثل ازت، فسفر، پتاس، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و… باشند. کود گیاهی انواع مختلفی دارد. کود سبز، کمپوست، گیالوش، خاکبرگ و… برخی از انواع کودهای گیاهی هستند.

ستاره
Logo