پوست چرب

پوست چرب حاصل ترشح بیش از اندازه غدد چربی پوست است. زمانیکه چربی پوست زیاد باشد، پوست دیگر حالت خشکی نداشته و براق می‌شود اما از طرفی چنین پوستی بیشتر مستعد جوش و آکنه است. بنابراین در صورتیکه بتوان با راهکارهایی میزان ترشح چربی را بر روی معتدل کرد، می‌توان امیدوار بود که جوش‌های پوستی بهبود یابند. شوینده‌ها و ماسک‌های مختلفی برای کاهش چربی پوست وجود دارد که می‌توان با توجه به میزان چرب بودن پوست هر کدام را استفاده کرد.

ستاره
Logo