عشق بازی

عشق بازی شامل مجموعه‌ای از حرکات و رفتارهایی است که زن و شوهر برای برانگیختن میل جنسی پیش از شروع رابطه جنسی انجام می‌دهند. عشق بازی باعث می‌شود زن برای رابطه جنسی آمادگی لازم را پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنان به حدود سی دقیقه عشق بازی قبل از شروع به رابطه جنسی نیاز دارند تا به مرز تحریک برسند. به طور کلی بوییدن همسر یا شریک جنسی، نوازش کردن گونه‌ها، دست کشیدن در موها، بوسیدن لب‌ها، لیس زدن و بوسیدن صورت و گردن، در آغوش کشیدن و… جزء فعالیت‌هایی است که در عشق بازی می‌توان انجام داد.

“بر زبان آوردن صحبت‌های عاشقانه” و “ابراز علاقه به یکدیگر” هم می‌تواند نقش مهمی در عشق بازی داشته باشد.

ستاره
Logo