طوطی


طوطی
پرنده‌ای سبزرنگ از راسته طوطی سانان است که اغلب در سرزمین‌های گرمسیر و نیمه‌گرمسیر زندگی می‌کند. این پرنده انواع مختلفی دارد که با رنگ‌های متنوع پرهای بال و پرهای سر و دم از همدیگر متمایز می‌شوند. ویژگی جالب توجه طوطی، باهوش بودن و توانایی تقلید صداست. در برخی موارد دیده شده است که یک طوطی تا چند هزار کلمه می‌تواند حرف بزند.

بیشتر طوطی‌ها در حفره‌هایی که در درختان و یا صخره‌ها وجود دارد، لانه‌سازی می‌کنند و تخم‌هایی به رنگ سفید می‌گذارند. معمولا طوطی‌ها از مواد گیاهی مانند دانه، آجیل، غنچه‌ها و… تغذیه می‌کنند. طوطی‌ها با اسامی گوناگونی وجود دارند. کاسکو، طوطی برزیلی و شاه طوطی برخی از انواع مختلفی این پرنده سخنگو هستند. طول عمر طوطی بر حسب نوع آن متفاوت است. به طور مثال طول عمر طوطی کاسکو بین ۵۰ تا ۶۰ سال است.

ستاره
Logo