حریره

حریره از غذاهایی است که با پختن غلات (مثل برنج) به همراه مغزهای آسیاب‌شده (مثل مغز بادام و پسته) در آب یا شیر تهیه می‌شود. از آنجاییکه این غذا بسیار زودهضم است از آن به صورت غذای کمکی برای کودک شش ماهه استفاده می‌کنند. این غذا در انواع مختلفی می‌تواند تهیه شود که “حریره بادام” متداول‌ترین نوع آن است. حریره نه جامد است نه مایع و زمانی که پخته می‌شود به رنگ شیری کدر در می‌آید.

حریره غذایی چاق‌کننده و مغذی است که برای پوکی استخوان، نرمی استخوان و رشد استخوان نیز مفید است.

ستاره
Logo