بافت شلوار

شلوار از لباس‌هایی است که برای پوشاندن پایین‌تنه استفاده می‌شود. شلوار می‌تواند پارچه‌ای یا بافتنی باشند که البته نوع بافتنی آن بیشتر برای نوزادان و کودکان تهیه می‌شود. بافت شلوار پیچیده نبوده و به وسایلی مثل کاموا، میل یا قلاب نیاز دارد. شلوار را می‌توان در رنگ‌ها و نقش‌های مختلفی بافت. استفاده از طرح‌های کودکانه برای شلوارهای بافتنی آن‌ها را زیباتر می‌کند. شلوارهای بافتنی را می‌توان به آسانی با استفاده از بافت با میل تهیه کرد.

ستاره
Logo