بافت دستکش

دستکش پوششی است که از دست‌ها محافظت می‌کند. در زمستان از دستکش‌های چرمی یا بافتنی برای حفاظت دست‌ها در برابر سرما استفاده می‌شود. دستکش‌های بافتنی را می‌توان به آسانی با استفاده از بافت با میل تهیه کرد. برای بافت دستکش به کاموا و دو عدد میل با ضخامتی متناسب با ضخامت کاموای دلخواه نیاز دارید. دستکش‌های بافتنی را می‌توانید در انواع طرح و رنگ تهیه کنید.

ستاره
Logo