احتمال بارداری

بارداری زمانی رخ می‌دهند که پس از نزدیکی و برقراری رابطه جنسی بین زن و مرد، اسپرم بتواند به تخمک آزاد شده از تخمدان رسیده و با آن ترکیب شود. معمولا احتمال بارداری در زمان‌هایی که تخمک‌گذاری بیشتر است، افزایش می‌یابد. بنابراین برای باردار شدن، باید در حوالی زمان تخمک‌گذاری، بیشتر از یک‌بار آمیزش داشته باشید. زمان دقیق رها شدن تخمک در خانم‌ها، مشخص نیست و به طول دوره قاعدگی آن‌ها بستگی دارد. به طور مثال اگر دوره شما ۲۸ روزه باشد، آنگاه می‌توان گفت که تخمک‌گذاری تقریبا در وسط دوره انجام می‌شود.

اگر پریودهای نامنظم داشته باشید، تعیین زمان تخمک‌گذاری کمی سخت می‌شود. در این شرایط برای افزایش احتمال بارداری حداقل دو بار در هفته آمیزش داشته باشید. یک زوج ممکن است بعد از نزدیکی بدون پیشگیری در همان ماه اول باردار شوند و برای برخی، این زمان ممکن است از شش ماه تا یک سال طول بکشد. به طور متوسط زوج‌ها بعد از سه ماه اقدام، موفق به بارداری می‌شوند. در این میان هر چقدر سن از ۳۵ سال بیشتر شود احتمال بارداری کاهش می‌یابد.

ستاره
Logo