عکس سلفی مونا فرجاد و مادرش در اتومبیل

عکس سلفی مونا فرجاد و مادرش در اتومبیل توسط مونا فرجاد در صفحه رسمی‌اش منتشر شده است. مونا فرجاد بازیگر ایرانی و دختر جلیل فرجاد می‌باشد.

ستاره
Logo