تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۵
کد خبر: ۹۴۲۴
تعداد نظرات: ۶ نظر
با تعبیر خواب سیل، تعبیر خواب سونامی، تعبیر خواب فرار از سیل، تعبیر خواب نجات یافتن از سیل و تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود آشنا شوید.
تعبیر خواب آب گرفتگی - تعبیر خواب سیل ابن سیرین - تعبیر خواب غرق شدن در سیل - تعبیر خواب سیل و سونامی


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - سیل در خواب‌های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم داشته باشیم قدرت مقابله با آن را نداریم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می‌باشد. معبرین اسلامی و قدیمی مانند امام جعفر صادق (ع) دیدن سیل در خواب را دشمنی بزرگ می‌دانند و این اتفاق و دشمن بزرگ می‌تواند خود را به هر صورتی نشان دهد. در گذشته بزرگ‌ترین حوادث لشگرکشی‌ها و پادشاهان ظالم بوده‌اند و معبرین این حوادث را به آن‌ها نسبت داده‌اند.
 
تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
 
سیل: افسردگی را می‌توان به مثابه سیلی از عواطف منفی نگریست. اضطراب سیلی از ترس‌هاست، سر ریز شدن و طغیان کردن ناخودآگاه و احساسات مهار نشده به سوی آگاهی. البته تصویر طغیان می‌تواند به احساسات مثبت مانند عشق نیز اشاره کند. به هر حال اگر به درستی از عهده اداره طغیان برآییم، فرایند رشد را پرمایه خواهد کرد. در بسیاری از رویاها، سیل انرژی مثبتی است که رویابین بی تاب آن است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضا‌های شما له می‌شوند). تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید.
 • دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.
 • خواب دیدن اینکه خانه تان را سیل برده (سیل گرفته) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می‌شوید. دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید.
 • دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.
 

تعبیر خواب سیل

ابن سیرین کوید: دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.
 
جابر مغربی گوید: اگر در خواب بیند سیل درجایی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است.
 • دشمنی بزرگ
 • پادشاهی ستمگر
 • لشگر غالب وپیروز
 • فتنه و بلا
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعاً نمی‌تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.
اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می‌آید حادثه شما را در بر می‌گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جایی استوار است و آب نمی‌تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و در حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می‌گردد و شما را اندوهگین می‌سازد.
 • دیدن سیل در خواب، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می‌شود
 

تعبیر خواب سونامی

معبرین غربی گویند:
 • سونامی و دیدن آن در خواب سمبل و نمادی از قدرت است. محل وقوع سونامی، اندازه موج‌ها و افرادی که در خواب همراه شما حضور داشتند در تعبیر و تفسیر خواب مؤثر است. به طورکلی دیدن سونامی و موج‌های بلند ناشی از آن بیانگر سرکوب کردن احساسات و عواطف بیننده خواب است. دیدن سونامی بدون اینکه در آن موقعیت قرار گرفته باشید نشانه تجربه اتفاقی تلخ و احساساتی ناپایدار در زندگی بیداری است.
 • رویاهایی که در مورد حوادثی مانند سیل و سونامی‌های شدید دیده می‌شوند بیانگر رخ دادن اتفاقات مهمی هستند.
 • اگر در خواب دیدید که از سونامی در حال فرار کردن هستید نشانه آن است که شما سعی در فرار کردن از پایمال شدن احساساتتان دارید.

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌آید
 

تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام است. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می‌باشد. اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می‌آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می‌برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی‌بینید.
 

تعبیر خواب فرار از سیل خروشان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.
 
 
منابع:
dream-meaning.net
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۵
ديانا
08:32 - 1398/02/20
سلام
من خواب ديدم رفتيم باغ و اونجا با بقيه مردم درباره مراقبت هاي حين سيل حرف ميزنيم و بعدش يهو سيل مياد منو پدر و مادرم ميريم درخت انتخاب كنيم تا ازش بريم بالا
ولي يهو چشم من به سيل گل الود با ارفتاع زياد ميفته كه مردم روش دارن راه ميرن و غرق نميشن
بعدش پدرم ميره و اون هم روي سيل راه ميره
ممنون ميشم تعبيرشو بگين
سلام. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. که در خواب شما پدر نماد رهبری و حمایت است و سیل نماد مشکلاتی بیشتر عاطفی که شما را دچار چالش کرده یا در برهه ای از مان دچارتان خواهد کرد.
علی
22:48 - 1398/02/17
با سلام ، شاید سریال کشتی را در Gem TV دیده باشید ، دیشب خواب دیدم تو کشتی نیستم فقط از بالای اسمان این کشتی بزرگ را میبینم، تو خواب یه سونامی خیلی بزرگ معمولا 6 با 3 سانتی متر دیده بودم تعبیرش چی میتونه باشه ؟
با تشکر
سلام فضایی که در خواب می بینید همان فضایی است که در زندگی واقعی برایتان اتفاق می افتد. البته منظور از کشتی در خواب، نوعی آرامش و سکون در بیداری است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، آرامش روانی شما را مختل کند و قدرت تمرکز و مدیریت شما را از بین ببرد.
پ
16:40 - 1398/01/13
سلام من خواب دیدم با مامانم جایی رفتیم و یهو سیل مث ریختن اب از ابشار میاد و ما هی فرار میکنیم اب از هر طرف بیشتر میشه مامانمم عقب تر از من مونده ولی اخرش از اب درمیایم و نجات پیدا میکنیم.تعبیرش چی میشه
این خواب نشان دهنده ی مسائلی است که به خصوص در زمینه های عاطفی برای شما چالش فکری یا درگیری ایجاد کرده اند یا در این دوره ی زمانی ایجاد خواهند کرد. لازم است تا با این مسائل به شیوه ای منطقی رو به رو شوید و از گرفتن تصمیمات ناگهانی جلوگیری کنید.
بدون نام
06:31 - 1397/12/09
سلام
درعالم دیدم در رودخانه ای هستم که اب گل آلودی دارد خواستم دور بشم از رودخانه به طرف بالای تپه رفتم (رودخانه در بین دو تپه بود ولی وقتی به سمت بالا حرکت کردم دیدم سیلی وحشتناک با خروش، برگ و چوب .... به سمتم میاد ونتونستم پناهگاهی پیداکنم نزدیک شد خودم رو باختم چشمانم را بستم واز خواب پریدم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، آرامش و سلامت روانی شما را مختل کند.
بدون نام
13:56 - 1397/11/30
من دیدم در یه شب تو کوچمون امواج بزرگی میاد و سیل میشه و من خیلی می ترسم تعبیرش چیه؟ ممنون
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، آرامش روانی شما را مختل کند و قدرت تمرکز و مدیریت شما را از بین ببرد.
فرزانه
09:24 - 1397/02/07
سلام..ااینجا دررابطه با خواب سونامی،نوشته شده افرادی که درخواب حضور دارن،درتعبیرخواب مؤثرن..میشه بیشتر توضیح بدین؟؟من تو خواب با یکی از افراد فامیل از سونامی فرار میکردم..تعبیرش چجوری میشه؟؟
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۵
ديانا
08:32 - 1398/02/20
سلام
من خواب ديدم رفتيم باغ و اونجا با بقيه مردم درباره مراقبت هاي حين سيل حرف ميزنيم و بعدش يهو سيل مياد منو پدر و مادرم ميريم درخت انتخاب كنيم تا ازش بريم بالا
ولي يهو چشم من به سيل گل الود با ارفتاع زياد ميفته كه مردم روش دارن راه ميرن و غرق نميشن
بعدش پدرم ميره و اون هم روي سيل راه ميره
ممنون ميشم تعبيرشو بگين
سلام. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. که در خواب شما پدر نماد رهبری و حمایت است و سیل نماد مشکلاتی بیشتر عاطفی که شما را دچار چالش کرده یا در برهه ای از مان دچارتان خواهد کرد.
علی
22:48 - 1398/02/17
با سلام ، شاید سریال کشتی را در Gem TV دیده باشید ، دیشب خواب دیدم تو کشتی نیستم فقط از بالای اسمان این کشتی بزرگ را میبینم، تو خواب یه سونامی خیلی بزرگ معمولا 6 با 3 سانتی متر دیده بودم تعبیرش چی میتونه باشه ؟
با تشکر
سلام فضایی که در خواب می بینید همان فضایی است که در زندگی واقعی برایتان اتفاق می افتد. البته منظور از کشتی در خواب، نوعی آرامش و سکون در بیداری است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، آرامش روانی شما را مختل کند و قدرت تمرکز و مدیریت شما را از بین ببرد.
پ
16:40 - 1398/01/13
سلام من خواب دیدم با مامانم جایی رفتیم و یهو سیل مث ریختن اب از ابشار میاد و ما هی فرار میکنیم اب از هر طرف بیشتر میشه مامانمم عقب تر از من مونده ولی اخرش از اب درمیایم و نجات پیدا میکنیم.تعبیرش چی میشه
این خواب نشان دهنده ی مسائلی است که به خصوص در زمینه های عاطفی برای شما چالش فکری یا درگیری ایجاد کرده اند یا در این دوره ی زمانی ایجاد خواهند کرد. لازم است تا با این مسائل به شیوه ای منطقی رو به رو شوید و از گرفتن تصمیمات ناگهانی جلوگیری کنید.
بدون نام
06:31 - 1397/12/09
سلام
درعالم دیدم در رودخانه ای هستم که اب گل آلودی دارد خواستم دور بشم از رودخانه به طرف بالای تپه رفتم (رودخانه در بین دو تپه بود ولی وقتی به سمت بالا حرکت کردم دیدم سیلی وحشتناک با خروش، برگ و چوب .... به سمتم میاد ونتونستم پناهگاهی پیداکنم نزدیک شد خودم رو باختم چشمانم را بستم واز خواب پریدم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، آرامش و سلامت روانی شما را مختل کند.
بدون نام
13:56 - 1397/11/30
من دیدم در یه شب تو کوچمون امواج بزرگی میاد و سیل میشه و من خیلی می ترسم تعبیرش چیه؟ ممنون
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، آرامش روانی شما را مختل کند و قدرت تمرکز و مدیریت شما را از بین ببرد.
فرزانه
09:24 - 1397/02/07
سلام..ااینجا دررابطه با خواب سونامی،نوشته شده افرادی که درخواب حضور دارن،درتعبیرخواب مؤثرن..میشه بیشتر توضیح بدین؟؟من تو خواب با یکی از افراد فامیل از سونامی فرار میکردم..تعبیرش چجوری میشه؟؟
چهره‌ها در ستاره