مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۵
کد خبر: ۹۴۲۴
تعداد نظرات: ۲۷ نظر
با تعبیر خواب سیل، تعبیر خواب سونامی، تعبیر خواب فرار از سیل، تعبیر خواب نجات یافتن از سیل و تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود آشنا شوید.
تعبیر خواب سیل - دیدن سیل و سونامی در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - سیل در خواب‌های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم داشته باشیم قدرت مقابله با آن را نداریم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می‌باشد. معبرین اسلامی و قدیمی مانند امام جعفر صادق (ع) دیدن سیل در خواب را دشمنی بزرگ می‌دانند و این اتفاق و دشمن بزرگ می‌تواند خود را به هر صورتی نشان دهد. در گذشته بزرگ‌ترین حوادث لشگرکشی‌ها و پادشاهان ظالم بوده‌اند و معبرین این حوادث را به آن‌ها نسبت داده‌اند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
 
سیل: افسردگی را می‌توان به مثابه سیلی از عواطف منفی نگریست. اضطراب سیلی از ترس‌هاست، سر ریز شدن و طغیان کردن ناخودآگاه و احساسات مهار نشده به سوی آگاهی. البته تصویر طغیان می‌تواند به احساسات مثبت مانند عشق نیز اشاره کند. به هر حال اگر به درستی از عهده اداره طغیان برآییم، فرایند رشد را پرمایه خواهد کرد. در بسیاری از رویاها، سیل انرژی مثبتی است که رویابین بی تاب آن است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضا‌های شما له می‌شوند). تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید.
 • دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.
 • خواب دیدن اینکه خانه تان را سیل برده (سیل گرفته) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می‌شوید. دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید.
 • دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.
 

تعبیر خواب سیل

ابن سیرین کوید: دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.
 
جابر مغربی گوید: اگر در خواب بیند سیل درجایی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است.
 • دشمنی بزرگ
 • پادشاهی ستمگر
 • لشگر غالب وپیروز
 • فتنه و بلا
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعاً نمی‌تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.
اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می‌آید حادثه شما را در بر می‌گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جایی استوار است و آب نمی‌تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و در حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می‌گردد و شما را اندوهگین می‌سازد.
 • دیدن سیل در خواب، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می‌شود
 

تعبیر خواب سونامی

معبرین غربی گویند:
 • سونامی و دیدن آن در خواب سمبل و نمادی از قدرت است. محل وقوع سونامی، اندازه موج‌ها و افرادی که در خواب همراه شما حضور داشتند در تعبیر و تفسیر خواب مؤثر است. به طورکلی دیدن سونامی و موج‌های بلند ناشی از آن بیانگر سرکوب کردن احساسات و عواطف بیننده خواب است. دیدن سونامی بدون اینکه در آن موقعیت قرار گرفته باشید نشانه تجربه اتفاقی تلخ و احساساتی ناپایدار در زندگی بیداری است.
 • رویاهایی که در مورد حوادثی مانند سیل و سونامی‌های شدید دیده می‌شوند بیانگر رخ دادن اتفاقات مهمی هستند.
 • اگر در خواب دیدید که از سونامی در حال فرار کردن هستید نشانه آن است که شما سعی در فرار کردن از پایمال شدن احساساتتان دارید.

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌آید
 

تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام است. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می‌باشد. اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می‌آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می‌برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی‌بینید.
 

تعبیر خواب فرار از سیل خروشان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.
 
 
منابع:
dream-meaning.net
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱
بهاره
14:21 - 1398/04/20
سلام ممنون از سایت خوبتون....من حدودا ساعت نه ونیم خوابی دیدم مربوط به سیل..نامفهموم بود و تنها چیزایی که یادم سیل زدکی خونمون بود( خونه پدرم) که اب تخریبش کرده بود وما مراسم روضه ای که داشتیم که به خاطر سیل جا دیگه گرفتیم ...ابش روشن نبود...خیلی تو خوابم راحت بودم و اصلا نگران نبودم
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. آرام بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
Sara
11:40 - 1398/04/20
سلام من تو خواب دیدم که تو یه کوچه قدیمی همه جمع شدن خبر دادن که سیل میاد داداشم و بابام دیوار درس میکنن که سیل نیاد تو کوچه بعد میبینم از همون کوچه اون طرف سیل میاد دیگه هیچکس نیس تو کوچه فقط من و بابا و مامانم هستش بعد ما همچین میدویم اخر سر سیل ما سه تا رو میبره خودشم گل آلود بود.
به نظرتون معنیش چی میتونه باشه؟
این خواب به درگیری های فکری شما در روزهای اخیر اشاره دارد. سیل در خواب نماد موضوعاتی است که در بیداری قدرت تفکر و تحلیل را از شما میگیرد. برادر و پدرتان اشاره به مهارت های شما برای درک و حل مسائل هستند. این خواب به شما میگوید که اگر به گرفتاری ها و سختی های زندگی فکر کنید و به نوعی خود را آماده این موضوعات کنید، باز هم آن گرفتاری گریبان شما را خواهد گرفت. بهتر است ریشه این ناراحتی ها را بیابید و مسئله را قبل از وقوع حل نمایید.
amir
09:45 - 1398/04/18
سلام خسته نباشید من خواب دیدم رفتیم تفریح با خانواده یه رود بزرگی هم وجود داره توپم میوفته داخل رود منم یریدم تابیارمش نتونستم خودمو کنترل کنم اب منو با خودش میبرد و بابام میدویید و راهنماییم میکرد که جای شبیه به سد از اونایی که باعث میشه اب سد نریزه کرده بودند که اب رد نشه من پایین سد اون مانع سد واستاده بودم که یه مردی رو با لباس دامادی دیدم انگار میخواس خواستگاری کنه از یه نفری. سیل اومد بابام بهم گفت سعی کن بیای جلو که اب سبل تورو بیاره روی سد اومدم روی سد که شبیه پل بود من اومدم رو پل بعد بابام گفتت برورو خشکی منم دوییدم به سمت چپ ولی انگار از راست میرفتم نزدیکتر بود وسط راه تغییر دادم و رفتم راست انگار که اگه یه ثانیه دیر تر میرفتم سیل به من میرسید و منو میبرد چشمامو بستم وگریه کردم و دوییدم بابام میگف چشماتو باز نکن انگار تصایر بددی میومد مثل صدای گریه بچه وقتی باز کردم انگار رسیدم خونه گریه میکردم که خانوادم کجان وقتی خواهرم رو با مادرم دیدم گریه کردم و بغلشون کردم
این خواب به ناراحتی هایی در شما اشاره دارد که موجب بر هم خوردن آرامش تان شده است. پدرتان که راهنمای شما در خواب بود، نماد قدرت مدیریت و برنامه ریزی شما در زندگی واقعی تان است. این خواب از شما میخواهد تا با بهره بردن از این مهارت خود، نسبت به حل مسائل اقدام کنید.
بدون نام
01:54 - 1398/04/12
سلام من خواب دیدم ک قراره سیل و زلزله بیاد ولی هموز نیومده و من خیلی نگران بودم وهمراه مادرم و برادرم وسایلی ک احتیاج داشتیم رو جمع میکردیم تا فرار کنیم لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون
Ghazal
01:51 - 1398/04/12
سلام خواب دیدم ک قراره سیل و زلزله بیاد ولی هنوز نیومده و من همراه مادرم و برادرم داشتیم وسایلی ک احتیاج داشتیم رو جمع میکردیم تا فرار کنیم لطفا اگ میشه تعبیرشو بهم بگید
Sadegh
01:52 - 1398/04/10
سلام. من در یک خواب بعد از ظهر دیدم که در پارک هستم و یک سیلاب آروم آروم داره همه پارک رو دربرمیگیره. و من هم همینطور که سیلاب داره همه جا رو میگیره دارم ازش دور میشم و سیلاب بهم نرسید. به نظرتون معنی خاصی داره؟ ممنونم.
این خواب به افکار منفی و ناراحتی های روانی شما اشاره دارد که موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا ریشه این افکار را پیدا کنید و به حل مسئله بپردازید.
زهرا
07:54 - 1398/04/08
باسلام و احترام خواب دیدم مندو مامان و پسر خالم و داداشم در یک بیابان گیرکرده بودیم و راهدمیرفتیم که ناگهان من در آن بیابان کودکی را دیدم ک کش مویی سبز به سرش بسته بود و حدودا دو سه ساله بود و لخت میدوید و فقط پوشک بسته بود و این کودک را فقط من می‌دیدم و بقیه نمی‌دیدند با اینکه هی به من نزدیک میشد و من جیغ میزدم و فکر میکردند دیوونه شدم که یهو پسر خالم گفت الان منم میبینمش و دوید سمت بچه هه که بچه هه یه کاغذ از رو خاک برداشت و گرفت سمت پسر خالم پسرخالمم گرفت کاغذرو و من دیدم کاغذو که کلی آیه های برعکس بود و با تعجب داشتم نگاه میکردم به برگه که یهو پسر خالمو دیدم که شکل و قیافش عوض شده بود و شبیه شیطان پرستا و از اینا شده بود و چون به بچه هه دست زده بود اینجوری شده بود .پسر خالم دنبال من و مامان و داداشم کرد و می‌گفت شما هم باید مثل من بشید باید دست منو بگیرید اولش فرار کردم بعد وایسادم گفتم باشه بزن ک منم قیافه مثل اون شد به مامان و داداشم دستشونو گرفت ولی مثل اون نشدن و فرار کردن . هوا خیلیییی گرم بود. و من مونده بودم و پسر خالم با یه قیافه وحشتناااک . هر چی هم بیشتر می‌گذشت چشمامون کمتر میدید تا اینکه دوتایی هی گریه کردیم و زااااار میزدیم و از خدا استغفار میکردیم ک خدایاا ببخشید اون می‌گفت ایمان میارم خدایا .منم میگفتم خدایا قول میدم نمازامو سر وقت بخونم همینجور که از تشنگی و گشنگی داشتیم گریه میکردیم یهو یه سیل در از ماهی کوچولوی سیاه زنده اومد سمتمون اولش یکم ترسیدم ولی پسرخالمم گفت کاریمون ندارع مگه تشنت نبود بیا خب اینم آب .اون از آب سیله نخورد ولی من خوردم ...ببخشید طولانی شد ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما میخواهد تا از افکار و رفتارهای منفی که در گذشته داشته اید دست بردارید و اهداف و پروژه هایی که منجر به رشد و پیشرفت تان خواهد شد را از سر بگیرید. همچنین نماز هم اشاره به انجام وظایف دینی است و هم نماد نظم و وقت شناسی در کارها. با توجه به این موضوع میتوانید از مشکلات و سختی ها رهایی یابید.
حامد
07:36 - 1398/04/03
سلام.خواب دیدم دریک منطقه ییلاقی هستم که یهو سیل امدن ماشین منا به همراه چندین ماشین دیگه با خود برد بعد ازمدتی فهمیدم یه دونه پسرم که خیلی خیلی دوسش دارم گم شده،من این و اون ور می دویدم وگریه می کردم می گفتم خداکنه بچه ام پیدا پشه،ماشین فدای سرش.لطفا کمکم کنید من خیلی نگران پسرمم چون خیلی جلف
این خواب به عدم کنترل افکارتان اشاره دارد که اگر ادامه پیدا کند از رسیدن به اهداف و انجام مسئولیت های تان باز می مانید. پسر شما در خواب، نماد فرصت ها و مسئولیت هایی مرتبط با اهداف تان در زندگی است.
امیر
17:02 - 1398/03/30
سلام من خواب دیدم در شهری هستم و یکدفعه سیل بزرگی شهر را فرا گرفت من در سیل بودم اما خودمو نجات دادم یه دختر کوچک رو تو خواب دیدم و رفتم که نجاتش بدم وقتی گرفتمش سه بار موج سیل نزدیک بود ما رو به سخره و سنگ بکوبه بار چهارم رفتم بالا و از دروازه شهر فرار کردم وقتی فرار کردم از بیابون سر در آوردم بعد از خواب بیدار شدم
لطفاً تعبیر خواب موزیکال بهم بگید
سیل در خواب نماد آشفتگی های فکری است. آن کودک در خواب شما اشاره به بخشی از روحیهء شماست که تحت تاثیر این افکار منفی قرار گرفته است. این خواب از شما میخواهد تا با آرامش با موضوع مورد نظر برخورد کنید. موزیکال نیز بسته به جزئیاتی که در خواب مشاهده کرده اید تعبیر متفاوتی دارد، اما به طور کلی نماد هماهنگی بین افکار و رفتارهای شماست.
فاطی
16:29 - 1398/03/22
من خواب ذیدم تو قبرستون تو روستامون بودم و سر قبری ناشناخته نشستم و زنی که چادرش رو روی صورتش کشیده بود روبه روی من بود.
سیل گل الودی میاد و همه رو باخودش میبره به جز من و اون خانومه که روبرومه و همه جیغ داد میکنن و اب میبرشون به جز من و خانومه و هیچ تلاشی هم واسه نجات دادن خودمون نمیکنیم و اب نه به سمتمون میاد نه میبرمون .
لطفا اگه میشه تعبیرش کنید مرسی
آن خانم که چهره اش پوشیده بود، نماد قسمتی از وجود شماست که هنوز برای تان مبهم است اما در حال کشف این بخش تاریک از شخصی تان هستید. قبرستان نیز به کارها و باورهای قدیمی شما اشاره دارد که گویا مدتی است از آنها غافل مانده اید. این خواب از شما میخواهد تا با پرداختن به مسئولیت های خود به آرامشی دست پیدا کنید که هیچ مشکلی نمیتواند ان را از شما بگیرد.
چهره‌ها در ستاره
نظر کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱
بهاره
14:21 - 1398/04/20
سلام ممنون از سایت خوبتون....من حدودا ساعت نه ونیم خوابی دیدم مربوط به سیل..نامفهموم بود و تنها چیزایی که یادم سیل زدکی خونمون بود( خونه پدرم) که اب تخریبش کرده بود وما مراسم روضه ای که داشتیم که به خاطر سیل جا دیگه گرفتیم ...ابش روشن نبود...خیلی تو خوابم راحت بودم و اصلا نگران نبودم
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. آرام بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
Sara
11:40 - 1398/04/20
سلام من تو خواب دیدم که تو یه کوچه قدیمی همه جمع شدن خبر دادن که سیل میاد داداشم و بابام دیوار درس میکنن که سیل نیاد تو کوچه بعد میبینم از همون کوچه اون طرف سیل میاد دیگه هیچکس نیس تو کوچه فقط من و بابا و مامانم هستش بعد ما همچین میدویم اخر سر سیل ما سه تا رو میبره خودشم گل آلود بود.
به نظرتون معنیش چی میتونه باشه؟
این خواب به درگیری های فکری شما در روزهای اخیر اشاره دارد. سیل در خواب نماد موضوعاتی است که در بیداری قدرت تفکر و تحلیل را از شما میگیرد. برادر و پدرتان اشاره به مهارت های شما برای درک و حل مسائل هستند. این خواب به شما میگوید که اگر به گرفتاری ها و سختی های زندگی فکر کنید و به نوعی خود را آماده این موضوعات کنید، باز هم آن گرفتاری گریبان شما را خواهد گرفت. بهتر است ریشه این ناراحتی ها را بیابید و مسئله را قبل از وقوع حل نمایید.
amir
09:45 - 1398/04/18
سلام خسته نباشید من خواب دیدم رفتیم تفریح با خانواده یه رود بزرگی هم وجود داره توپم میوفته داخل رود منم یریدم تابیارمش نتونستم خودمو کنترل کنم اب منو با خودش میبرد و بابام میدویید و راهنماییم میکرد که جای شبیه به سد از اونایی که باعث میشه اب سد نریزه کرده بودند که اب رد نشه من پایین سد اون مانع سد واستاده بودم که یه مردی رو با لباس دامادی دیدم انگار میخواس خواستگاری کنه از یه نفری. سیل اومد بابام بهم گفت سعی کن بیای جلو که اب سبل تورو بیاره روی سد اومدم روی سد که شبیه پل بود من اومدم رو پل بعد بابام گفتت برورو خشکی منم دوییدم به سمت چپ ولی انگار از راست میرفتم نزدیکتر بود وسط راه تغییر دادم و رفتم راست انگار که اگه یه ثانیه دیر تر میرفتم سیل به من میرسید و منو میبرد چشمامو بستم وگریه کردم و دوییدم بابام میگف چشماتو باز نکن انگار تصایر بددی میومد مثل صدای گریه بچه وقتی باز کردم انگار رسیدم خونه گریه میکردم که خانوادم کجان وقتی خواهرم رو با مادرم دیدم گریه کردم و بغلشون کردم
این خواب به ناراحتی هایی در شما اشاره دارد که موجب بر هم خوردن آرامش تان شده است. پدرتان که راهنمای شما در خواب بود، نماد قدرت مدیریت و برنامه ریزی شما در زندگی واقعی تان است. این خواب از شما میخواهد تا با بهره بردن از این مهارت خود، نسبت به حل مسائل اقدام کنید.
بدون نام
01:54 - 1398/04/12
سلام من خواب دیدم ک قراره سیل و زلزله بیاد ولی هموز نیومده و من خیلی نگران بودم وهمراه مادرم و برادرم وسایلی ک احتیاج داشتیم رو جمع میکردیم تا فرار کنیم لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون
Ghazal
01:51 - 1398/04/12
سلام خواب دیدم ک قراره سیل و زلزله بیاد ولی هنوز نیومده و من همراه مادرم و برادرم داشتیم وسایلی ک احتیاج داشتیم رو جمع میکردیم تا فرار کنیم لطفا اگ میشه تعبیرشو بهم بگید
Sadegh
01:52 - 1398/04/10
سلام. من در یک خواب بعد از ظهر دیدم که در پارک هستم و یک سیلاب آروم آروم داره همه پارک رو دربرمیگیره. و من هم همینطور که سیلاب داره همه جا رو میگیره دارم ازش دور میشم و سیلاب بهم نرسید. به نظرتون معنی خاصی داره؟ ممنونم.
این خواب به افکار منفی و ناراحتی های روانی شما اشاره دارد که موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا ریشه این افکار را پیدا کنید و به حل مسئله بپردازید.
زهرا
07:54 - 1398/04/08
باسلام و احترام خواب دیدم مندو مامان و پسر خالم و داداشم در یک بیابان گیرکرده بودیم و راهدمیرفتیم که ناگهان من در آن بیابان کودکی را دیدم ک کش مویی سبز به سرش بسته بود و حدودا دو سه ساله بود و لخت میدوید و فقط پوشک بسته بود و این کودک را فقط من می‌دیدم و بقیه نمی‌دیدند با اینکه هی به من نزدیک میشد و من جیغ میزدم و فکر میکردند دیوونه شدم که یهو پسر خالم گفت الان منم میبینمش و دوید سمت بچه هه که بچه هه یه کاغذ از رو خاک برداشت و گرفت سمت پسر خالم پسرخالمم گرفت کاغذرو و من دیدم کاغذو که کلی آیه های برعکس بود و با تعجب داشتم نگاه میکردم به برگه که یهو پسر خالمو دیدم که شکل و قیافش عوض شده بود و شبیه شیطان پرستا و از اینا شده بود و چون به بچه هه دست زده بود اینجوری شده بود .پسر خالم دنبال من و مامان و داداشم کرد و می‌گفت شما هم باید مثل من بشید باید دست منو بگیرید اولش فرار کردم بعد وایسادم گفتم باشه بزن ک منم قیافه مثل اون شد به مامان و داداشم دستشونو گرفت ولی مثل اون نشدن و فرار کردن . هوا خیلیییی گرم بود. و من مونده بودم و پسر خالم با یه قیافه وحشتناااک . هر چی هم بیشتر می‌گذشت چشمامون کمتر میدید تا اینکه دوتایی هی گریه کردیم و زااااار میزدیم و از خدا استغفار میکردیم ک خدایاا ببخشید اون می‌گفت ایمان میارم خدایا .منم میگفتم خدایا قول میدم نمازامو سر وقت بخونم همینجور که از تشنگی و گشنگی داشتیم گریه میکردیم یهو یه سیل در از ماهی کوچولوی سیاه زنده اومد سمتمون اولش یکم ترسیدم ولی پسرخالمم گفت کاریمون ندارع مگه تشنت نبود بیا خب اینم آب .اون از آب سیله نخورد ولی من خوردم ...ببخشید طولانی شد ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما میخواهد تا از افکار و رفتارهای منفی که در گذشته داشته اید دست بردارید و اهداف و پروژه هایی که منجر به رشد و پیشرفت تان خواهد شد را از سر بگیرید. همچنین نماز هم اشاره به انجام وظایف دینی است و هم نماد نظم و وقت شناسی در کارها. با توجه به این موضوع میتوانید از مشکلات و سختی ها رهایی یابید.
حامد
07:36 - 1398/04/03
سلام.خواب دیدم دریک منطقه ییلاقی هستم که یهو سیل امدن ماشین منا به همراه چندین ماشین دیگه با خود برد بعد ازمدتی فهمیدم یه دونه پسرم که خیلی خیلی دوسش دارم گم شده،من این و اون ور می دویدم وگریه می کردم می گفتم خداکنه بچه ام پیدا پشه،ماشین فدای سرش.لطفا کمکم کنید من خیلی نگران پسرمم چون خیلی جلف
این خواب به عدم کنترل افکارتان اشاره دارد که اگر ادامه پیدا کند از رسیدن به اهداف و انجام مسئولیت های تان باز می مانید. پسر شما در خواب، نماد فرصت ها و مسئولیت هایی مرتبط با اهداف تان در زندگی است.
امیر
17:02 - 1398/03/30
سلام من خواب دیدم در شهری هستم و یکدفعه سیل بزرگی شهر را فرا گرفت من در سیل بودم اما خودمو نجات دادم یه دختر کوچک رو تو خواب دیدم و رفتم که نجاتش بدم وقتی گرفتمش سه بار موج سیل نزدیک بود ما رو به سخره و سنگ بکوبه بار چهارم رفتم بالا و از دروازه شهر فرار کردم وقتی فرار کردم از بیابون سر در آوردم بعد از خواب بیدار شدم
لطفاً تعبیر خواب موزیکال بهم بگید
سیل در خواب نماد آشفتگی های فکری است. آن کودک در خواب شما اشاره به بخشی از روحیهء شماست که تحت تاثیر این افکار منفی قرار گرفته است. این خواب از شما میخواهد تا با آرامش با موضوع مورد نظر برخورد کنید. موزیکال نیز بسته به جزئیاتی که در خواب مشاهده کرده اید تعبیر متفاوتی دارد، اما به طور کلی نماد هماهنگی بین افکار و رفتارهای شماست.
فاطی
16:29 - 1398/03/22
من خواب ذیدم تو قبرستون تو روستامون بودم و سر قبری ناشناخته نشستم و زنی که چادرش رو روی صورتش کشیده بود روبه روی من بود.
سیل گل الودی میاد و همه رو باخودش میبره به جز من و اون خانومه که روبرومه و همه جیغ داد میکنن و اب میبرشون به جز من و خانومه و هیچ تلاشی هم واسه نجات دادن خودمون نمیکنیم و اب نه به سمتمون میاد نه میبرمون .
لطفا اگه میشه تعبیرش کنید مرسی
آن خانم که چهره اش پوشیده بود، نماد قسمتی از وجود شماست که هنوز برای تان مبهم است اما در حال کشف این بخش تاریک از شخصی تان هستید. قبرستان نیز به کارها و باورهای قدیمی شما اشاره دارد که گویا مدتی است از آنها غافل مانده اید. این خواب از شما میخواهد تا با پرداختن به مسئولیت های خود به آرامشی دست پیدا کنید که هیچ مشکلی نمیتواند ان را از شما بگیرد.