مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۵
کد خبر: ۹۴۲۴
تعداد نظرات: ۵۵ نظر
با تعبیر خواب سیل، تعبیر خواب سونامی، تعبیر خواب فرار از سیل، تعبیر خواب نجات یافتن از سیل و تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود آشنا شوید.
تعبیر خواب سیل - دیدن سیل و سونامی در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - سیل در خواب‌های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم داشته باشیم قدرت مقابله با آن را نداریم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می‌باشد. معبرین اسلامی و قدیمی مانند امام جعفر صادق (ع) دیدن سیل در خواب را دشمنی بزرگ می‌دانند و این اتفاق و دشمن بزرگ می‌تواند خود را به هر صورتی نشان دهد. در گذشته بزرگ‌ترین حوادث لشگرکشی‌ها و پادشاهان ظالم بوده‌اند و معبرین این حوادث را به آن‌ها نسبت داده‌اند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
 
سیل: افسردگی را می‌توان به مثابه سیلی از عواطف منفی نگریست. اضطراب سیلی از ترس‌هاست، سر ریز شدن و طغیان کردن ناخودآگاه و احساسات مهار نشده به سوی آگاهی. البته تصویر طغیان می‌تواند به احساسات مثبت مانند عشق نیز اشاره کند. به هر حال اگر به درستی از عهده اداره طغیان برآییم، فرایند رشد را پرمایه خواهد کرد. در بسیاری از رویاها، سیل انرژی مثبتی است که رویابین بی تاب آن است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضا‌های شما له می‌شوند). تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید.
 • دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.
 • خواب دیدن اینکه خانه تان را سیل برده (سیل گرفته) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می‌شوید. دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید.
 • دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.
 

تعبیر خواب سیل

ابن سیرین کوید: دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.
 
جابر مغربی گوید: اگر در خواب بیند سیل درجایی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است.
 • دشمنی بزرگ
 • پادشاهی ستمگر
 • لشگر غالب وپیروز
 • فتنه و بلا
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعاً نمی‌تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.
اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می‌آید حادثه شما را در بر می‌گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جایی استوار است و آب نمی‌تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و در حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می‌گردد و شما را اندوهگین می‌سازد.
 • دیدن سیل در خواب، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می‌شود
 

تعبیر خواب سونامی

معبرین غربی گویند:
 • سونامی و دیدن آن در خواب سمبل و نمادی از قدرت است. محل وقوع سونامی، اندازه موج‌ها و افرادی که در خواب همراه شما حضور داشتند در تعبیر و تفسیر خواب مؤثر است. به طورکلی دیدن سونامی و موج‌های بلند ناشی از آن بیانگر سرکوب کردن احساسات و عواطف بیننده خواب است. دیدن سونامی بدون اینکه در آن موقعیت قرار گرفته باشید نشانه تجربه اتفاقی تلخ و احساساتی ناپایدار در زندگی بیداری است.
 • رویاهایی که در مورد حوادثی مانند سیل و سونامی‌های شدید دیده می‌شوند بیانگر رخ دادن اتفاقات مهمی هستند.
 • اگر در خواب دیدید که از سونامی در حال فرار کردن هستید نشانه آن است که شما سعی در فرار کردن از پایمال شدن احساساتتان دارید.

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌آید
 

تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام است. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می‌باشد. اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می‌آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می‌برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی‌بینید.
 

تعبیر خواب فرار از سیل خروشان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.
 
 
منابع:
dream-meaning.net
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۵
در انتظار بررسی: ۰
Arshia
۲ روز پیش
سلام، ممنون از مطالب مفیدتون. تو خوابی که من دیدم انگار قرار بود سیل اتفاق بیفته . من به پشت بام ساختمان رفتم و عمومو دیدم بعد بارون زد و آب با یه موج بلندی آروم آروم تا روی پشت بام اومد ماهم رفتیم طبقه پایین و بعد دنبال خانواده میگشتیم من دنبال مادرم بود آب داشت بالا میومد من و عموم نگران خودمون نبودیم انگار، بیشتر نگران بقیه بودیم . آب در حال بالا اومدن بود منم میخواستم نفس عمیقی بکشم که بیدار شدم
خواب دیدن اینکه روی بام هستید، نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. دیدن عمویتان، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. باران، نمادی از بخشش است. خیس شدن از باران، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسأله‌هایتان است. اینکه به دنبال‌شان هستید، اما نمی‌توانید پیدایش کنید، به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. اینکه آب در خانه بالا می‌آید، یعنی زیر فشار احساسات‌تان هستید. اینکه نگرانید، یعنی حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی بیداری‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
بدون نام
۶ روز پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیدم توی شهرستانمون یه روستاکه پدرومادرم چندسالی اونجازندگی کردن الان که گاهی برای سفراونجامیریم خواب دیدم آب زلال وتمیزی داره به سمت من میادتوی روستایک مغازه بودکه دوستم لباس فروشی داره ولی دوستم دراصل تومحله خودمون مغازه داره..وقتی ازترس سیل رفتم روی بلندی دیدم دوستم کناره منه وقتی سیل تمام شداومدم پایین فریاد زدم این سیل نبودآب خوردنی مردم بودچراراهشوبازکردین که بره خیلی ناراحت بودم این سیل داخل یکی ازکوچه های روستاکه به صورت سرازیربه راه افتاده بود...فقطم اعتراض میکردم چراآب خوردنی وپاک وزلال آزادکردین تاهدربره
خواب دیدن اینکه در روستا هستید، بیانگر محدودیت است. نیاز دارید قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. اینکه در ارتفاع بالا هستید، یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. سیل ملایم، یعنی درباره‌ای مسأله‌ای خاص نگرانید که بزودی رفع می‌شود. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی بیداری‌تان چه حسی دارید. اینکه فریاد می‌زنید، بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. اینکه در اعتراض هستید، یعنی نیاز دارید برای خودتان و حقوق‌تان صحبت کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید.
فاطیما
۱۳ روز پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم من به همراه خانوادم توی جنگلی هستیم که بالای اون ی کوه بلند بود بارون گرفت و از اون کوه فواره های اب میومد ما خودمونو به درخت گرفتیم تا اینک گذر کرد اما باز شب شد دوباره فواره اب از بالای کوه با صدای وحشتناک میومد تمام حیوونا گوسفندا و اسب هارو با خودش میبرد منم خودمو به یک درخت اویزونن کرده بودم تا اب به من نخوره
با سلام سیل در خواب نماد مسایل و تنش های احساسی است که در زندگی شما وارد می شود جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. اما به هر صورت نمی تواند اسیبی به شما و زندگی تان برساند بهتر است که تنش ها و اضطراب های زندگی خود را مدیریت کنید
معراج
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم وسط دریا در حال شنا کردن هستم یه دفعه پشت سرم یه سونامی بسیاررر بزرگ تشکیل شد داشت می امد سمتم من یکم فرار کردم دیدم امیدی نیست همونجا وایستادم فقط نگاه میکردم بعد تا سونامی رسید بهم از خواب پریدم بهم نخورد سونامی همین نزدیکم شد بیدار شدم
سلام؛ ممنون. دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشد. اینکه شنا می کنید بیانگر اینست که جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاه خود را کشف می کنید. خواب ممکنست نشانه ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. سونامی، یعنی شما زیر بار احساسات سرکوب شده له می شوید، یا مواردی ناخودآگاه که زیادی به سطح رسیده و دارد خفه تان می کند. شما ناراحتی و بی ثباتی عاطفی را در یک موقعیت بیداری تجربه می کنید. اینکه شما با شنا کردن از سونامی دور شوید بیانگر اینست که شما از مساله ای احساسی عمیق دوری می کنید. شما از تایید و مواجهه با احساساتتان خودداری می کنید چونکه ممکن است خیلی دردناک یا خیلی تازه باشد. بویژه اگر شما برای فرار از خطر یا مرگ شنا می کنید، پس بیانگر اینست که شما به ترس اجازه می دهید که روی اعمالتان اثر گذارد (ترس شما را فرا گیرد). شما از تغییر می ترسید.
سعید
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشین خواب دیدم بالای تپه ای هستم با چن نفر بعد که اومدم پایین تو خیابون بین تو تپه سیلاب گل الود وحشتناکی به طرفم اومد که اومدنش ضربانی بود من و بقیه جلوش میدویدیم تا ماشین یکی از اشناها که اونم داشت ۹لو سیل فرار میکرد ایستاد که سوارم کنه
خواب دیدن اینکه شما بالای تپه می ایستید بیانگر این است که شما در تلاش هاتان موفق شده اید و به نتیجه رسیده اید. شما منابع ضروری برای کامل کردن وظیفه ای که در دست دارید را در اختیار دارید. اینکه پایین می‌آیید، بیانگر اینست که با عجله کاری نامعقول خواهید کرد. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش های احساسی است. احساسات سرکوب شده ی شما دارد شما را له می کند. اینکه شما فرار می کنید بیانگر این است که با مسائل تعلق داشتن و پذیرفتن در جنگ هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما از مواجهه با مساله یا موقعیتی خودداری می کنید. چون سوار ماشین نشده‌اید، پس دارای تعبیر نیست.
جاوید
۱ ماه پیش
سلام خدمت تان
من در خواب دیدم که تمام شهر را سیلاب آتش فرا گرفته و مردم برای نجات شان فرار میکر دند قابل ذکر است سیلاب از طرف مغرب بود من و چند تن از همراهنم نیز فرار میکردیم تا اینکه یک مسجد رسیدیم چون آنجا را هنوز سیلاب نگرفته بود پناه گرفتیم تا اینکه من متوجه شدم که سیلاب ب داخل مسجد رسیده و از آنجا در حال فرار بودیم که از خواب بیدار شدم آنقدر ترسیده بودم که لب هایم تب خال زده
آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دستتان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌های شما تغییر می‌کنند. اگر آتش، شما و کس دیگری را محاصره می‌کند، یعنی در قید او هستید. هر دوی شما، چیزی مهم را به اشتراک می‌گذارید. خواب ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که آتشی‌مزاج است. می‌تواند بیانگر عامل محرک، انگیزه و انرژی خلاق‌تان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست به شما در مورد فعالیت‌های ریسکی یا خطرناک هشدار دهد. شما با آتش، بازی می‌کنید. سیل، بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید. دیدن بیرون مسجد در خواب، بیانگر تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سیستم ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگه داشتید. اینکه فرار می‌کنید یعنی با مسائل تعلق داشتن و پذیرفتن در جنگ هستید. تعبیر دیگر: از مواجهه با مسأله یا موقعیتی خودداری می‌کنید. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاورید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
ناشناس
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم سیلی به طرف زمین زراعی سرسبز یکی از اقوام پیش می آید سیل گل آلود و با سرعت زیاد وقتی به زمین زراعی رسید تبدیل به آب زلال و کم عمق شد ولی صاحب ملک در آب فرو رفته بود و من از بالا نگاه می کردم انگار زیر آب خوابیده بود و من نمی تونستم تشخیص بودم زیر آب خوابیده یا غرق شده.
دیدن مزرعه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل خود استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید. دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که بزودی رفع و رجوع می‌شود. دیدن آب گل‌آلود یا کثیف در خوابتان بیانگر این است که شما در احساسات منفی‌تان غوطه‌ور هستید. ممکن است اندک زمانی برای تمیز کردن ذهن‌تان نیاز داشته باشید و اینکه صلح درونی بیابید. تعبیر دیگر این است که خواب، بیانگر این است که تفکر یا قضاوت شما، شفاف نیست و مبهم است. دیدن آب آرام و تمیز در خوابتان به این معنی است که با روحیات خود سازگارید (با معنویات سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است؛ پس، شما در نوسان فکری بسر می‌برید. دیدن کسی که در خوابتان غرق می‌شود بیانگر اینست که خیلی عمیق درگیر چیزی می‌شوید که فرای کنترل شماست. تعبیر دیگر اینست که بیانگر حس از دست دادن هویت شماست. دیگر قادر نیستید که تشخیص دهید که کی هستید.
Shshsh
۲ ماه پیش
سلام خوابی که دیدم این بود داشتم تو خیابون قدم میزدم فکرم به شدت مشغول کسی بود که ازنظر احساسی درگیرشم،یهو بارون شدید گرفت چند قدم ک جلوتر رفتم دیدم سیلی از اب داره به سمتم میاد انقدر وحشت کردم که همش توتقلا بودم فرار کنم تندتند راه میرفتم ولی نمیتونستم بدوام،تا یکی از اشناها نزدیکمون که رابطه صمیمی باش دارمو دیدم دستمو گرفت سعی کرد کمکم کنه برم بالا وبعدش تو یه مکانی بودم که همچیز انگار عادی بود خبری ازسیل نبود
خیابان در خوابتان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی از اینست که چقدر روی جهت زندگی‌تان کنترل دارید. ریزش باران، نمادی از بخشش است. بارش باران، استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و تجدید است. اگر از باران خیس شوید، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسائل‌تان است. سیل، یعنی نیاز دارید برخی تمایلات‌تان را آزاد کنید. اگر سیل، مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب‌شده‌تان دارند شما را له می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضاها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضاهای شما له می‌شوند). تفسیر دیگری هم هست، این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تر و تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید. دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که بزودی رفع و رجوع می‌شود. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاورید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! اینکه می‌کوشید بدوید اما نمی‌توانید پاهاتان را به آن میزان سرعتی که می‌خواهید حرکت دهید، بیانگر نبود اعتماد به نفس و عزت نفس است. ممکن است بازتابی از حالت واقعی فلج REM در حالت خواب باشد.
وحید
۲ ماه پیش
خواب دیدم در خیابانی راه میروم که چندین بار سیل امده و هربار زنانی را سیل برده و در زیر خاک مدفون کرده و فقط دستانشان از ارنج یا مچ به بالا ویا انگشت دستشان از خاک بیرون است و من و خانواده ام در ان خیابان عبور کرده و میترسیدیم و میگفتیم که چرا اینان از خانه هایشان موقع سیل بیرون امده و سیل با انان این چنین کرده لطفا تعبیر کنید با تشکر
اینگونه که تعریف کرده‌اید، نشان می‌دهد که گویا خودتان سیل آمدن را ندیده‌اید، در نتیجه می‌توان گفت: این خواب، بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که بزودی رفع و رجوع می‌شود. دیدن خانواده‌تان در خواب‌تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می‌تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه‌تان با خانواده‌تان است. تعبیر دیگر این است که می‌تواند به این معنا باشد که خیلی به خانواده‌تان وابسته‌اید، خصوصا اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشد. اهمیت عضو خاص خانواده‌تان یا رابطه‌ای که با آنها دارید را در نظر بگیرید.
بدون نام
۲ ماه پیش
باسلام خوابی دیدیم ک سخت اعصابموبهم ریخته
خواب دیدم سیل کل منطقه ای ک زندگی میکنیم روزیرگرفته ولی هیچ کس ناراحت نیست وهیچ خرابیی بوجودنیومده اتفاقاخوشحال بودیم ک بعدازوقوع سیل همه جاآبادمیشه وکشاورزی منطقمون رونق پیدا میکنه منم توی خواب اصلاحس وحال عجیب یاترسناکی نداشتم یعنی انگاریه اتفاق عادی افتاده بود
اب سیل دربعضی جاهاشفاف بودولی دربعضی جاهاگل آلود
خوشحال میشم جوابموزودبدین
خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلات‌تان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب‌شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده است را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر، این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضاها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضاهای شما له می‌شوند). تفسیر دیگری هم هست، این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تر و تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید. دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود. خواب دیدن اینکه خانه‌تان را سیل گرفته است بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می‌شوید. دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید. دیدن سیل در خوابتان همچنین بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.
هاشم
۲ ماه پیش
سلام و خسته نباشید، من خواب دیدم جایی بودم و یه سیل بزرگ اومد من و دو سه نفر دیگه رفتیم داخل یه مغازه و درب رو محکم بستیم من حس می کردم شیشه بشکنه و همه ما بمیریم ولی اینطور نشد و از پشت شیشه دیدم آب سیل شفاف و تمیز بود وقتی تموم شد و اومدم بیرون همه جا تمیز تمیز بود و همه چیز رو سیل شسته بود ولی به جایی آسیب نزده بود ولی یادمه پول اجناس منو برده بود و من به خونه پدر و مادرم برگشتم دیدم همه سالم و سلامت هستن و اونجا هیچ اتفاقی نیفتاده بوده و فقط تا مچ پا سیل رو دیده بودن
خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب‌شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضاها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضاهای شما له می‌شوند). تفسیر دیگری هم هست، این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تر و تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید. دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود. همچنین دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.
shima
۲ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم تو ماشین نشستم یهو دیدم اب تا شیشه ماشین بالا اومد و فقط نگران دختر بزرگم شدم ک بیرون از ماشین بود یهو دیدم دخترم کاملا زیر اب رفت جیغ کشیدم شوهرم رفت ک نجاتش بده ولی اب زود کم شد و دخترم صحیح و سلامت بود ولی بازم اب بالا رفت و اینبار برای دختر کوچیکم تکرار شد و بازم صحیح و سلامت از زیراب بیرون اومد.ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین
این خواب، در واقع، از مشغله‌های ذهنی شما نشأت گرفته است که مربوط به نگرانی شما نسبت به فرزندانتان می‌باشد و دارای تعبیر نیست. ولی اگر بخواهیم آن را تعبیر کنیم، باید بگویم که تعبیر بدی ندارد و خیال‌تان را می‌تواند راحت باشد!
محمد
۳ ماه پیش
سلام وخسته نباشيد. من خواب ديدم كه با برادرانم درمحوطه يك گاراژ هستيم و برادرم ميگايدي ي صداي مي أيد من صداي نشنيدم و دنبال صدا كه گشتم از بين دو ماشين سنگين كه گزشتم ديدم از روبرو يه سونامي بزرگ داره ب سمتم مياد اب زلالي داشت و بزرگ كسي ميدونه تعبير اين خواب چيه ممنون ميشم جواب بديد
این خواب، نشان می‌دهد که برکتی در زندگی برایتان خواهد آمد که شما را از آن خوشحال خواهد کرد. امّا این برکت، بستگی به اندک-تلاشی از سوی خودتان دارد. این تلاش می‌تواند درخواست شما از حضرت حق باشد که از او تقاضای برکت بیشتر در زندگی‌تان کنید که حتماً به آن خواهید رسید. البتّه این برکت، شامل حال برادرانتان نیز خواهد شد. پس، ایشان را نیز در آن سهیم کنید! دل به خدا دهید و از او طلب کنید که إن‌شاءالله به شما داده خواهد شد!
فاطمه
۳ ماه پیش
با سلام خسته نباشید، ما طبقه چهارم آپارتمان زندگی می‌کنیم من همینجوری اومدم تا از پنجره به بیرون نگاه کنم دیدم کل کوچه حدودا تا طبقه اول خونه ها رفته زیر آب درست رنگ آبی که همه جا سیل میاد اما آب ساکن نه آبی که جریان داشته باشه بعضی ماشین ها چپ شده بودند و دیدم حلال احمر داشت کمک رسانی می‌کرد من خیلی تعجب کرده بودم از کنار پنجره رفتم و چند دقیقه بعد که دوباره اومدم دیدم اینبار داخل کوچه تا همون طبقه اول آب هست ولی آبش به زلالی آب اقیانوس بود آبی و تمیزو بیش از حد تعجب کردم، ممنون میشم تعبیرش رو بگید
این خواب، نشانگر میراثی است که به شما می‌رسد؛ امّا رسیدن این میراث در ابتدا دردسرهایی را نیز به دنبال دارد. ولی در نهایت، به شما خواهد رسید.
shaghayegh
۳ ماه پیش
من خواب ديدم خانه ي ما نزديك به درياست و آب دريا بالا مياد و البته مواج نبود سيل، خودمون نميدونم كجاييم ولي انگار از جايي امن و دور داريم به اب بالا اومده نگاه ميكنيم و ميبينيم خونه ي ما و بعضي فاميل ها زير آب رفته، من توي خواب خيلي ناراحت وسايلم و به خصوص گوشي موبايلم كه تو خونه بود و از دستش داده بودم، بعد از سيل سوار يك ماشين جديد شدم با مادرم و رفتيم، آب دريا هم در آخر آرام و صاف و آبي شده بود
با سلام سیل در خواب نماد مسایل و تنش های احساسی است که در زندگی شما وارد می شود اما به هر صورت نمی تواند اسیبی به شما و زندگی تان برساند بهتر است که تنش ها و اضطراب های زندگی خود را مدیریت کنید
زهرا
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم یک دار قالی نصفه بافته شده تو یه خونه بود نمیدونم صاحب خونه کی بود ولی وسط قالی انگار چند طبقه پر از لانه مارهای بزرگ کبری بود با تخم هاشون که مادر شوهر یه گونی خیلی بزرگ اورد و طبقه اولشونو خراب کرد پر از مار شد چنتا مار سیاه سراشون بیرون بود به یهو مادرشوهرمم انگار توی گونی بود رفت توی اتاق و خالیشون کرد دوباره ادامه داد منم به خودم میگفتم اون که انقد از مارمیترسه چطوری تحمل کرد اما انگار دفعه بعد که داشت لونشونو خراب میکرد کمتر بودن لطفا تعبیرشو بگید خیلی فکرمو درگیر کرده ممنون
مار در خواب اشاره به دشمنی است که قصد آسیب به شما و شخصیت شما دارد. اما مادرشوهرتان به خوبی در این موقعیت از شما دفاع خواهد کرد.
رومیسا
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم به جایی رفتم که از خونه دورم وهمش نگرانم دخترم هستم که تو خونست و با یکی از اقوام که نسبت خیلی خیلی دوری با من داره میخوام برگردم خونه اون فرد جلوی من داشت میرفت ولی یه هو اون تو آب گل آلود غرق شد و به سرعت بالا میوند منم از ترس فرار کردم دیدم پشت سرم داره سیلی از آبهای خروشان و خیلی زلال داره شهر رو غرق خودش میکنه منم از بلندترین ساختمان اون اطراف بالا کشیدم و احساس امنیت کردم.
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. آرام بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
شعله
۴ ماه پیش
سلام‌ من‌تو‌خوابم‌دیدم‌ک‌رفته‌بودیم‌‌کوه‌سرسبز‌وزیبا‌میخواستیم‌چای‌بخوریم‌ک‌ی‌دفعه‌سیل‌گل‌الودخیلی‌بزرگی‌کل‌فضا‌رو‌گرفت‌اما‌سیل‌ارام‌و‌بسیارعمیقی‌بودبعد‌خیلی‌نزدیک‌بود ک من‌بیفتم‌توسیل‌اما‌ازخدا‌کمک‌خواستم‌ایمانمو‌قوی‌کردم‌‌بعدش‌دیدم‌سیل‌اروم‌شد‌کم‌شد‌دوباره‌درست‌شد‌ی‌سبد‌‌میوه‌کنار‌بود‌اول‌ی‌هلو‌خوردم‌رسیده‌بود‌اما‌یکم‌احساس‌کردم‌وسطش‌‌خراب‌بود‌بعد‌ی‌سیب‌خیلی‌قرمز‌خیلی‌بزرگ‌برداشتم‌‌و‌گاز‌گرفتم‌بعدشم‌از‌اونجا‌دورشدم
این خواب به موقعیت های خوبی در زندگی شما اشاره دارد که موجب رشد و ترقی شما خواهد شد. از طرفی دیگر سیلی که در خواب دیده اید اشاره توانایی و قدرت هایی در وجود شماست که در این موقعیت ها آشکار خواهد شد. هلو در خواب نماد خیر و برکت است و سیب قرمز نیز به خیر و برکتی دوچندان اشاره دارد. این خواب با مسئله ای که در زندگی واقعی با آن مواجه هستید مرتبط است.
رها
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم لب رودخانه هستیم آب خیلی آروم بود یه ذره آب توش ریختیم یهو چند دقیقه بعد دیدیم رودخونه داررره پر میشه و آب پشت سدش خییلی مواج شده بود و یهو مث سونامی داشت میومد بالا و ما داشتیم فرار میکردیم که یهو بیدار شدم ممنون میشم بگید تعبیرش چیه؟
با سلام سیل در خواب نماد مسایل و تنش های احساسی است که در زندگی شما وارد می شود اما به هر صورت نمی تواند اسیبی به شما و زندگیتان برساند بهتر است که تنش ها و اضطراب های زندگی خود را مدیریت کنید
مصطفی
۳ ماه پیش
منم همین الان همین الان با همین خواب از خواب پریدم. خدا رحم کنه
سونامی و دیدن آن در خواب سمبل و نمادی از قدرت است. محل وقوع سونامی، اندازه موج‌ها و افرادی که در خواب همراه شما حضور داشتند در تعبیر و تفسیر خواب مؤثر است. به طور کلی دیدن سونامی و موج‌های بلند ناشی از آن بیانگر سرکوب کردن احساسات و عواطف بیننده خواب است. دیدن سونامی بدون اینکه در آن موقعیت قرار گرفته باشید نشانه تجربه اتفاقی تلخ و احساساتی ناپایدار در زندگی بیداری است.
رویاهایی که در مورد حوادثی مانند سیل و سونامی‌ های شدید دیده می‌شوند بیانگر رخ دادن اتفاقات مهمی هستند.
اگر در خواب دیدید که از سونامی در حال فرار کردن هستید نشانه آن است که شما سعی در فرار کردن از پایمال شدن احساساتتان دارید.
فاطمه
۴ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که باران شدیدی اومده ومن رفتم درحیاط خونمون روبازکردم.دیدم آب توی کوچه تا لب به لب درخونه اومده اما آب ساکنه و واردخونه نمیشه آب گل آلود بود. ماهی های نسبتا بزرگ سیاه رنگی توی آب بودکه همه مرده بودن خیلی ترسیده بودم.بعدیه ماهی بی نهایت بزرگ سیاه رنگ ازآب بیرون اومد خیییلی بیشترترسیدم.اما چون من توی خونه بودم انگارجام امن بود.ممنون میشم تعبیرش روبهم بگید.
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. آرام بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
M
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر ممنون میشم جوابم رو بدید.من خیلی خواب سیل می بینم جایی هستم ک هم خودم و خانواده داره سیل میبره ؛ بعضی اوقات هم می بینم ک سونامی شده خیلی این خواب برام عذاب آورشده شاید تو یک ماه پنج یا شیش بار این خواب رو می بینم.واقعا نمی دونم باید چی کارکنم پیش یه روانپزشک برم یا نه؟آیا این خوابم تعبیر داره؟؟؟
با سلام کاربر گرامی رویا و خواب کاملا به شرایط و وضعیت و روحیه فرد خواب بیننده وابسته است توجه داشته باشید بدون آگاهی از این شرایط نمی توان خواب را به صورت دقیق تحلیل و تفسیر کرد بلکه فقط با بررسی نمادها و محوریت خواب میتوان فضای کلی آن را بیان کرد اما به نظر می رسد سیل در رویا نماد مسایل وتنش های احساسی است و خواب های تکرار شونده ناشی از عدم برسی این اضطراب هاست اگر شما بتوانید منشا این اضطراب را پیدا کنید این احتمال وجود دارد که این خوابهای تکرار شونده متوقف شود
نرگس
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی یک بیابونم بعدش یه دختر بچه اونجا بود اول یهاو داشت بعد اسب شد یهو اسب فرار کرد ودختر رو باخودش برد بعد اون دختر من شدم رسیدیم بالای تپه ای ازماسه بیابونی بالای تپه دریا بود وآب دریا رو خدا نگه داشته بود یه کمم گل آلود بود من بهش گفتم خدایاآبو رها کن بعدش فریاد مردم شنیدم که میگفتن خدا سیل رو رها کرده بخاطر احترام نگذاشتن به پدر ومادر منم فرار کردم ازکوه اومدم پاییندویدم وبه خونمون رسیدم به مادر وخواهرم گفتم برن روی پشت بام
خیلی ترسیدم تا بهحال همچینخواب وحشتناکی ندیده بودم واقعا وحشتناک بود مخصوصا اون آب های عظیم تعبیرش چیه من میترسم نکنه خیلی بد باشه
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. این آشفتگی ها میتواند ناشی از آنچه در خواب تان در علت سیل بیان شد باشد.
فرشید
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو یه خونه کنار دریا هستیم با خانواده که اونها رفتن شنا من نرفتم بعد دیدم موج دریا خیلی بزرگ شد بقدری که دیدم قطار رو اورد تو خونه و بعد پدرم از بین موج ها اومد خیس اون یکی اتاق خونه که ما بودیم هوا هم گرم بود بعد موج سرد شد لطفا تعبیرشو بگین یه مشکلات خانوادگی داریم که میخوام بدونم مربوطه به اون ممنون
خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. به نظر می آید شما درگیر یک آشفتگی احساسی هستید
مریم
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم که خونه کسی بودم که یادم نمیاد کی بود از پشت شیشه به سیل نگاه میکرردیم که ماشینارو داشت میبرد بعد با مادرم و خواهرام رفتیم سوار ماشین خودمون شیم تو راه ماشین یک نفرو آب برد خورد به یه ماشین دیگه بعد از تو اون ماشین یه آقایی که خیییلی هیکل گنده ای داشت اومد باهاش دست به یقه شد وسوار ماشین کردش و رفت بعد ما رفتیم سوار ماشین آقا گنده هه شدیم دیدیم رانندش یه پلیسه رفتیم سمت خونمون دیدیم اونجا فقط بارون نم نم میاد
میدونم خیلی عجیب و غریبه ولی دیدم دیگه
خواب شما اصلا هم عجیب نیست. و اصلا دنیای خواب دنیای شگفتی ها و عجایب است. که میتواند برای لحظاتی ذهن ما را از یکنواختی این دنیا رهایی بخشد. سیل و آبهای فراوان غیر قابل کنترل اشاره به آشفتگی های فکری شماست که باعث ایجاد مشکلاتی در پرداختن به کارها و مسئولیت های تان خواهد شد. از طرفی دیگر تمام اشخاصی که در خواب دیده اید اشاره به بخشی از ابعاد مختلف شخصیت خودتان و یا یک ویژگی خاص در وجود شماست. برای درک دلیل حضور آنها در خواب حسی که در خواب به آنها داشته اید را دنبال کنید. آن شخص هیکلی میتواند نماد یک توانایی و یا مهارت فکری در شما باشد که راهنمای شما برای خروج از این چالش است.
هلیا
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که باران یهویی شدید میشه و سیل راه میفته ابش زرد رنگ بود و مواج و تا زیر زانو حدودا می اومد من هم بیرون وایساده بودم یهودیدم خونمون واژگون شد و افتاد من توی سیل محکم ایستاده بودم و با کمک چند نفر خونمونو که چوبی بود برداشتیم بردیم یه جای خشک گذاشتیم
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. محکم بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
رومیسا
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که تو یه اتوبوس هستم و یه دفعه آب به طور ناگهانی دور ماشین جمع شد انگار سیل بود ولی خیلی آروم اومد بالا من خیلی سریع تمام شیشه های اتوبوس رو بستم که آب نیاد تو.فقط تا زیر شیشه ها آب اومد بالا.من خیلی از این خوابا میبینم یا آب دریا میاد بالا یا سیل میاد یا خودم تو آبم همیشه هم آبها زلال هستن میشه تعبیرشو لطف کنین بگین
سیل و آبهای فراوان غیر قابل کنترل اشاره به آشفتگی های فکری شماست که باعث ایجاد مشکلاتی در پرداختن به کارها و مسئولیت های تان خواهد شد. اما با توجه به زلال بودن این آبها کمی تعبیر خواب تغییر میکند، این خواب به عدم کنترل افکارتان اشاره دارد که اگر ادامه پیدا کند از رسیدن به اهداف و انجام مسئولیت های تان باز می مانید.
بهاره
۷ ماه پیش
سلام ممنون از سایت خوبتون....من حدودا ساعت نه ونیم خوابی دیدم مربوط به سیل..نامفهموم بود و تنها چیزایی که یادم سیل زدکی خونمون بود( خونه پدرم) که اب تخریبش کرده بود وما مراسم روضه ای که داشتیم که به خاطر سیل جا دیگه گرفتیم ...ابش روشن نبود...خیلی تو خوابم راحت بودم و اصلا نگران نبودم
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. آرام بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
Sara
۷ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم که تو یه کوچه قدیمی همه جمع شدن خبر دادن که سیل میاد داداشم و بابام دیوار درس میکنن که سیل نیاد تو کوچه بعد میبینم از همون کوچه اون طرف سیل میاد دیگه هیچکس نیس تو کوچه فقط من و بابا و مامانم هستش بعد ما همچین میدویم اخر سر سیل ما سه تا رو میبره خودشم گل آلود بود.
به نظرتون معنیش چی میتونه باشه؟
این خواب به درگیری های فکری شما در روزهای اخیر اشاره دارد. سیل در خواب نماد موضوعاتی است که در بیداری قدرت تفکر و تحلیل را از شما میگیرد. برادر و پدرتان اشاره به مهارت های شما برای درک و حل مسائل هستند. این خواب به شما میگوید که اگر به گرفتاری ها و سختی های زندگی فکر کنید و به نوعی خود را آماده این موضوعات کنید، باز هم آن گرفتاری گریبان شما را خواهد گرفت. بهتر است ریشه این ناراحتی ها را بیابید و مسئله را قبل از وقوع حل نمایید.
فرشید
۷ ماه پیش
خواب میدیدم که کنار رودخانه که در شهرمان قرار دارد هستم و اولش سیل رودخانه خیلی ارام بود اما کم مونده بود سرازیر بشود
که یهو متوجه شدم سیل سرعتش یهو بیشتر شد و موجهای خیلی بزرگی و با ارتفاعی داشت و قبل از اینکه هیلی شدت پیدا کنه فرار کردم اما سیل به کسی آسیبی نرساند و به کسایی که تو اون محل نبودن تعریف میکردم که سیل وحشتناکی اومد ولی زیاد براشون جالب نبود
amir
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم رفتیم تفریح با خانواده یه رود بزرگی هم وجود داره توپم میوفته داخل رود منم یریدم تابیارمش نتونستم خودمو کنترل کنم اب منو با خودش میبرد و بابام میدویید و راهنماییم میکرد که جای شبیه به سد از اونایی که باعث میشه اب سد نریزه کرده بودند که اب رد نشه من پایین سد اون مانع سد واستاده بودم که یه مردی رو با لباس دامادی دیدم انگار میخواس خواستگاری کنه از یه نفری. سیل اومد بابام بهم گفت سعی کن بیای جلو که اب سبل تورو بیاره روی سد اومدم روی سد که شبیه پل بود من اومدم رو پل بعد بابام گفتت برورو خشکی منم دوییدم به سمت چپ ولی انگار از راست میرفتم نزدیکتر بود وسط راه تغییر دادم و رفتم راست انگار که اگه یه ثانیه دیر تر میرفتم سیل به من میرسید و منو میبرد چشمامو بستم وگریه کردم و دوییدم بابام میگف چشماتو باز نکن انگار تصایر بددی میومد مثل صدای گریه بچه وقتی باز کردم انگار رسیدم خونه گریه میکردم که خانوادم کجان وقتی خواهرم رو با مادرم دیدم گریه کردم و بغلشون کردم
این خواب به ناراحتی هایی در شما اشاره دارد که موجب بر هم خوردن آرامش تان شده است. پدرتان که راهنمای شما در خواب بود، نماد قدرت مدیریت و برنامه ریزی شما در زندگی واقعی تان است. این خواب از شما میخواهد تا با بهره بردن از این مهارت خود، نسبت به حل مسائل اقدام کنید.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک قراره سیل و زلزله بیاد ولی هموز نیومده و من خیلی نگران بودم وهمراه مادرم و برادرم وسایلی ک احتیاج داشتیم رو جمع میکردیم تا فرار کنیم لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون
Ghazal
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم ک قراره سیل و زلزله بیاد ولی هنوز نیومده و من همراه مادرم و برادرم داشتیم وسایلی ک احتیاج داشتیم رو جمع میکردیم تا فرار کنیم لطفا اگ میشه تعبیرشو بهم بگید
Sadegh
۷ ماه پیش
سلام. من در یک خواب بعد از ظهر دیدم که در پارک هستم و یک سیلاب آروم آروم داره همه پارک رو دربرمیگیره. و من هم همینطور که سیلاب داره همه جا رو میگیره دارم ازش دور میشم و سیلاب بهم نرسید. به نظرتون معنی خاصی داره؟ ممنونم.
این خواب به افکار منفی و ناراحتی های روانی شما اشاره دارد که موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا ریشه این افکار را پیدا کنید و به حل مسئله بپردازید.
زهرا
۷ ماه پیش
باسلام و احترام خواب دیدم مندو مامان و پسر خالم و داداشم در یک بیابان گیرکرده بودیم و راهدمیرفتیم که ناگهان من در آن بیابان کودکی را دیدم ک کش مویی سبز به سرش بسته بود و حدودا دو سه ساله بود و لخت میدوید و فقط پوشک بسته بود و این کودک را فقط من می‌دیدم و بقیه نمی‌دیدند با اینکه هی به من نزدیک میشد و من جیغ میزدم و فکر میکردند دیوونه شدم که یهو پسر خالم گفت الان منم میبینمش و دوید سمت بچه هه که بچه هه یه کاغذ از رو خاک برداشت و گرفت سمت پسر خالم پسرخالمم گرفت کاغذرو و من دیدم کاغذو که کلی آیه های برعکس بود و با تعجب داشتم نگاه میکردم به برگه که یهو پسر خالمو دیدم که شکل و قیافش عوض شده بود و شبیه شیطان پرستا و از اینا شده بود و چون به بچه هه دست زده بود اینجوری شده بود .پسر خالم دنبال من و مامان و داداشم کرد و می‌گفت شما هم باید مثل من بشید باید دست منو بگیرید اولش فرار کردم بعد وایسادم گفتم باشه بزن ک منم قیافه مثل اون شد به مامان و داداشم دستشونو گرفت ولی مثل اون نشدن و فرار کردن . هوا خیلیییی گرم بود. و من مونده بودم و پسر خالم با یه قیافه وحشتناااک . هر چی هم بیشتر می‌گذشت چشمامون کمتر میدید تا اینکه دوتایی هی گریه کردیم و زااااار میزدیم و از خدا استغفار میکردیم ک خدایاا ببخشید اون می‌گفت ایمان میارم خدایا .منم میگفتم خدایا قول میدم نمازامو سر وقت بخونم همینجور که از تشنگی و گشنگی داشتیم گریه میکردیم یهو یه سیل در از ماهی کوچولوی سیاه زنده اومد سمتمون اولش یکم ترسیدم ولی پسرخالمم گفت کاریمون ندارع مگه تشنت نبود بیا خب اینم آب .اون از آب سیله نخورد ولی من خوردم ...ببخشید طولانی شد ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما میخواهد تا از افکار و رفتارهای منفی که در گذشته داشته اید دست بردارید و اهداف و پروژه هایی که منجر به رشد و پیشرفت تان خواهد شد را از سر بگیرید. همچنین نماز هم اشاره به انجام وظایف دینی است و هم نماد نظم و وقت شناسی در کارها. با توجه به این موضوع میتوانید از مشکلات و سختی ها رهایی یابید.
حامد
۷ ماه پیش
سلام.خواب دیدم دریک منطقه ییلاقی هستم که یهو سیل امدن ماشین منا به همراه چندین ماشین دیگه با خود برد بعد ازمدتی فهمیدم یه دونه پسرم که خیلی خیلی دوسش دارم گم شده،من این و اون ور می دویدم وگریه می کردم می گفتم خداکنه بچه ام پیدا پشه،ماشین فدای سرش.لطفا کمکم کنید من خیلی نگران پسرمم چون خیلی جلف
این خواب به عدم کنترل افکارتان اشاره دارد که اگر ادامه پیدا کند از رسیدن به اهداف و انجام مسئولیت های تان باز می مانید. پسر شما در خواب، نماد فرصت ها و مسئولیت هایی مرتبط با اهداف تان در زندگی است.
امیر
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم در شهری هستم و یکدفعه سیل بزرگی شهر را فرا گرفت من در سیل بودم اما خودمو نجات دادم یه دختر کوچک رو تو خواب دیدم و رفتم که نجاتش بدم وقتی گرفتمش سه بار موج سیل نزدیک بود ما رو به سخره و سنگ بکوبه بار چهارم رفتم بالا و از دروازه شهر فرار کردم وقتی فرار کردم از بیابون سر در آوردم بعد از خواب بیدار شدم
لطفاً تعبیر خواب موزیکال بهم بگید
سیل در خواب نماد آشفتگی های فکری است. آن کودک در خواب شما اشاره به بخشی از روحیهء شماست که تحت تاثیر این افکار منفی قرار گرفته است. این خواب از شما میخواهد تا با آرامش با موضوع مورد نظر برخورد کنید. موزیکال نیز بسته به جزئیاتی که در خواب مشاهده کرده اید تعبیر متفاوتی دارد، اما به طور کلی نماد هماهنگی بین افکار و رفتارهای شماست.
فاطی
۸ ماه پیش
من خواب ذیدم تو قبرستون تو روستامون بودم و سر قبری ناشناخته نشستم و زنی که چادرش رو روی صورتش کشیده بود روبه روی من بود.
سیل گل الودی میاد و همه رو باخودش میبره به جز من و اون خانومه که روبرومه و همه جیغ داد میکنن و اب میبرشون به جز من و خانومه و هیچ تلاشی هم واسه نجات دادن خودمون نمیکنیم و اب نه به سمتمون میاد نه میبرمون .
لطفا اگه میشه تعبیرش کنید مرسی
آن خانم که چهره اش پوشیده بود، نماد قسمتی از وجود شماست که هنوز برای تان مبهم است اما در حال کشف این بخش تاریک از شخصی تان هستید. قبرستان نیز به کارها و باورهای قدیمی شما اشاره دارد که گویا مدتی است از آنها غافل مانده اید. این خواب از شما میخواهد تا با پرداختن به مسئولیت های خود به آرامشی دست پیدا کنید که هیچ مشکلی نمیتواند ان را از شما بگیرد.
سلطان
۸ ماه پیش
S.Abbas
۸ ماه پیش
من‌ خواب دیدم تو تهران یدفعه سیل اومد و همه خواب بودیم من وقت نشد ب بقیه خبر بدم و خودم تو چهارچوب یجایی قرار دادم و وقتی سیل برطرف شد دیدم خانوادم هم خودشون یجایی رو گرفتن و اونا هم زنده هستن من رفتم پیششون ک دوباره یه موج وحشتناک از سیل اومد و ما خودمونو از یجایی گرفته بودیم ک اب مارو نبره و وقتی سیل میومد از خونه ما رد میشد ولی هیچ خرابی نداشت بااینکه سیل خیلی وحشتناکی بود یعنی من تو خواب میدیدم وقتی از پنجره داره نزدیک میشه داره تمام درختا و اینارو با خودش میاره
این خواب به برخی مشکلات فکری شما اشاره دارد گه باعث سلب آسایش شما میشود. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با استفاده از توانایی های خود در حل این ناراحتی های فکری تلاش کنید.
محمد
۸ ماه پیش
خواب دیدم که تازه از مدرسه میآمدم وبه برجی در سحرا رسیدم که تازه آن را ساخته بودند آن برج ناخود آگاه دریچه های آبی داشت و از زیر زمین آبی از آن دریچه ها بیرون آمد من و دوستم هرجایی که فرار میکردیم نمیتونستیم تا اینکه به قایقی رسیدیم و مارو از آن سیل که آبش کم کم بالا میومد نجات داد و مارو به یه جایی برد که اونجا سوریه بود وبه یه مسجدی رسیدم که دستشون کلاشینکف بود و اذان میگفتند ولی هواپیمایی جمله کردو من از اونجا رفتم و پدرو مادرم رودیدم و یه دونه تفنگ از همونجا خریدم تا به مقابله با دشمن برم و فشنگ های گوناگونی همراهش خریدم اون تفنگ برنو دوربین دار بود ومن بعد از اینکه به یه مغازه ای رسیدم از خواب بیدار شدم
این خواب ناشی از آشفتگی های فکری شما در روزهای اخیر است. و از شما میخواهد تا با صبر و حوصله و البته توجه به توانایی های خود از این وضعیت رها شوید.
hossein74h
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم سیل راه افتاد منتها فقط یک سمت خیابون رو سیل گرفته بود ولی سیل طوری بود که ممکن بود سمت دیگه خیابون ک من هستم بیاد با اینکه ترسیده بودم گفتم من باید برم کمک داداشم ک اونور خیابون هستش ک اتفاقا رفتم ولی سالم بود چون طوری بود ک نمیشد بگیرمش منتظر وایسادیم تا اینکه آب فروکش کرد و آسیبی هم ندیدیم جفتمون
شما چی فکر میکنید؟
سیل در خواب نماد آشفتگی های فکری است. برادر شما در خواب شما اشاره به بخشی از روحیهء شماست که تحت تاثیر این افکار منفی قرار گرفته است. این خواب از شما میخواهد تا با آرامش با موضوع مورد نظر برخورد کنید.
ریحانه
۸ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم طوفان خیلی شدیدی شده و کم کم همراهش بارون هم شروع شد و اینقدر طوفان شدید بود قسمتی از شیشه پنجره اتاقم شکست و همینطوری بعد چند ثانیه دیدم اینقدر بارون اومده که آب تا پنجره خونمون رسیده و مثل این بود ک وسط اقیانوس باشم و حرکت خشن موج هارو میدیدم و خونمونم طبقه 11 هست و تو خوابم حتی بلندتر بود ارتفاع و وقتی دیدم آب به پنجره رسیده رفتم در اتاقمو باز کردم تا گوشیمو بردارم و به دوست پسرم پیام بدم ولی آب تا بالای پنجره رسیده بود و یهو پنجره شکست و من تا برگشتم به خانواده هشدار بدم بیهوش شدم و بعدش از خواب پریدم....چی فکر می‌کنید راجبش
این خواب به افکار منفی و ناراحتی های روانی شما اشاره دارد که موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا با اعتماد به نفس به خواسته های شخصی تان بپردازید و اجازه ندهید این افکار شما را از مسئولیت ها باز دارد.
لیانا
۸ ماه پیش
من خواب دیدم از سیل فرار میکنم و بعد رفتم تو خونه و نجات پیدا کردم. بعد هم از خواب پریدم تعبیرش چیه؟
به تازگی در زندگی واقعی نگرانی و ترس هایی موجب آشفتگی ذهن شما شده است. این خواب به شما میگوید تا با آرامش و منطق ریشهء نگرانی ها را بیابید تا به آرامش برسید.
ديانا
۹ ماه پیش
سلام
من خواب ديدم رفتيم باغ و اونجا با بقيه مردم درباره مراقبت هاي حين سيل حرف ميزنيم و بعدش يهو سيل مياد منو پدر و مادرم ميريم درخت انتخاب كنيم تا ازش بريم بالا
ولي يهو چشم من به سيل گل الود با ارفتاع زياد ميفته كه مردم روش دارن راه ميرن و غرق نميشن
بعدش پدرم ميره و اون هم روي سيل راه ميره
ممنون ميشم تعبيرشو بگين
سلام. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. که در خواب شما پدر نماد رهبری و حمایت است و سیل نماد مشکلاتی بیشتر عاطفی که شما را دچار چالش کرده یا در برهه ای از مان دچارتان خواهد کرد.
علی
۹ ماه پیش
با سلام ، شاید سریال کشتی را در Gem TV دیده باشید ، دیشب خواب دیدم تو کشتی نیستم فقط از بالای اسمان این کشتی بزرگ را میبینم، تو خواب یه سونامی خیلی بزرگ معمولا 6 با 3 سانتی متر دیده بودم تعبیرش چی میتونه باشه ؟
با تشکر
سلام فضایی که در خواب می بینید همان فضایی است که در زندگی واقعی برایتان اتفاق می افتد. البته منظور از کشتی در خواب، نوعی آرامش و سکون در بیداری است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، آرامش روانی شما را مختل کند و قدرت تمرکز و مدیریت شما را از بین ببرد.
مهسا محمدی
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم سیل اومده تو تونل و شفافه یکی با دوچرخه که فرد معروفی درمورد خوبی کردن بود غرق شد ولی زنده موند من تو یه روستا بودم ولی میتونستم اون تونل رو ببینم
سیل در خواب نماد آشفتگی های فکری است. آن شخص در خواب شما اشاره به بخشی از روحیهء شماست که تحت تاثیر این افکار منفی قرار گرفته است. این خواب از شما میخواهد تا با آرامش با موضوع مورد نظر برخورد کنید.
سمانه
۹ ماه پیش
من خواب دیدم که سیل اومده و من از طبقه چهارم خونمون داشتم میدیدم و بعدش سعی می کردم خواهرم که سیل داشت می اورد پائین ساختمان اونو نجات بدم. همه تلاشمو کردم ولی دستاش خشک شده بودن خیلی ترسیده بودم و بدتر از همه اینکه خواهر بزرگترم تو خونه داشت موزیک گوش می داد و اصلا متوجه نبود من دارم تلاش می کنم با سیل و این داستانا مقابله می کنم.
گلچین
۱۰ ماه پیش
سلام خسته نباشین. من خواب دیدم ما تو خونه ایم، پشت خونمون دریا مانند بود، میگن داره سیل میاد و دریا داشت مواج میشد، به ما گفتن تو خونتون سریع وسایل ضروری رو بردارید و از خونه سریع برید، سیل تو کوچه بود ولی به خونه ی ما نیومده بود،ما هم زود زود از تو خونه وسایل ضروری برمیداشتیم وقتی تموم شدیم گفتن دیگه سیل نمیاد تموم شد. تعبیر این خواب چی میشه
نيما
۱۰ ماه پیش
سلام
من خواب ديدم که به همراه خانواده در ماشين در حال حرکتيم که وارد سيل شديم . همه از ماشين پياده شديم و من مادرم را نجات دادم و به سمت خواهرم دويدم که نجاتش بدم

بنظرتان تعبيرش چيست ؟
ناشناس
۱۰ ماه پیش
سلام،خواب دیدم برادم که فوت کرده به من گفت مواظب پسرت باش سیل اومده حواست باشه بهش.تعبیرش چیه؟
پ
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با مامانم جایی رفتیم و یهو سیل مث ریختن اب از ابشار میاد و ما هی فرار میکنیم اب از هر طرف بیشتر میشه مامانمم عقب تر از من مونده ولی اخرش از اب درمیایم و نجات پیدا میکنیم.تعبیرش چی میشه
این خواب نشان دهنده ی مسائلی است که به خصوص در زمینه های عاطفی برای شما چالش فکری یا درگیری ایجاد کرده اند یا در این دوره ی زمانی ایجاد خواهند کرد. لازم است تا با این مسائل به شیوه ای منطقی رو به رو شوید و از گرفتن تصمیمات ناگهانی جلوگیری کنید.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سلام
درعالم دیدم در رودخانه ای هستم که اب گل آلودی دارد خواستم دور بشم از رودخانه به طرف بالای تپه رفتم (رودخانه در بین دو تپه بود ولی وقتی به سمت بالا حرکت کردم دیدم سیلی وحشتناک با خروش، برگ و چوب .... به سمتم میاد ونتونستم پناهگاهی پیداکنم نزدیک شد خودم رو باختم چشمانم را بستم واز خواب پریدم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، آرامش و سلامت روانی شما را مختل کند.
بدون نام
۱ سال پیش
من دیدم در یه شب تو کوچمون امواج بزرگی میاد و سیل میشه و من خیلی می ترسم تعبیرش چیه؟ ممنون
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، آرامش روانی شما را مختل کند و قدرت تمرکز و مدیریت شما را از بین ببرد.
فرزانه
۱ سال پیش
سلام..ااینجا دررابطه با خواب سونامی،نوشته شده افرادی که درخواب حضور دارن،درتعبیرخواب مؤثرن..میشه بیشتر توضیح بدین؟؟من تو خواب با یکی از افراد فامیل از سونامی فرار میکردم..تعبیرش چجوری میشه؟؟
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۵
در انتظار بررسی: ۰
Arshia
۲ روز پیش
سلام، ممنون از مطالب مفیدتون. تو خوابی که من دیدم انگار قرار بود سیل اتفاق بیفته . من به پشت بام ساختمان رفتم و عمومو دیدم بعد بارون زد و آب با یه موج بلندی آروم آروم تا روی پشت بام اومد ماهم رفتیم طبقه پایین و بعد دنبال خانواده میگشتیم من دنبال مادرم بود آب داشت بالا میومد من و عموم نگران خودمون نبودیم انگار، بیشتر نگران بقیه بودیم . آب در حال بالا اومدن بود منم میخواستم نفس عمیقی بکشم که بیدار شدم
خواب دیدن اینکه روی بام هستید، نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. دیدن عمویتان، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. باران، نمادی از بخشش است. خیس شدن از باران، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسأله‌هایتان است. اینکه به دنبال‌شان هستید، اما نمی‌توانید پیدایش کنید، به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. اینکه آب در خانه بالا می‌آید، یعنی زیر فشار احساسات‌تان هستید. اینکه نگرانید، یعنی حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی بیداری‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
بدون نام
۶ روز پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیدم توی شهرستانمون یه روستاکه پدرومادرم چندسالی اونجازندگی کردن الان که گاهی برای سفراونجامیریم خواب دیدم آب زلال وتمیزی داره به سمت من میادتوی روستایک مغازه بودکه دوستم لباس فروشی داره ولی دوستم دراصل تومحله خودمون مغازه داره..وقتی ازترس سیل رفتم روی بلندی دیدم دوستم کناره منه وقتی سیل تمام شداومدم پایین فریاد زدم این سیل نبودآب خوردنی مردم بودچراراهشوبازکردین که بره خیلی ناراحت بودم این سیل داخل یکی ازکوچه های روستاکه به صورت سرازیربه راه افتاده بود...فقطم اعتراض میکردم چراآب خوردنی وپاک وزلال آزادکردین تاهدربره
خواب دیدن اینکه در روستا هستید، بیانگر محدودیت است. نیاز دارید قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. اینکه در ارتفاع بالا هستید، یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. سیل ملایم، یعنی درباره‌ای مسأله‌ای خاص نگرانید که بزودی رفع می‌شود. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی بیداری‌تان چه حسی دارید. اینکه فریاد می‌زنید، بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. اینکه در اعتراض هستید، یعنی نیاز دارید برای خودتان و حقوق‌تان صحبت کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید.
فاطیما
۱۳ روز پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم من به همراه خانوادم توی جنگلی هستیم که بالای اون ی کوه بلند بود بارون گرفت و از اون کوه فواره های اب میومد ما خودمونو به درخت گرفتیم تا اینک گذر کرد اما باز شب شد دوباره فواره اب از بالای کوه با صدای وحشتناک میومد تمام حیوونا گوسفندا و اسب هارو با خودش میبرد منم خودمو به یک درخت اویزونن کرده بودم تا اب به من نخوره
با سلام سیل در خواب نماد مسایل و تنش های احساسی است که در زندگی شما وارد می شود جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. اما به هر صورت نمی تواند اسیبی به شما و زندگی تان برساند بهتر است که تنش ها و اضطراب های زندگی خود را مدیریت کنید
معراج
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم وسط دریا در حال شنا کردن هستم یه دفعه پشت سرم یه سونامی بسیاررر بزرگ تشکیل شد داشت می امد سمتم من یکم فرار کردم دیدم امیدی نیست همونجا وایستادم فقط نگاه میکردم بعد تا سونامی رسید بهم از خواب پریدم بهم نخورد سونامی همین نزدیکم شد بیدار شدم
سلام؛ ممنون. دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشد. اینکه شنا می کنید بیانگر اینست که جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاه خود را کشف می کنید. خواب ممکنست نشانه ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. سونامی، یعنی شما زیر بار احساسات سرکوب شده له می شوید، یا مواردی ناخودآگاه که زیادی به سطح رسیده و دارد خفه تان می کند. شما ناراحتی و بی ثباتی عاطفی را در یک موقعیت بیداری تجربه می کنید. اینکه شما با شنا کردن از سونامی دور شوید بیانگر اینست که شما از مساله ای احساسی عمیق دوری می کنید. شما از تایید و مواجهه با احساساتتان خودداری می کنید چونکه ممکن است خیلی دردناک یا خیلی تازه باشد. بویژه اگر شما برای فرار از خطر یا مرگ شنا می کنید، پس بیانگر اینست که شما به ترس اجازه می دهید که روی اعمالتان اثر گذارد (ترس شما را فرا گیرد). شما از تغییر می ترسید.
سعید
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشین خواب دیدم بالای تپه ای هستم با چن نفر بعد که اومدم پایین تو خیابون بین تو تپه سیلاب گل الود وحشتناکی به طرفم اومد که اومدنش ضربانی بود من و بقیه جلوش میدویدیم تا ماشین یکی از اشناها که اونم داشت ۹لو سیل فرار میکرد ایستاد که سوارم کنه
خواب دیدن اینکه شما بالای تپه می ایستید بیانگر این است که شما در تلاش هاتان موفق شده اید و به نتیجه رسیده اید. شما منابع ضروری برای کامل کردن وظیفه ای که در دست دارید را در اختیار دارید. اینکه پایین می‌آیید، بیانگر اینست که با عجله کاری نامعقول خواهید کرد. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش های احساسی است. احساسات سرکوب شده ی شما دارد شما را له می کند. اینکه شما فرار می کنید بیانگر این است که با مسائل تعلق داشتن و پذیرفتن در جنگ هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما از مواجهه با مساله یا موقعیتی خودداری می کنید. چون سوار ماشین نشده‌اید، پس دارای تعبیر نیست.
جاوید
۱ ماه پیش
سلام خدمت تان
من در خواب دیدم که تمام شهر را سیلاب آتش فرا گرفته و مردم برای نجات شان فرار میکر دند قابل ذکر است سیلاب از طرف مغرب بود من و چند تن از همراهنم نیز فرار میکردیم تا اینکه یک مسجد رسیدیم چون آنجا را هنوز سیلاب نگرفته بود پناه گرفتیم تا اینکه من متوجه شدم که سیلاب ب داخل مسجد رسیده و از آنجا در حال فرار بودیم که از خواب بیدار شدم آنقدر ترسیده بودم که لب هایم تب خال زده
آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دستتان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌های شما تغییر می‌کنند. اگر آتش، شما و کس دیگری را محاصره می‌کند، یعنی در قید او هستید. هر دوی شما، چیزی مهم را به اشتراک می‌گذارید. خواب ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که آتشی‌مزاج است. می‌تواند بیانگر عامل محرک، انگیزه و انرژی خلاق‌تان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست به شما در مورد فعالیت‌های ریسکی یا خطرناک هشدار دهد. شما با آتش، بازی می‌کنید. سیل، بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید. دیدن بیرون مسجد در خواب، بیانگر تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سیستم ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگه داشتید. اینکه فرار می‌کنید یعنی با مسائل تعلق داشتن و پذیرفتن در جنگ هستید. تعبیر دیگر: از مواجهه با مسأله یا موقعیتی خودداری می‌کنید. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاورید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
ناشناس
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم سیلی به طرف زمین زراعی سرسبز یکی از اقوام پیش می آید سیل گل آلود و با سرعت زیاد وقتی به زمین زراعی رسید تبدیل به آب زلال و کم عمق شد ولی صاحب ملک در آب فرو رفته بود و من از بالا نگاه می کردم انگار زیر آب خوابیده بود و من نمی تونستم تشخیص بودم زیر آب خوابیده یا غرق شده.
دیدن مزرعه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل خود استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید. دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که بزودی رفع و رجوع می‌شود. دیدن آب گل‌آلود یا کثیف در خوابتان بیانگر این است که شما در احساسات منفی‌تان غوطه‌ور هستید. ممکن است اندک زمانی برای تمیز کردن ذهن‌تان نیاز داشته باشید و اینکه صلح درونی بیابید. تعبیر دیگر این است که خواب، بیانگر این است که تفکر یا قضاوت شما، شفاف نیست و مبهم است. دیدن آب آرام و تمیز در خوابتان به این معنی است که با روحیات خود سازگارید (با معنویات سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است؛ پس، شما در نوسان فکری بسر می‌برید. دیدن کسی که در خوابتان غرق می‌شود بیانگر اینست که خیلی عمیق درگیر چیزی می‌شوید که فرای کنترل شماست. تعبیر دیگر اینست که بیانگر حس از دست دادن هویت شماست. دیگر قادر نیستید که تشخیص دهید که کی هستید.
Shshsh
۲ ماه پیش
سلام خوابی که دیدم این بود داشتم تو خیابون قدم میزدم فکرم به شدت مشغول کسی بود که ازنظر احساسی درگیرشم،یهو بارون شدید گرفت چند قدم ک جلوتر رفتم دیدم سیلی از اب داره به سمتم میاد انقدر وحشت کردم که همش توتقلا بودم فرار کنم تندتند راه میرفتم ولی نمیتونستم بدوام،تا یکی از اشناها نزدیکمون که رابطه صمیمی باش دارمو دیدم دستمو گرفت سعی کرد کمکم کنه برم بالا وبعدش تو یه مکانی بودم که همچیز انگار عادی بود خبری ازسیل نبود
خیابان در خوابتان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی از اینست که چقدر روی جهت زندگی‌تان کنترل دارید. ریزش باران، نمادی از بخشش است. بارش باران، استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و تجدید است. اگر از باران خیس شوید، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسائل‌تان است. سیل، یعنی نیاز دارید برخی تمایلات‌تان را آزاد کنید. اگر سیل، مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب‌شده‌تان دارند شما را له می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضاها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضاهای شما له می‌شوند). تفسیر دیگری هم هست، این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تر و تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید. دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که بزودی رفع و رجوع می‌شود. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاورید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! اینکه می‌کوشید بدوید اما نمی‌توانید پاهاتان را به آن میزان سرعتی که می‌خواهید حرکت دهید، بیانگر نبود اعتماد به نفس و عزت نفس است. ممکن است بازتابی از حالت واقعی فلج REM در حالت خواب باشد.
وحید
۲ ماه پیش
خواب دیدم در خیابانی راه میروم که چندین بار سیل امده و هربار زنانی را سیل برده و در زیر خاک مدفون کرده و فقط دستانشان از ارنج یا مچ به بالا ویا انگشت دستشان از خاک بیرون است و من و خانواده ام در ان خیابان عبور کرده و میترسیدیم و میگفتیم که چرا اینان از خانه هایشان موقع سیل بیرون امده و سیل با انان این چنین کرده لطفا تعبیر کنید با تشکر
اینگونه که تعریف کرده‌اید، نشان می‌دهد که گویا خودتان سیل آمدن را ندیده‌اید، در نتیجه می‌توان گفت: این خواب، بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که بزودی رفع و رجوع می‌شود. دیدن خانواده‌تان در خواب‌تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می‌تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه‌تان با خانواده‌تان است. تعبیر دیگر این است که می‌تواند به این معنا باشد که خیلی به خانواده‌تان وابسته‌اید، خصوصا اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشد. اهمیت عضو خاص خانواده‌تان یا رابطه‌ای که با آنها دارید را در نظر بگیرید.
بدون نام
۲ ماه پیش
باسلام خوابی دیدیم ک سخت اعصابموبهم ریخته
خواب دیدم سیل کل منطقه ای ک زندگی میکنیم روزیرگرفته ولی هیچ کس ناراحت نیست وهیچ خرابیی بوجودنیومده اتفاقاخوشحال بودیم ک بعدازوقوع سیل همه جاآبادمیشه وکشاورزی منطقمون رونق پیدا میکنه منم توی خواب اصلاحس وحال عجیب یاترسناکی نداشتم یعنی انگاریه اتفاق عادی افتاده بود
اب سیل دربعضی جاهاشفاف بودولی دربعضی جاهاگل آلود
خوشحال میشم جوابموزودبدین
خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلات‌تان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب‌شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده است را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر، این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضاها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضاهای شما له می‌شوند). تفسیر دیگری هم هست، این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تر و تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید. دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود. خواب دیدن اینکه خانه‌تان را سیل گرفته است بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می‌شوید. دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید. دیدن سیل در خوابتان همچنین بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.
هاشم
۲ ماه پیش
سلام و خسته نباشید، من خواب دیدم جایی بودم و یه سیل بزرگ اومد من و دو سه نفر دیگه رفتیم داخل یه مغازه و درب رو محکم بستیم من حس می کردم شیشه بشکنه و همه ما بمیریم ولی اینطور نشد و از پشت شیشه دیدم آب سیل شفاف و تمیز بود وقتی تموم شد و اومدم بیرون همه جا تمیز تمیز بود و همه چیز رو سیل شسته بود ولی به جایی آسیب نزده بود ولی یادمه پول اجناس منو برده بود و من به خونه پدر و مادرم برگشتم دیدم همه سالم و سلامت هستن و اونجا هیچ اتفاقی نیفتاده بوده و فقط تا مچ پا سیل رو دیده بودن
خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب‌شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضاها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضاهای شما له می‌شوند). تفسیر دیگری هم هست، این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تر و تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید. دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مسأله‌ی خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود. همچنین دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.
shima
۲ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم تو ماشین نشستم یهو دیدم اب تا شیشه ماشین بالا اومد و فقط نگران دختر بزرگم شدم ک بیرون از ماشین بود یهو دیدم دخترم کاملا زیر اب رفت جیغ کشیدم شوهرم رفت ک نجاتش بده ولی اب زود کم شد و دخترم صحیح و سلامت بود ولی بازم اب بالا رفت و اینبار برای دختر کوچیکم تکرار شد و بازم صحیح و سلامت از زیراب بیرون اومد.ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین
این خواب، در واقع، از مشغله‌های ذهنی شما نشأت گرفته است که مربوط به نگرانی شما نسبت به فرزندانتان می‌باشد و دارای تعبیر نیست. ولی اگر بخواهیم آن را تعبیر کنیم، باید بگویم که تعبیر بدی ندارد و خیال‌تان را می‌تواند راحت باشد!
محمد
۳ ماه پیش
سلام وخسته نباشيد. من خواب ديدم كه با برادرانم درمحوطه يك گاراژ هستيم و برادرم ميگايدي ي صداي مي أيد من صداي نشنيدم و دنبال صدا كه گشتم از بين دو ماشين سنگين كه گزشتم ديدم از روبرو يه سونامي بزرگ داره ب سمتم مياد اب زلالي داشت و بزرگ كسي ميدونه تعبير اين خواب چيه ممنون ميشم جواب بديد
این خواب، نشان می‌دهد که برکتی در زندگی برایتان خواهد آمد که شما را از آن خوشحال خواهد کرد. امّا این برکت، بستگی به اندک-تلاشی از سوی خودتان دارد. این تلاش می‌تواند درخواست شما از حضرت حق باشد که از او تقاضای برکت بیشتر در زندگی‌تان کنید که حتماً به آن خواهید رسید. البتّه این برکت، شامل حال برادرانتان نیز خواهد شد. پس، ایشان را نیز در آن سهیم کنید! دل به خدا دهید و از او طلب کنید که إن‌شاءالله به شما داده خواهد شد!
فاطمه
۳ ماه پیش
با سلام خسته نباشید، ما طبقه چهارم آپارتمان زندگی می‌کنیم من همینجوری اومدم تا از پنجره به بیرون نگاه کنم دیدم کل کوچه حدودا تا طبقه اول خونه ها رفته زیر آب درست رنگ آبی که همه جا سیل میاد اما آب ساکن نه آبی که جریان داشته باشه بعضی ماشین ها چپ شده بودند و دیدم حلال احمر داشت کمک رسانی می‌کرد من خیلی تعجب کرده بودم از کنار پنجره رفتم و چند دقیقه بعد که دوباره اومدم دیدم اینبار داخل کوچه تا همون طبقه اول آب هست ولی آبش به زلالی آب اقیانوس بود آبی و تمیزو بیش از حد تعجب کردم، ممنون میشم تعبیرش رو بگید
این خواب، نشانگر میراثی است که به شما می‌رسد؛ امّا رسیدن این میراث در ابتدا دردسرهایی را نیز به دنبال دارد. ولی در نهایت، به شما خواهد رسید.
shaghayegh
۳ ماه پیش
من خواب ديدم خانه ي ما نزديك به درياست و آب دريا بالا مياد و البته مواج نبود سيل، خودمون نميدونم كجاييم ولي انگار از جايي امن و دور داريم به اب بالا اومده نگاه ميكنيم و ميبينيم خونه ي ما و بعضي فاميل ها زير آب رفته، من توي خواب خيلي ناراحت وسايلم و به خصوص گوشي موبايلم كه تو خونه بود و از دستش داده بودم، بعد از سيل سوار يك ماشين جديد شدم با مادرم و رفتيم، آب دريا هم در آخر آرام و صاف و آبي شده بود
با سلام سیل در خواب نماد مسایل و تنش های احساسی است که در زندگی شما وارد می شود اما به هر صورت نمی تواند اسیبی به شما و زندگی تان برساند بهتر است که تنش ها و اضطراب های زندگی خود را مدیریت کنید
زهرا
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم یک دار قالی نصفه بافته شده تو یه خونه بود نمیدونم صاحب خونه کی بود ولی وسط قالی انگار چند طبقه پر از لانه مارهای بزرگ کبری بود با تخم هاشون که مادر شوهر یه گونی خیلی بزرگ اورد و طبقه اولشونو خراب کرد پر از مار شد چنتا مار سیاه سراشون بیرون بود به یهو مادرشوهرمم انگار توی گونی بود رفت توی اتاق و خالیشون کرد دوباره ادامه داد منم به خودم میگفتم اون که انقد از مارمیترسه چطوری تحمل کرد اما انگار دفعه بعد که داشت لونشونو خراب میکرد کمتر بودن لطفا تعبیرشو بگید خیلی فکرمو درگیر کرده ممنون
مار در خواب اشاره به دشمنی است که قصد آسیب به شما و شخصیت شما دارد. اما مادرشوهرتان به خوبی در این موقعیت از شما دفاع خواهد کرد.
رومیسا
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم به جایی رفتم که از خونه دورم وهمش نگرانم دخترم هستم که تو خونست و با یکی از اقوام که نسبت خیلی خیلی دوری با من داره میخوام برگردم خونه اون فرد جلوی من داشت میرفت ولی یه هو اون تو آب گل آلود غرق شد و به سرعت بالا میوند منم از ترس فرار کردم دیدم پشت سرم داره سیلی از آبهای خروشان و خیلی زلال داره شهر رو غرق خودش میکنه منم از بلندترین ساختمان اون اطراف بالا کشیدم و احساس امنیت کردم.
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. آرام بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
شعله
۴ ماه پیش
سلام‌ من‌تو‌خوابم‌دیدم‌ک‌رفته‌بودیم‌‌کوه‌سرسبز‌وزیبا‌میخواستیم‌چای‌بخوریم‌ک‌ی‌دفعه‌سیل‌گل‌الودخیلی‌بزرگی‌کل‌فضا‌رو‌گرفت‌اما‌سیل‌ارام‌و‌بسیارعمیقی‌بودبعد‌خیلی‌نزدیک‌بود ک من‌بیفتم‌توسیل‌اما‌ازخدا‌کمک‌خواستم‌ایمانمو‌قوی‌کردم‌‌بعدش‌دیدم‌سیل‌اروم‌شد‌کم‌شد‌دوباره‌درست‌شد‌ی‌سبد‌‌میوه‌کنار‌بود‌اول‌ی‌هلو‌خوردم‌رسیده‌بود‌اما‌یکم‌احساس‌کردم‌وسطش‌‌خراب‌بود‌بعد‌ی‌سیب‌خیلی‌قرمز‌خیلی‌بزرگ‌برداشتم‌‌و‌گاز‌گرفتم‌بعدشم‌از‌اونجا‌دورشدم
این خواب به موقعیت های خوبی در زندگی شما اشاره دارد که موجب رشد و ترقی شما خواهد شد. از طرفی دیگر سیلی که در خواب دیده اید اشاره توانایی و قدرت هایی در وجود شماست که در این موقعیت ها آشکار خواهد شد. هلو در خواب نماد خیر و برکت است و سیب قرمز نیز به خیر و برکتی دوچندان اشاره دارد. این خواب با مسئله ای که در زندگی واقعی با آن مواجه هستید مرتبط است.
رها
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم لب رودخانه هستیم آب خیلی آروم بود یه ذره آب توش ریختیم یهو چند دقیقه بعد دیدیم رودخونه داررره پر میشه و آب پشت سدش خییلی مواج شده بود و یهو مث سونامی داشت میومد بالا و ما داشتیم فرار میکردیم که یهو بیدار شدم ممنون میشم بگید تعبیرش چیه؟
با سلام سیل در خواب نماد مسایل و تنش های احساسی است که در زندگی شما وارد می شود اما به هر صورت نمی تواند اسیبی به شما و زندگیتان برساند بهتر است که تنش ها و اضطراب های زندگی خود را مدیریت کنید
مصطفی
۳ ماه پیش
منم همین الان همین الان با همین خواب از خواب پریدم. خدا رحم کنه
سونامی و دیدن آن در خواب سمبل و نمادی از قدرت است. محل وقوع سونامی، اندازه موج‌ها و افرادی که در خواب همراه شما حضور داشتند در تعبیر و تفسیر خواب مؤثر است. به طور کلی دیدن سونامی و موج‌های بلند ناشی از آن بیانگر سرکوب کردن احساسات و عواطف بیننده خواب است. دیدن سونامی بدون اینکه در آن موقعیت قرار گرفته باشید نشانه تجربه اتفاقی تلخ و احساساتی ناپایدار در زندگی بیداری است.
رویاهایی که در مورد حوادثی مانند سیل و سونامی‌ های شدید دیده می‌شوند بیانگر رخ دادن اتفاقات مهمی هستند.
اگر در خواب دیدید که از سونامی در حال فرار کردن هستید نشانه آن است که شما سعی در فرار کردن از پایمال شدن احساساتتان دارید.
فاطمه
۴ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که باران شدیدی اومده ومن رفتم درحیاط خونمون روبازکردم.دیدم آب توی کوچه تا لب به لب درخونه اومده اما آب ساکنه و واردخونه نمیشه آب گل آلود بود. ماهی های نسبتا بزرگ سیاه رنگی توی آب بودکه همه مرده بودن خیلی ترسیده بودم.بعدیه ماهی بی نهایت بزرگ سیاه رنگ ازآب بیرون اومد خیییلی بیشترترسیدم.اما چون من توی خونه بودم انگارجام امن بود.ممنون میشم تعبیرش روبهم بگید.
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. آرام بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
M
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر ممنون میشم جوابم رو بدید.من خیلی خواب سیل می بینم جایی هستم ک هم خودم و خانواده داره سیل میبره ؛ بعضی اوقات هم می بینم ک سونامی شده خیلی این خواب برام عذاب آورشده شاید تو یک ماه پنج یا شیش بار این خواب رو می بینم.واقعا نمی دونم باید چی کارکنم پیش یه روانپزشک برم یا نه؟آیا این خوابم تعبیر داره؟؟؟
با سلام کاربر گرامی رویا و خواب کاملا به شرایط و وضعیت و روحیه فرد خواب بیننده وابسته است توجه داشته باشید بدون آگاهی از این شرایط نمی توان خواب را به صورت دقیق تحلیل و تفسیر کرد بلکه فقط با بررسی نمادها و محوریت خواب میتوان فضای کلی آن را بیان کرد اما به نظر می رسد سیل در رویا نماد مسایل وتنش های احساسی است و خواب های تکرار شونده ناشی از عدم برسی این اضطراب هاست اگر شما بتوانید منشا این اضطراب را پیدا کنید این احتمال وجود دارد که این خوابهای تکرار شونده متوقف شود
نرگس
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی یک بیابونم بعدش یه دختر بچه اونجا بود اول یهاو داشت بعد اسب شد یهو اسب فرار کرد ودختر رو باخودش برد بعد اون دختر من شدم رسیدیم بالای تپه ای ازماسه بیابونی بالای تپه دریا بود وآب دریا رو خدا نگه داشته بود یه کمم گل آلود بود من بهش گفتم خدایاآبو رها کن بعدش فریاد مردم شنیدم که میگفتن خدا سیل رو رها کرده بخاطر احترام نگذاشتن به پدر ومادر منم فرار کردم ازکوه اومدم پاییندویدم وبه خونمون رسیدم به مادر وخواهرم گفتم برن روی پشت بام
خیلی ترسیدم تا بهحال همچینخواب وحشتناکی ندیده بودم واقعا وحشتناک بود مخصوصا اون آب های عظیم تعبیرش چیه من میترسم نکنه خیلی بد باشه
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. این آشفتگی ها میتواند ناشی از آنچه در خواب تان در علت سیل بیان شد باشد.
فرشید
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو یه خونه کنار دریا هستیم با خانواده که اونها رفتن شنا من نرفتم بعد دیدم موج دریا خیلی بزرگ شد بقدری که دیدم قطار رو اورد تو خونه و بعد پدرم از بین موج ها اومد خیس اون یکی اتاق خونه که ما بودیم هوا هم گرم بود بعد موج سرد شد لطفا تعبیرشو بگین یه مشکلات خانوادگی داریم که میخوام بدونم مربوطه به اون ممنون
خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. به نظر می آید شما درگیر یک آشفتگی احساسی هستید
مریم
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم که خونه کسی بودم که یادم نمیاد کی بود از پشت شیشه به سیل نگاه میکرردیم که ماشینارو داشت میبرد بعد با مادرم و خواهرام رفتیم سوار ماشین خودمون شیم تو راه ماشین یک نفرو آب برد خورد به یه ماشین دیگه بعد از تو اون ماشین یه آقایی که خیییلی هیکل گنده ای داشت اومد باهاش دست به یقه شد وسوار ماشین کردش و رفت بعد ما رفتیم سوار ماشین آقا گنده هه شدیم دیدیم رانندش یه پلیسه رفتیم سمت خونمون دیدیم اونجا فقط بارون نم نم میاد
میدونم خیلی عجیب و غریبه ولی دیدم دیگه
خواب شما اصلا هم عجیب نیست. و اصلا دنیای خواب دنیای شگفتی ها و عجایب است. که میتواند برای لحظاتی ذهن ما را از یکنواختی این دنیا رهایی بخشد. سیل و آبهای فراوان غیر قابل کنترل اشاره به آشفتگی های فکری شماست که باعث ایجاد مشکلاتی در پرداختن به کارها و مسئولیت های تان خواهد شد. از طرفی دیگر تمام اشخاصی که در خواب دیده اید اشاره به بخشی از ابعاد مختلف شخصیت خودتان و یا یک ویژگی خاص در وجود شماست. برای درک دلیل حضور آنها در خواب حسی که در خواب به آنها داشته اید را دنبال کنید. آن شخص هیکلی میتواند نماد یک توانایی و یا مهارت فکری در شما باشد که راهنمای شما برای خروج از این چالش است.
هلیا
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که باران یهویی شدید میشه و سیل راه میفته ابش زرد رنگ بود و مواج و تا زیر زانو حدودا می اومد من هم بیرون وایساده بودم یهودیدم خونمون واژگون شد و افتاد من توی سیل محکم ایستاده بودم و با کمک چند نفر خونمونو که چوبی بود برداشتیم بردیم یه جای خشک گذاشتیم
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. محکم بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
رومیسا
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که تو یه اتوبوس هستم و یه دفعه آب به طور ناگهانی دور ماشین جمع شد انگار سیل بود ولی خیلی آروم اومد بالا من خیلی سریع تمام شیشه های اتوبوس رو بستم که آب نیاد تو.فقط تا زیر شیشه ها آب اومد بالا.من خیلی از این خوابا میبینم یا آب دریا میاد بالا یا سیل میاد یا خودم تو آبم همیشه هم آبها زلال هستن میشه تعبیرشو لطف کنین بگین
سیل و آبهای فراوان غیر قابل کنترل اشاره به آشفتگی های فکری شماست که باعث ایجاد مشکلاتی در پرداختن به کارها و مسئولیت های تان خواهد شد. اما با توجه به زلال بودن این آبها کمی تعبیر خواب تغییر میکند، این خواب به عدم کنترل افکارتان اشاره دارد که اگر ادامه پیدا کند از رسیدن به اهداف و انجام مسئولیت های تان باز می مانید.
بهاره
۷ ماه پیش
سلام ممنون از سایت خوبتون....من حدودا ساعت نه ونیم خوابی دیدم مربوط به سیل..نامفهموم بود و تنها چیزایی که یادم سیل زدکی خونمون بود( خونه پدرم) که اب تخریبش کرده بود وما مراسم روضه ای که داشتیم که به خاطر سیل جا دیگه گرفتیم ...ابش روشن نبود...خیلی تو خوابم راحت بودم و اصلا نگران نبودم
سیل در خواب نماد آشفتگی و ناراحتی های عمیق فکری است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این افکار مزاحم را پیدا کنید قبل از آنکه موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما و خانواده تان گردد. آرام بودن شما اشاره به صبر و تحمل تان در دشواری ها دارد که کلید حل مشکلات است.
Sara
۷ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم که تو یه کوچه قدیمی همه جمع شدن خبر دادن که سیل میاد داداشم و بابام دیوار درس میکنن که سیل نیاد تو کوچه بعد میبینم از همون کوچه اون طرف سیل میاد دیگه هیچکس نیس تو کوچه فقط من و بابا و مامانم هستش بعد ما همچین میدویم اخر سر سیل ما سه تا رو میبره خودشم گل آلود بود.
به نظرتون معنیش چی میتونه باشه؟
این خواب به درگیری های فکری شما در روزهای اخیر اشاره دارد. سیل در خواب نماد موضوعاتی است که در بیداری قدرت تفکر و تحلیل را از شما میگیرد. برادر و پدرتان اشاره به مهارت های شما برای درک و حل مسائل هستند. این خواب به شما میگوید که اگر به گرفتاری ها و سختی های زندگی فکر کنید و به نوعی خود را آماده این موضوعات کنید، باز هم آن گرفتاری گریبان شما را خواهد گرفت. بهتر است ریشه این ناراحتی ها را بیابید و مسئله را قبل از وقوع حل نمایید.
فرشید
۷ ماه پیش
خواب میدیدم که کنار رودخانه که در شهرمان قرار دارد هستم و اولش سیل رودخانه خیلی ارام بود اما کم مونده بود سرازیر بشود
که یهو متوجه شدم سیل سرعتش یهو بیشتر شد و موجهای خیلی بزرگی و با ارتفاعی داشت و قبل از اینکه هیلی شدت پیدا کنه فرار کردم اما سیل به کسی آسیبی نرساند و به کسایی که تو اون محل نبودن تعریف میکردم که سیل وحشتناکی اومد ولی زیاد براشون جالب نبود
amir
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم رفتیم تفریح با خانواده یه رود بزرگی هم وجود داره توپم میوفته داخل رود منم یریدم تابیارمش نتونستم خودمو کنترل کنم اب منو با خودش میبرد و بابام میدویید و راهنماییم میکرد که جای شبیه به سد از اونایی که باعث میشه اب سد نریزه کرده بودند که اب رد نشه من پایین سد اون مانع سد واستاده بودم که یه مردی رو با لباس دامادی دیدم انگار میخواس خواستگاری کنه از یه نفری. سیل اومد بابام بهم گفت سعی کن بیای جلو که اب سبل تورو بیاره روی سد اومدم روی سد که شبیه پل بود من اومدم رو پل بعد بابام گفتت برورو خشکی منم دوییدم به سمت چپ ولی انگار از راست میرفتم نزدیکتر بود وسط راه تغییر دادم و رفتم راست انگار که اگه یه ثانیه دیر تر میرفتم سیل به من میرسید و منو میبرد چشمامو بستم وگریه کردم و دوییدم بابام میگف چشماتو باز نکن انگار تصایر بددی میومد مثل صدای گریه بچه وقتی باز کردم انگار رسیدم خونه گریه میکردم که خانوادم کجان وقتی خواهرم رو با مادرم دیدم گریه کردم و بغلشون کردم
این خواب به ناراحتی هایی در شما اشاره دارد که موجب بر هم خوردن آرامش تان شده است. پدرتان که راهنمای شما در خواب بود، نماد قدرت مدیریت و برنامه ریزی شما در زندگی واقعی تان است. این خواب از شما میخواهد تا با بهره بردن از این مهارت خود، نسبت به حل مسائل اقدام کنید.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک قراره سیل و زلزله بیاد ولی هموز نیومده و من خیلی نگران بودم وهمراه مادرم و برادرم وسایلی ک احتیاج داشتیم رو جمع میکردیم تا فرار کنیم لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون
Ghazal
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم ک قراره سیل و زلزله بیاد ولی هنوز نیومده و من همراه مادرم و برادرم داشتیم وسایلی ک احتیاج داشتیم رو جمع میکردیم تا فرار کنیم لطفا اگ میشه تعبیرشو بهم بگید
Sadegh
۷ ماه پیش
سلام. من در یک خواب بعد از ظهر دیدم که در پارک هستم و یک سیلاب آروم آروم داره همه پارک رو دربرمیگیره. و من هم همینطور که سیلاب داره همه جا رو میگیره دارم ازش دور میشم و سیلاب بهم نرسید. به نظرتون معنی خاصی داره؟ ممنونم.
این خواب به افکار منفی و ناراحتی های روانی شما اشاره دارد که موجب بر هم خوردن آرامش و امنیت شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا ریشه این افکار را پیدا کنید و به حل مسئله بپردازید.
زهرا
۷ ماه پیش
باسلام و احترام خواب دیدم مندو مامان و پسر خالم و داداشم در یک بیابان گیرکرده بودیم و راهدمیرفتیم که ناگهان من در آن بیابان کودکی را دیدم ک کش مویی سبز به سرش بسته بود و حدودا دو سه ساله بود و لخت میدوید و فقط پوشک بسته بود و این کودک را فقط من می‌دیدم و بقیه نمی‌دیدند با اینکه هی به من نزدیک میشد و من جیغ میزدم و فکر میکردند دیوونه شدم که یهو پسر خالم گفت الان منم میبینمش و دوید سمت بچه هه که بچه هه یه کاغذ از رو خاک برداشت و گرفت سمت پسر خالم پسرخالمم گرفت کاغذرو و من دیدم کاغذو که کلی آیه های برعکس بود و با تعجب داشتم نگاه میکردم به برگه که یهو پسر خالمو دیدم که شکل و قیافش عوض شده بود و شبیه شیطان پرستا و از اینا شده بود و چون به بچه هه دست زده بود اینجوری شده بود .پسر خالم دنبال من و مامان و داداشم کرد و می‌گفت شما هم باید مثل من بشید باید دست منو بگیرید اولش فرار کردم بعد وایسادم گفتم باشه بزن ک منم قیافه مثل اون شد به مامان و داداشم دستشونو گرفت ولی مثل اون نشدن و فرار کردن . هوا خیلیییی گرم بود. و من مونده بودم و پسر خالم با یه قیافه وحشتناااک . هر چی هم بیشتر می‌گذشت چشمامون کمتر میدید تا اینکه دوتایی هی گریه کردیم و زااااار میزدیم و از خدا استغفار میکردیم ک خدایاا ببخشید اون می‌گفت ایمان میارم خدایا .منم میگفتم خدایا قول میدم نمازامو سر وقت بخونم همینجور که از تشنگی و گشنگی داشتیم گریه میکردیم یهو یه سیل در از ماهی کوچولوی سیاه زنده اومد سمتمون اولش یکم ترسیدم ولی پسرخالمم گفت کاریمون ندارع مگه تشنت نبود بیا خب اینم آب .اون از آب سیله نخورد ولی من خوردم ...ببخشید طولانی شد ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما میخواهد تا از افکار و رفتارهای منفی که در گذشته داشته اید دست بردارید و اهداف و پروژه هایی که منجر به رشد و پیشرفت تان خواهد شد را از سر بگیرید. همچنین نماز هم اشاره به انجام وظایف دینی است و هم نماد نظم و وقت شناسی در کارها. با توجه به این موضوع میتوانید از مشکلات و سختی ها رهایی یابید.
حامد
۷ ماه پیش
سلام.خواب دیدم دریک منطقه ییلاقی هستم که یهو سیل امدن ماشین منا به همراه چندین ماشین دیگه با خود برد بعد ازمدتی فهمیدم یه دونه پسرم که خیلی خیلی دوسش دارم گم شده،من این و اون ور می دویدم وگریه می کردم می گفتم خداکنه بچه ام پیدا پشه،ماشین فدای سرش.لطفا کمکم کنید من خیلی نگران پسرمم چون خیلی جلف
این خواب به عدم کنترل افکارتان اشاره دارد که اگر ادامه پیدا کند از رسیدن به اهداف و انجام مسئولیت های تان باز می مانید. پسر شما در خواب، نماد فرصت ها و مسئولیت هایی مرتبط با اهداف تان در زندگی است.
امیر
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم در شهری هستم و یکدفعه سیل بزرگی شهر را فرا گرفت من در سیل بودم اما خودمو نجات دادم یه دختر کوچک رو تو خواب دیدم و رفتم که نجاتش بدم وقتی گرفتمش سه بار موج سیل نزدیک بود ما رو به سخره و سنگ بکوبه بار چهارم رفتم بالا و از دروازه شهر فرار کردم وقتی فرار کردم از بیابون سر در آوردم بعد از خواب بیدار شدم
لطفاً تعبیر خواب موزیکال بهم بگید
سیل در خواب نماد آشفتگی های فکری است. آن کودک در خواب شما اشاره به بخشی از روحیهء شماست که تحت تاثیر این افکار منفی قرار گرفته است. این خواب از شما میخواهد تا با آرامش با موضوع مورد نظر برخورد کنید. موزیکال نیز بسته به جزئیاتی که در خواب مشاهده کرده اید تعبیر متفاوتی دارد، اما به طور کلی نماد هماهنگی بین افکار و رفتارهای شماست.
فاطی
۸ ماه پیش
من خواب ذیدم تو قبرستون تو روستامون بودم و سر قبری ناشناخته نشستم و زنی که چادرش رو روی صورتش کشیده بود روبه روی من بود.
سیل گل الودی میاد و همه رو باخودش میبره به جز من و اون خانومه که روبرومه و همه جیغ داد میکنن و اب میبرشون به جز من و خانومه و هیچ تلاشی هم واسه نجات دادن خودمون نمیکنیم و اب نه به سمتمون میاد نه میبرمون .
لطفا اگه میشه تعبیرش کنید مرسی
آن خانم که چهره اش پوشیده بود، نماد قسمتی از وجود شماست که هنوز برای تان مبهم است اما در حال کشف این بخش تاریک از شخصی تان هستید. قبرستان نیز به کارها و باورهای قدیمی شما اشاره دارد که گویا مدتی است از آنها غافل مانده اید. این خواب از شما میخواهد تا با پرداختن به مسئولیت های خود به آرامشی دست پیدا کنید که هیچ مشکلی نمیتواند ان را از شما بگیرد.
سلطان
۸ ماه پیش
S.Abbas
۸ ماه پیش
من‌ خواب دیدم تو تهران یدفعه سیل اومد و همه خواب بودیم من وقت نشد ب بقیه خبر بدم و خودم تو چهارچوب یجایی قرار دادم و وقتی سیل برطرف شد دیدم خانوادم هم خودشون یجایی رو گرفتن و اونا هم زنده هستن من رفتم پیششون ک دوباره یه موج وحشتناک از سیل اومد و ما خودمونو از یجایی گرفته بودیم ک اب مارو نبره و وقتی سیل میومد از خونه ما رد میشد ولی هیچ خرابی نداشت بااینکه سیل خیلی وحشتناکی بود یعنی من تو خواب میدیدم وقتی از پنجره داره نزدیک میشه داره تمام درختا و اینارو با خودش میاره
این خواب به برخی مشکلات فکری شما اشاره دارد گه باعث سلب آسایش شما میشود. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با استفاده از توانایی های خود در حل این ناراحتی های فکری تلاش کنید.
محمد
۸ ماه پیش
خواب دیدم که تازه از مدرسه میآمدم وبه برجی در سحرا رسیدم که تازه آن را ساخته بودند آن برج ناخود آگاه دریچه های آبی داشت و از زیر زمین آبی از آن دریچه ها بیرون آمد من و دوستم هرجایی که فرار میکردیم نمیتونستیم تا اینکه به قایقی رسیدیم و مارو از آن سیل که آبش کم کم بالا میومد نجات داد و مارو به یه جایی برد که اونجا سوریه بود وبه یه مسجدی رسیدم که دستشون کلاشینکف بود و اذان میگفتند ولی هواپیمایی جمله کردو من از اونجا رفتم و پدرو مادرم رودیدم و یه دونه تفنگ از همونجا خریدم تا به مقابله با دشمن برم و فشنگ های گوناگونی همراهش خریدم اون تفنگ برنو دوربین دار بود ومن بعد از اینکه به یه مغازه ای رسیدم از خواب بیدار شدم
این خواب ناشی از آشفتگی های فکری شما در روزهای اخیر است. و از شما میخواهد تا با صبر و حوصله و البته توجه به توانایی های خود از این وضعیت رها شوید.
hossein74h
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم سیل راه افتاد منتها فقط یک سمت خیابون رو سیل گرفته بود ولی سیل طوری بود که ممکن بود سمت دیگه خیابون ک من هستم بیاد با اینکه ترسیده بودم گفتم من باید برم کمک داداشم ک اونور خیابون هستش ک اتفاقا رفتم ولی سالم بود چون طوری بود ک نمیشد بگیرمش منتظر وایسادیم تا اینکه آب فروکش کرد و آسیبی هم ندیدیم جفتمون
شما چی فکر میکنید؟