مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷
کد خبر: ۹۰۴۱
با تعبیر خواب درخت میوه دار، تعبیر خواب خوردن میوه از درخت، تعبیر خواب درختان پر میوه و تعبیر خواب انواع درختان میوه دار همراه ما باشید.
تعبیر خواب درخت آلو – تعبیر خواب درخت خرما – تعبیر خواب درخت نارنج – تعبیر خواب درخت گلابی – تعبیر خواب درخت انجیر
 
ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن درخت در خواب به تنهایی معنا و مفهومی پیدا نخواهد کرد بنابراین در خواب‌های خود بایستی به دنبال نشانه‌های از درختان باشیم تا بتوانیم از تعابیر گفته شده در مورد آن‌ها استفاده کنیم. به طور مثال شکستن و یا بریدن درخت و یا دیدن درختان میوه دار مختلف می‌تواند در تعبیر رویاها به ما کمک فراوانی کند. در این مقاله به تعبیر خواب درخت میوه دار و انواع این درختان خواهیم پرداخت.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب درخت میوه دار

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: درخت میوه: دوستان وفادار
 
ابن سیرین گوید: هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت
 

تعبیر خواب خوردن میوه از درخت میوه دار

ابن سیرین: اگر کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از کسی بیابد
 
اشعث کرمانی: اگر بیند که بر درختی است و میوه آن درخت می‌خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن
 
جابر مغربی گوید: هر درختی که بوی خوش دارد و میوه آن خوش طعم است دلیل است بر مردی مصلح پاک وبا دیانت
 

تعبیر خواب درختان پر میوه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است.
 
اشعث کرمانی:
  • اگر بیند از درختان میوه همی جمع می‌کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردد
  • اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد
 

تعبیر خواب انواع درختان میوه دار

درخت آلو
دلیل بود بر مردی طبیب که نفعش به هر کس می‌رسد و درخت آلوی زرد، دلیل بود بر بیماری.
 
درخت گلابی
دلیل بر مردی توانگر بود، که خوش طبع و سازگار است.
 
درخت انجیر
دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.
 
درخت خرما
به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمایی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.
 
درخت زرد آلو
دلیل کند بر مردی بیمار.
 
درخت شفتالو
به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.
 
درخت نارنج
دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
چهره‌ها در ستاره