مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۱
کد خبر: ۸۸۲۸
حجامت کردن از روش‌های سنتی درمانی است که در گذشته بیشتر مرسوم بوده و معبرین کهن اکثرا در مورد تعبیر خواب حجامت نظرات خود را بیان کرده‌اند.
تعبیر خواب بادکش – تعبیر خواب خون – تعبیر خواب حجامت – تعبیر خواب حجامت کردن
 
ستاره | سرویس سرگرمی - حجامت از روش‌هایی است که در گذشته برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌گردیده است و اکنون از این روش پزشکان کمتر استفاده می‌کنند. در طب سنتی حجامت یا کوزه‌انداختن به معنی ایجاد خلأ بر روی نقاط خاصی از پوست بدن با وسیله‌ای همچون بادکش است که برای رسیدن به اثرات درمانی خاصی انجام می‌شود.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر دیدن حجامت به روایت امام صادق (ع) در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن حجامت به خواب، دلیل بر هفت وجه است.
  1. امانت به صاحب دادن.
  2. شرط خواندن.
  3. ولایت یافتن.
  4. شادمان شدن.
  5. با پیران صحبت داشتن.
  6. سنت پیغمبر نگاه داشتن.
  7. اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بیند که حجام جوان است. اگر حجام پیر است، دلیل که از علت رسته شود.

تعبیر خواب حجامت کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی او را حجامت کرد دوست او بود، دلیل که امانتی به وی سپارد. اگر دشمن است از شر او ایمن شود و از غم فرج یابد و اگر آن کس جوانی بود همین تأویل را دارد، اگر پیر است عز و بزرگی یابد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که پیری را حجامت کرد، کارش نیکو شود. اگر بیند پادشاهی را حجامت کرد، دلیل که مقرب پادشاه شود. اگر بیند جوانی را حجامت کرد، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر بیند شیشه او بشکست دلیل که زنش بمیرد یا طلاقش دهد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: حجامت کردن شادی بود
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: به نظر مطیعی تهرانی حجامت سوء استفاده و تعدی است. چنانچه در خواب ببینید که شما کسی را حجامت می‌کنید شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می‌کنید. چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می‌کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنایی به مال شما تجاوز می‌کند یا پول شما را می‌خورد و یا به شغل و مقامتان چشم می‌دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسی ضربه می‌خورید یا متضرر می‌شوید و یا به سبب او معزول می‌گردید چنانچه شاهد حجامت باشید اختلافی اتفاق می‌افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخیل هستید.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
چهره‌ها در ستاره