تعبیر خواب تفنگ (سلاح گرم)

با تعبیر خواب تفنگ و گلوله، تعبیر خواب تفنگ شکاری، تعبیر خواب تیر اندازی کردن با تفنگ، تعبیر خواب تفنگ ساچمه ای و... همراه ما باشید.
تعبیر خواب تفنگ
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن سلاح‌هایی مانند تفنگ، کلت، هفت تیر و … در رویا بنابه گفته تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمایانگر اعتماد به نفس در دفاع از خود در برابر انتقادات دیگران است. ترس‌ها و اضطراب‌ها، رفتارهایی که از آن‌ها به عنوان سپر دفاعی در برابر عواطف یا ادراک و وقوف خود استفاده می کنیم (مثلا مردی ممکن است درباره پیر شدن احساس افسردگی کندو از خود در برابر این احساس افسردگی با افکار مثبت دفاع کند) همگی به صورت رویایی شامل اسلحه دیده می‌شوند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تفنگ و گلوله - تعبیر خواب تفنگ ابن سیرین - تعبیر خواب تفنگ شکاری - تعبیر خواب کشتن با تفنگ - تعبیر خواب تفنگ از دیدگاه امام صادق

 

تعبیر خواب تفنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می‌گزینید که صدیق و راستگو است. اگر در خواب ببینید که تفنگ‌های زیادی دارید با جمعی می‌آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می‌کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است. برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می‌دهند.

 

تعبیر خواب افتادن تفنگ از دست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می‌دهید که در سختی‌ها می‌توانستید بر او متکی باشید و

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن تفنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می‌کنید که حامی شما خواهد بود.

 

تعبیر خواب تیر اندازی با تفنگ

بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب با تفنگ به طرف کسی تیراندازی کنید، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.
 • اگر در خواب کسی با تفنگ به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
 • اگر زنی خواب ببیند با تفنگ تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد وازآن گلوله ای خارج نشد ویا گلوله‌های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.

 


تعبیر خواب تفنگ و گلوله

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:
 • اگر گلوله‌ها قدرت کافی را داشت و به هدف اصابت کرد دلیل که آن شخص را با دلایل وحجت مقلوب کند.
 • اگر شخصی با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دلیل بر این است که شما را با دلایل کافی قانع خواهد نمود

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب تفنگ ساچمه ای

لیلا برایت می‌گوید: دیدن تفنگ ساچمه‌ای در خواب، بیانگر آن است دایما سعی دارید به دیگران دستور دهید. تیراندازی با تفنگ در خواب، نشانه‌ی آن است که موضوعی موجب عصبانیت شما می‌گردد.

 

تعبیر خواب تفنگ شکاری

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن تفنگ شکاری در خواب، نشانه آن است که مشکلات خانواده و فرزندان، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت.
 • تیراندازی با تفنگ دولول شکاری در خواب، نشانه آن است که با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می‌شوید که رفته رفته خلق و خوی ملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می‌گردد.


58 نظر
 1. سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم یکی از دوستام که الان چند ماهی میشه باهاش در ارتباط نیستم توی خونمون اسلحه های زیادی با مواد و شیشه اینا پنهون کرده بعد وقتی اومد تو اتاق اسلحه زیر تختو در بیاره خواهرم زد رو پشتش گفت از خونمون برو بیرون من رفتم جلو و گفتم چیکار میکنی مگه چیکار کرده گفت بخاطر دوستم میخوان برادرمو ببرن زندان بدون اینکه خودم بدونم توی خونمون اسلحه و مواد جاساز کرده بود و پلیس هم برادرم رو به جرم همین اسلحه ها و مواد گرفتن منم خیلی ناراحت شدم میخواستم بقیه اسلحه ها رو یه جا دیگه بندازم که برادرم رو نبرن ولی نمیشد کاریش کرد و من هم یکمی از اون موادی که دوستم قایم کرده بود خوردم شاید که کمتر بشه ولی نشد من هم رفتم پایین و با پلیسه حرف زدم و گفتم برادرم بی گناهه و این همش مال دوست منه که یه مجرم دیگه هم بود میگفت اسلحه مال برادرمه اون مجرم هم میشناختیم برادرم هم به من گفت با پلیسه حرف نزن من کاری نکردم ازاد هم میشم بعد همش میگفت چند نفری از خانواده اون مجرم که میشناختیم میمیرن میشه تعبیرش کنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر نیازتان به فرار از واقعیت است. ممکنست بعنوان یک فرار فوری از مشکل هایتان، به سمت راه حلی بالقوه مضر روی آورید. بیان کننده ی تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می توانید درباره ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خواهرم زد رو» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام خواب دیدم که توی مرز ( عراق) سه تا اصلحه کلاش باهام بود که مال خودم نبودن و میخواستم ردشون کنم اونور اما نیروز مرزبانی دنبالم بود یک خاک ریز طولانی بود که من خودم انداختم پشت اون خاک ریز و با سرعت داشتم فرار میکردم اما هر بار صدای اژیر از اونور خاک ریز به گوشم میرسید انگار مسیرمو تشخصیص میدادند من هیچوقت از اون خاک ریز فاصله نمیگرفتم چون بخاطر ارتفاع کمش دیده میشدم و به صورت موازی کنارش فرار میکردم اما فایده ای نداشت میدونستم تفنگ ها مال یکی دیگست و اگه گیر بیفتم اون ضرر میکنه پس بخاطر اون با تمام وجود فرار میکردم ( اون شخص دارای صفت هایی هست که توی واقعیت من به دنبال داشتنشونم )

  • سلام! خوابتان یعنی از موقعیتی دوری می کنید که فکر نمی کنید مغلوب شدنی باشد (تسلیم می شوید؛ صورت مسأله را پاک می کنید). استعاره ای از شکلی از ناامنی است. بیان کننده ی تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می توانید درباره ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف هایتان دچار شکست شده اید. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یک خاک ریز» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. با سلام من شب اول خواب دیدم یدونه تفنگ خشکل یکی بهم داد و تفنگ همیشه همه جا باهام بود تا اینکه خشابش رو باز کردم دیدم گلوله ها یکی یکی تو دستم شکستن و شب دوم خواب دیدم تو یک عملیات بزرگ با تجهیزات بودم و میخواستیم با خلاف کارها مبارزه کنیم و اصلا هم نمیترسیدم و تو کارم ماهر بودم و من خواستم به یکنفر بیگناه شلیک کنم که سروصدا ایجاد کنم که جنگ رو شروع کنیم ولی وقتی شلیک کردم دیدم گلوله ای که خارج شد کوچیک و پلاستیکی بود و اون طرف رو هیچ اسیبی بهش نرسوند و طرف مقابل هیکلی بود و به یک نوعی تحقیرم کرد و خوابم خوب تموم نشد. اگه تعبیرشو بهم بگید ممنون میشم

  • سلام! خوابتان گویای آشفتگی درونی است. جنبه ای از خودتان با جنبه ی دیگرتان دارد دعوا می کند. شاید بخش حل نشده یا تأییدنشده تان، برای اینکه حقش شنیده شود، در حال جنگیدن است. ممکنست موازی با جنگ یا دعوایی باشد که در زندگی تان دارید. نمایانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می توانید درباره ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید.

 4. سلام من خواب دیدم یه جای آشنا خیلی شلوغ شده وهمه مردها با پیراهن سفیدو اسلحه وکلت بودن وخیلی ماشین بود رفتم ببینم چی هست گفتن دختر همسایه قدیممون سرطان گرفته الان تشییع جنازه هست همه اهل خونوادم هم بودن بهم هشدار دادن که ازاون جا دورشم وگرنه ممکنه بهم شلیک کنن داشتم میومدم بیرون از تشییع از خواب پریدم تعبیرش لطفاً

  • سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. گویای تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می‌توانید درباره‌ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله‌های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. از شر عادت‌های بدتان خلاص شده‌اید و خودتان را از موقعیتی منفی رهانیده‌اید. چیزی را سرانجام رها می‌کنید و اجازه می‌دهید که برود.

 5. با عرض سلام و خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که با یک مرد دارم دعوا میکنم که بگو مگو دارم که شوهرم اونجا میاید اسلحه داره تو بغلش من وقتی اونو میبینم دعوا رو بس میکنم میرم پیش شوهرم به هش میگم که اونو بزنی که میمیرد به من میگه خی بگزارم زیر دست و پای او نا بیفتم .میشه تعبیر کنید لطفِ

  • سلام بر شما؛ ممنون! خواب‌تان به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: گویای تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. بیانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می‌توانید درباره‌ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله‌های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید.

 6. سلام خواب دیدم توی یه جای جنگل مانندی بودیم تفنگ کلاشینکف فکر کنم دستم بود که تیر نداشت انگار بعد میخواستم تیر بگیرم انگار چند نفر هم بودیم بعد سوسانو هست توی سریال جومونگ اون داشت انگاری تفنگم رو پر میکرد ولی یادم نمیاد باهاش تیر زده باشم

  • سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال خوشی و لذت هستید. این ممکنست ویژگی‌های شخصیتیی باشند که لازمست در وجودتان داشته باشید. تعبیر دیگر: مربوط به نقشی است که بازی می‌کند. اگرچه ممکنست او را شخصا و از نظر شخصیتی نشناسید، درکی ازین می‌آفریند که چگونه به شما مربوط می‌شود. گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. گویای تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می‌توانید درباره‌ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله‌های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید.

 7. سلام خواب دیدم اسلحه کلاش دستمه و یه گروه قسته دسگیریما دارند ومنم تو یه کارگاه بودم یه زن که سردسته اون گروه بود را از پشته یه در آهنی بود تیر اندازی کردم و اونا شدید زخمی کردم و آماده بودم برای بقیه که از خواب بیدار شدم ممنون میشم جواب را بدید .farshad.1.1.0اینستامه

  • سلام! خواب‌تان بیانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می‌توانید درباره‌ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله‌های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. بیانگر احساسات تهاجمی و خشم پنهان‌تان نسبت به یک فرد خاص است. ممکنست می‌کوشید ایشان را برای چیزی، مقصر جلوه دهید. تعبیر دیگر: هدفی مشخص‌شده دارید و می‌دانید هدف‌تان در زندگی چیست. برنامه‌هایتان درست طبق هدف است.

 8. سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم یه صلاح کلاش داریم تو خونه میگرمش دستم اول خواستم بدمش پسر عمه ام بعد میبینم یه چندتا مأمور اومدن خونمون بگردن میرم که قایمش کنم تیر ازش در میره بعد قایمش میکنم جلد فشنگش میبرم میندازم دور ممنون میشم تعبیرش بگید

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می‌توانید درباره‌ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله‌های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. بیانگر خشم و رفتار حمله‌ای بسوی شما یا کس دیگری است. نیازست مراقب آنچه می‌گویید یا عملی که می‌کنید، باشید! عملکرد و کلام، ممکنست بسادگی سوء تعبیر شود.

 9. سلام

  من خواب دیدم مادر کسی که دوست دارم تو خواب به من تفنگ داد و مثلا بهم یاد می داد که شلیک کنم منم شروع کردم نشونه گیری و چند بار شلیک کردم و درست یادم نیست که چیو‌می زدم (البته یادمه که آدم نبود) و داشتم سعی می کردم که به هدف بخوره

  • سلام من خواب دیدم که جایی شلوغ هستم و شخصی با اسلحه بزرگ به مردم تیراندازی می‌کرد که فرار کردم و خودم رو در جایی دیدم که مثل روستا بود و مشغول کار بودم که پلیس دنبال پیدا کردن این فرد بود و من اون و دیدم که پشت یه چیزی حالت گاری قائم شده بود ولی کاری کردم که بتونه فرار کنه در حین فرار کردن خیلی خیره به چشام نگام کردو به من شلیک کرد که پشت گردنم تیر خورد ولی خونی نیومد و اینکه دوباره خودم و تو محیطی دیدم که باز تیر اندازی میکردن که خواستم فرار کنم ولی به طرف کسی که تیر اندازی می‌کرد میدوییدم که ۲تا گلوله به سینم خورد و فقط جلوی چشم سیاهی رفت ولی باز به هوش بودم و وقتی که مطمئن شدم اون شخص دیگه اونجا نیست بلند شدم که ۲تا پسر جوان به کمکم اومدن و من همش سعی بر این داشتم با کسی که رابطم باهاش بهم خورده تماس بگیرم و در جریان قرارش بدم ولی نشد و رفتم دکتر که پدر بزرگم همسر خالم وچند نفر دیگه از فامیل اونجا بود و از اینکه من تیر خورده بودم ناراحت نبودن و به یکی از فامیل های پدری من گله میکردن که پولام و الکی خرج کردم و اینکه رفتم تو حیاط اونجا سیگار بکشم که یه سری حیوانات خیلی خوشگلی اونجا بودن که میخواستم بهم نزدیک شن ولی من میترسیدم

   • سلام! خوابتان یعنی لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، حاکی از انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. گویای محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. نمایانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می توانید درباره ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پلیس دنبال پیدا» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

  • سلام! خواب‌تان یعنی خودباوری ندارید و درباره‌ی توانایی‌تان نگرانی دارید. خواب ممکنست بازتابی از تمایل‌تان برای تغییر جایگاه و موقعیت‌تان در زندگی باشد. بیانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می‌توانید درباره‌ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله‌های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: نمادی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. هدفی مشخص‌شده دارید و می‌دانید هدف‌تان در زندگی چیست. برنامه‌هایتان درست طبق هدف است.

 10. بنده باردارم و دیشب خواب یه مرد میت دیدم که با تفنگ به سمت خونه های یکی از فامیلام تیراندازی میکرد فقط دو تیر شلیک کرد آیا خوابم به جنسیت جنین یا خود جنین مربوط میشه یان؟

  • ابتدا سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. هدفی مشخص‌شده دارید و می‌دانید هدف‌تان در زندگی چیست. برنامه‌هایتان درست طبق هدف است.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور