تعبیر خواب تدفین (دفن کردن مرده)

با تعبیر خواب تدفین و خاکسپاری نزدیکان، تعبیر خواب تدفین پدر و مادر، تعبیر خواب تدفین فرد غریبه و دیدن مراسم خاکسپاری خود در خواب آشنا شوید.
تعبیر خواب تذفین
ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید: دیدن تدفین و خاکسپاری در خواب به معنای رها کردن گذشته‌ای است که می‌شناختیم. گشودن راهی برای مواجه شدن با آنچه حاصل آورده‌ایم، سرکوب تجاربی که ممکن است دردناک باشد یا میلی به یادآوری آن‌ها نداشته باشیم همگی می‌تواند از مصادیق دیدن خواب‌هایی در مورد خاکسپاری و یا مراسم تدفین باشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب دفن کردن مرده – تعبیر خواب خاکسپاری – تعبیر خواب تشییع جنازه – تعبیر خواب خاکسپاری فامیل

 

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

 

تعبیر خواب تدفین و خاکسپاری نزدیکان

هانس کورت می‌گوید: اگر خواب ببینید که در مراسم تدفین یکی از نزدیکانتان شرکت می‌کنید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتاری و بیماری نشوید. اگر در مراسم تدفین همه ناراحت و غمگین باشند، به این معنا است که دچار غم و اندوه می‌شوید.
 
لیلا برایت: اگر در خواب مشاهده کنید که با خانواده‌ی خود به یک مراسم تدفین می‌روید، نشانه‌ی جدایی از دوستان است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شرکت کرده‌اید و آفتاب بر عزاداران می‌تابد، نشانه سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانه در راه بودن جشن ازدواج یکی از اقوام شماست. اما اگر خواب ببینید هوا بارانی و گرفته به نظر می‌رسد، دلالت بر آن دارد که بزودی خبر بیماری کسی را می‌شنوید که از شما دور است و در محیط کار احساس کاهلی و رخوت می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید در مراسم تدفین، عزاداران چهره‌هایی غمزده به خود گرفته‌اند، نشانه آن است که بزودی بر محیط‌هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت.
 • دیدن مراسم تدفین یکی از نزدیکان در خواب، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: تدفین خویشاوند: رنج و محنت

 

تعبیر خواب خاکسپاری پدر و مادر

لیلا برایت: شرکت در مراسم تدفین پدر یا مادر خود در خواب، نشانه‌ی شکست در انجام کارها است.

 


تعبیر خواب مراسم تدفین با لباس سیاه

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم تدفین کسی شرکت کرده است، نشانه آن است که بزودی بیوه خواهد شد.
لیلا برایت: اگر با لباس مشکی در مراسم تدفین کسی شرکت کنید، یعنی یکی از نزدیکان خود را از دست می‌دهید،

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب مراسم تدفین غریبه

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مراسم تدفین فردی بیگانه در خواب، دلالت بر نگرانی‌های ناگهانی دارد.
لیلا برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب مراسم تدفین یک غریبه را ببینید، نشانه‌ی به دست آوردن پول و ثروت است.
 • دیدن مراسم تدفین یک شخص بلند مرتبه در خواب، نشانه‌ی موقعیت‌های خوب شغلی است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: تدفین یک بیگانه: ارث

 

تعبیر خواب دیدن مراسم تدفین خود

لوک اویتنهاو: مراسم تدفین خود: افکار بیهوده


 1. سلام.من خواب دیدم زنی رو که سر بریده بودند خاک کردم.تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر جنبه ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید. از شر عادت های بدتان خلاص شده اید و خودتان را از موقعیتی منفی رهانیده اید. چیزی را سرانجام رها می کنید و اجازه می دهید که برود.

 2. سلام مادر من بالای ده سال پیش فوت شدن من خواب دیدم عروسی برادرم بود من خونه بودم که مادرم فوت شده انگار شکل مرغ شده بود منم قطعه قطعه کردم بدنشو و داخل آشپزخونه دفن کردم بعد خواستن ببرنش قبرستان دفن کنن من قطعه ها رو بیرون آوردم و به هم چسبوندم که دیدم تکون خورد و چشماش باز شد هنوزم شکل مرغ بود ولی خون آلود بود ولی میدونستم که تموم کرده تو رو خدا تعبیرش رو بهم بگین خیلی فکرم مشغوله

  • سلام! گرچه تصور می کنم خوابتان کابوس بوده باشد و ازین رو دارای تعبیر خاصی نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. نمایانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. می کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می هراسید.

 3. سلام خواب دیدم عموم دوبچه بیگانه که کفن شده بودن رادفن می کردلطفا تعبیرش رابگویید

  • سلام! خوابتان نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. حس می کنید از افراد پیرامون تان جدا شده اید. ممکنست به این معنا باشد که حس می کنید از نظر احساسی، تخلیه شده اید. از شر عادت های بدتان خلاص شده اید و خودتان را از موقعیتی منفی رهانیده اید. چیزی را سرانجام رها می کنید و اجازه می دهید که برود.

 4. سلام.بخشی از خوابم رو فراموش کردم. اما اون چیزی که یادم مونده خدمتتون عرض میکنم.اینجور به یادم مونده که با خانواده در منطقه ای سرسبز و روستاگونه بودیم. یک سری اتفافات افتاد که متاسفانه هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. اما با پدرم‌ داخل یک مکان شدم که یه چیزی شبیه مسجد یا معبد یا‌ ساختمان بزرگ با فضا های تو در تو بود که آدم گم میشد.‌در یکی از این فضاها که فکر میکنم در طبقه ی بالا بود پدرم قبری رو کند و بعد از ساختمان خارج شدیم و به یک سردخانه رفتیم و جنازه ای که تا حدودی فاسد شده بود، پدرم داخل یک کیسه ی بزرگ کرد. گویا اون فرد با ماشین پدرم تصادف کرده بود و در خواب اینجور یادم میاد که یکی تو شب قبل تصادف کرده‌بودن. من از جنازه ترسیدم و فقط یک لحظه صورتش رو دیدم‌که آسیب دیده و فاسد بود و دیگه حتی نگاه هم نکردم. خود پدرم جنازه رو داخل کیسه گذاشت و کولش کرد و البته رو کولش تکونش میداد که من گفتم نکن بابا جنازه مرده حرمت داره. بعد رفتیم همون ساختمانی که قبر کنده بود تا دفنش کنیم. اما ساختمان انقدر سالن ها و رواق های تو در تو داشت که جای قبر رو گم کردیم. آخر سر هم که پیدا کردیم از خواب پریدم… ببخشید خیلی طولانی شد. اگه خوابم تعبیری داره ممنون میشم‌ بیان کنید.

  • مدیر سایت مهر 15, 1399 at 12:32 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان گویای محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. گویای خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، گویای سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه‌های پایین‌تر ساختمان هستید، به نگرش‌های اولیه‌تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. گویای نگرانی و ناراحتی درباره‌ی یک سلسله تعهدها است. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 5. سلام ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید.خواب دیدم دایی نامزدم که قبلا فوت شدن الان انگار تازه فوت شدن و نامزدم به همراه چنتا از فامیلاش چند نفری رفتن خودشون دفنش کند ولی منو همراه خودشون نبردند خیلی طول کشید تا برگردند من خیلی ناراحت بودم که چرا منو با خودشون نبردند وقتی نامزدم برگشت ازش ناراحت بودم و به شدت از اینکه به مرده دست زده و خاکش کرده حالم بد بود و می گفتم تو الان مریض میشی اون جنازه کثیف بوده منم مریض میشم جوری که قهر کردم و رفتم

  • سلام؛ خواب‌تان نشانگر رابطه‌تان با نامزدتان است. اغلب، خواب‌ها روی احساسات سرکوب‌شده‌ای تمرکز می‌کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده‌اید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 6. سلام ممنون میشم اگر خواب منو تعبیر کنید

  خواب دیدم که مادرم که چند سال پیش فوت کردن دوباره در نزدیکی مسجد جامع شهرمان درحال خاک سپاریش بودم و خودم در حال ریختن خاک درون قبر بودن و که وقتی تمام خاک رو ریختم اما قبر پر نشد

  • سلام! خواب‌تان یعنی دوست دارید او هنوز هم اطراف‌تان باشند و جنبه‌های زندگی‌تان را با شما تجربه کند و به اشتراک بگذارد. این خواب‌ها بیشتر، طی زمان‌های شاد یا در طول واقعه‌های مهم در زندگی‌تان صورت می‌گیرند. از شر عادت‌های بدتان خلاص شده‌اید و خودتان را از موقعیتی منفی رهانیده‌اید. چیزی را سرانجام رها می‌کنید و اجازه می‌دهید که برود. تعبیر دیگر: گویای نگرانی و ناراحتی درباره‌ی یک سلسله تعهدها است.

 7. سلام وقت بخیر

  بعداظهر خواب دیدم دوست پسرم در جایی مشغول به کار بود و جنازه زنهایی را روی دوشش حمل میکرد و میبرد که مدفون کنه ، چهره اش گرفته بود ، با خودم گفتم این چه کاریه که داره انجام میده کار خودش خیلی بهتر بود و میدونستم آن زنها کشته شده بودند و یه جایی شبیه محل شستن مرده ها بود و اونها رو از توی راه آب لجن و کثیف انگار در میاورد و مینداخت روی شونه اش تا ببره دفن کنه .

  همینطوری که داشتم دوست پسرم را یواشکی می دیدم یهو از روبه روی من از پله ها داشت میومد بالا که یهو من دیدمش و ترسیدم و جیغ زدم اونم منو دید

  ممنونم تعبیر بفرمایید .

  • سلام! خواب‌تان بیانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با اوست و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. حس می‌کنید از افراد پیرامون‌تان جدا شده‌اید. ممکنست به این معنا باشد که حس می‌کنید از نظر احساسی، تخلیه شده‌اید. از شر عادت‌های بدتان خلاص شده‌اید و خودتان را از موقعیتی منفی رهانیده‌اید. چیزی را سرانجام رها می‌کنید و اجازه می‌دهید که برود. در احساسات منفی‌تان غوطه‌ورید. ممکنست اندک‌زمانی برای تمیز کردن ذهن‌تان نیاز داشته باشید و اینکه صلح درونی یابید. تعبیر دیگر: تفکر/قضاوت‌تان، مبهم است. نمادی از تغییر و تحول است. نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید.

   • سلام
    ببخشید قسمتی که فرمودید چیزی را سرانجام رها میکنید و اجازه میدهید که برود منظورتان چیست؟

    • سلام! ممکنست آنچه رها می‌کنید، عشق، دلبستگی، طرز فکر، نوع دید، و غیره باشد.

 8. سلام دخترم که الان چهارماه شوهرش فوت کرده خودش حامله است اوایل هشت ماه بچه ی اولش هست خواب دیده که یه نوزادمرده رو داده برادرش کنارقبرشوهرش که فوت کرده خاک کنه میگه توخواب میترسیده که بقیه بفهمن یعنی میخواسته دزدکی نوزاد روخاک کنن

  • اینگونه خواب‌ها از بارداران، بویژه در دوره‌های پایانی بارداری، امری طبیعی است و جای نگرانی ندارد؛ اما: به عادت یا رفتاری پایان می‌دهید. تولدی دوباره را تجربه می‌کنید. به صورت مستقیم‌تر، ممکنست نمادی از ناراحتی و اندوه حل‌نشده یا ترس‌هایتان در مورد مرگ باشد. بیانگر جنبه‌های دورانداخته و متروکه‌ی شماست. ممکنست از ناشناخته‌ها می‌ترسید. تعبیر دیگر: بیانگر فقدان یا یک دوره‌ی سوگواری است. می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید.

 9. ممنونم از تعبير خواب خوبتون

  من خواهر كوچكتر از خودم دارم كه خواب ديدم مراسم تدفين خواهرم است و مردم با لباس مشكلي توي قبرستان جمع شدن براي مراسم تدفين.

  گاهي در خواب مرده ،خودم بود ،گاهي خواهرم

  يعني داشتم ميديدم كه من رو دارن خاك ميكنن ولي بعد از خاك سپاري كه به دانشگاه براي دادن امتحان رفتم ،توي دلم با خودم حرف ميزدم كه كاش همكلاسيا موقعيت من رو درك كنن و تو امتحان كمكم كنن من تازه خواهرم فوت شده،

  ولي هر كسي مشغول امتحان خودش بود ،منم خودم امتحان دادم و موفق شدم فقط يكي از همكلاسيا اومد جواباي من رو چك كرد بدون اينكه هيچ كمكي كنه.

  • خواب‌تان یعنی به عادت یا رفتاری پایان می‌دهید. تولدی دوباره را تجربه می‌کنید. ممکنست نمادی از ناراحتی و اندوه حل‌نشده یا ترس‌هایتان در مورد مرگ باشد. بیانگر جنبه‌های دورانداخته و متروکه‌ی شماست. ممکنست از ناشناخته‌ها می‌ترسید. تعبیر دیگر: بیانگر فقدان یا یک دوره‌ی سوگواری است. چیزی را سرانجام رها می‌کنید و اجازه می‌دهید که برود. بیانگر عدم امنیت، ترس از برآورده نکردن چشمداشت‌های دیگران، و هراس از شکست است. لازمست ارتباطات قدیمی‌تان را با همکلاسیان پیشین‌تان به تصویر بکشید تا در رابطه‌ی فعلی‌تان به بینش برسید. بیانگر درسی از گذشته است که آموخته‌اید و اکنون در جنبه‌ای از زندگی‌تان، کارایی دارد.

 10. سلام.من همسرم چندروزی هست که فوت کردن.26سالش بود.خواب دیدم که شب هفتس هست و واقعا هم بود.و من توی این مدت نذاشته بودم کسی دفنش کنه و داخل یخچال نگهداشته بودمش.و ازیخچال بیرون میاوردمومیبوسیدمش ولی بدنش گرم بود.ومیخواستم برای همیشه داخل یخچال برای خودم نگهش دارم.تعبیرخوابم رو میخواستم.

  برای شادی روحش فاتحه ای قرائت کنیدلطفا

  • بخاطر اینکه ایشان به تازگی فوت کرده‌اند، این خواب در واقع، بازنمودی از رخدادهای کنونی است که برایتان رخ داده‌اند؛ افکارتان هنوز جریحه‌دار هستند و نتوانسته‌اید مرگ ایشان را فراموش کنید که این طبیعی است. برای تغییرهای مثبت در زندگی‌تان می‌بایست گذشته را رها کنید و بسوی جلو پیش بروید! خدا رحمت‌شان کند!

1 2

ستاره
Logo