تعبیر خواب به فرزندی گرفتن

با تعبیر خواب به فرزندی گرفتن یک فرد خاص و تعبیر خواب فرزند خوانده شدن فرد بیننده خواب در مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب به فرزندی گرفتن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب فردی را به فرزندی گرفتن از دیدگاه لوک اویتنهاو بیانگر مسئولیت‌های تازه و از دید لیلا برایت رسیدن به مقامی والاست.

 

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن – تعبیر خواب فرزند خوانده

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن

 

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن

لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی رابه فرزندی بگیرید، مسولیتهای تازه خواهید داشت
لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که فردی را به فرزندی گرفته‌اید، به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب فرزند خوانده شدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب کسی که شما را به فرزندی قبول کرده را غمگین و ناراحت دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید، یعنی روزهای خوشی پیش رو خواهید داشت.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شمارا به فرزندی بگیرند، سرشکسته خواهید شد.
 

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo