تعبیر خواب برف (بوران و کولاک)

تعبیر خواب برف می‌تواند به احساسات ابراز نشده و عواطف سرد و منجمد بیننده خواب اشاره داشته باشد. دیدن برف در خواب شاید نشانه‌ای از حس تنهایی و غفلت صاحب خواب نیز باشد.

طبقه بندی:

تعبیر خواب برف
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بر حسب واکنش احساسی شما، برف می‌تواند تصویری از سردی عاطفی یا سرد مزاجی، پاکی یا زیبایی باشد. وضعیت آب و هوایی که در رویا مشاهده می‌کنید، استعاره‌ای از وضعیت فکری شماست. هوای سرد و برفی می‌تواند اشاره به ذهنی سرد یا اندوهگین داشته باشد. ذهنی که حقایق زیادی را درک نکرده و ممکن است از او پنهان مانده باشد. خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی خواب‌ها و رویاهای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب برف - دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد؟

 

برف از جمله پدیده‌های طبیعی است که رویای آن در فصل زمستان بیشتر دیده می‌شود. همین موضوع نیز مد نظر معبرین اسلامی قرار گرفته و تعابیری را در رابطه با بارش برف در تابستان یا در زمستان بیان می‌کنند. اکثر این تعبیرگران دیدن خواب برف در تابستان را چندان مناسب نمی‌دانند. اگر شما رویایی با محوریت برف مشاهده کردید باید در نظر بگیرید که خوابتان در کدام دسته‌های زیر قرار می‌گیرد:

 • برف و بوران
 • برف آبکی
 • برف آب شده
 • پرتاب گلوله برفی
 • برف در تابستان
 • ریزش بهمن
 • برف سنگین

موارد اشاره شده از خواب‌های رایج با محتوای برفی محسوب می‌گردند. خواب‌هایی که با توجه به حضور دیگر نمادها می‌توانند تعابیر مختلفی داشته ‌باشند. 

 

تعبیر خواب برف

ابن سیرین: تعبیر برف، غم و اندوه و عذاب است، مگر اینکه مقدار کمی دیده باشی.

جابر: تعبیر خواب برف لشکر شکست خورده و گریزان است، مخصوصاً اگر برف را همراه باد دیده باشی.

یوسف نبی علیه السلامدیدن برف عذاب و فتنه بود.

امام صادق (ع):

تعبیرهای برف عبارت هستند از:

 •  رزق و روزی
 •  زندگانی
 • مال فراوان و پایین بودن قیمت‌ها و ارزانی
 •  لشکر بسیار
 • بیماری
 •  غم و اندوه.

مطیعی تهرانی به خوبی تفسیر روشنی از دیدن برف در خواب بیان می‌کند. او می‌گوید:

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می‌بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در این حالت انسان غمگین می‌شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه که خواب برف می‌بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بیند.

اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معناست که باید در انتظار اخبار خوش باشید.

تحلیلگران رویا در رابطه با دیدن برف خواب می‌گویند:

 • دیدن برف در خواب بیانگر شروعی تازه و یا پاکسازی بخشی از زندگی شماست. در واقع برف نشان دهنده احساس جدیدی از امنیت، شانس دوباره و یا تجربه چیزی که در حال پایان یافتن است می‌باشد. همچنین برف می‌تواند سمبل صلح معنوی و آرامش باشد.
 • از دیدگاه منفی برف انعکاس تجربه پاکسازی شدید و سرد است. شروعی جدید همراه با احساسی ناخوشایند، بدین صورت که دارید تنبیه می‌شوید (انزوای عاطفی) احساس سرما می‌تواند نمادی از حس یک شانه سرد، یک شکست، جدایی و … باشد. بارش برف نمایانگر موانعی است که در حال انحلال است.

کارل یونگ: 

 • دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما احساس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. اگر برف آب می‌شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده‌اید را تایید کرده و آزاد می‌کنید. شما بر ترس‌ها و موانع خود غلبه می‌کنید. اگر شما در برف رانندگی می‌کنید، پس به این معنی است که نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می‌روید داشته باشید.
 • خواب دیدن اینکه شما چیزی در برف پیدا می‌کنید بیانگر این است که ظرفیت، توانایی و استعدادهای بکرتان را کشف می‌کنید و بدان دسترسی می‌یابید. شما استعداد و توانایی نهفته درون خودتان را کشف می‌کنید. ممکن است به این اشاره داشته باشد که نیاز به بخشش وجود دارد.
 • دیدن دانه برف در خوابتان بیانگر خلوص و کمال است. بیانگر فردیت و یگانگی شماست.

آنلی بیتون: دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.

لوک اویتنهاو:

 • بارش برف: سستی زود گذر
 • برف در کوهستان: قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید

کتاب سرزمین رویاها:

 • هوای برفی: دوران بسیار خوش در آینده
 • زمین پوشیده از برف: خوشبختی
 • برف کثیف: ناکامی و کسالت

 

تعبیر خواب هوای برفی

تونی کریسپ تحلیلگر خواب در رابطه با دیدن هوای برفی در خواب بیان می‌کند:

هوای برفی می‌تواند به وضعیتی اشاره داشته باشد که دیگر توانایی رسیدن به مدارک و شواهد بیشتری را ندارید و احساس می‌کنید که بسیاری از پرسش‌های ذهنی شما بی جواب مانده است. این پرسش‌های بی جواب، ممکن است در شما نوعی نا امیدی ایجاد کرده باشد. ممکن است هم اکنون احساس کنید که باید دوره‌ای طولانی صبر کرده و از تلاش دست بکشید.

سمبل برف پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که از پیدا کردن جواب سوال‌های خود ناامید نشوید. فضای به وجود آمده می‌تواند به دلیل دست کشیدن از تلاش به وجود آمده باشد. ممکن است راه‌های زیادی برای رسیدن به مدارک و منابع مناسب وجود داشته باشد که در حال حاضر از آن‌ها بی اطلاع باشید. این رویا از شما می‌خواهد تا از غرایز پنهان خود برای دوام آوردن و حرکت دوباره و رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.

این خواب از شما می‌خواهد تا جسارت بیشتری به خرج داده و رسیدن به جواب پرسش‌های به وجود آمده را حق خود بدانید و به راحتی تسلیم نشوید. شما می‌توانید با استفاده از نیرو‌های درونی خود، در برابر شرایط موجود مقاومت کرده و به پیش بروید. ممکن است در این زمان احساس کنید که شرایط و دنیا به ضرر شماست و در حال متوقف کردن شما می‌باشند. به طور مثال فردی که احساس می‌کند در محیط شغلی، قربانی انسان‌های خودخواه و دروغ گو شده است و نمی‌تواند حقوق خود را به راحتی مطالبه کند. این رویا از شما می‌خواهد تا در مقابل این اشخاص سکوت نکرده و آن‌ها را به چالش بکشید. این حق شماست که درباره‌ی حقوق طبیعی خود با دیگران صحبت کنید و به این معنا نیست که به آن‌ها آسیبی برسانید. ممکن است دیگران متوجه سکوت شما نشده و در حال حاضر به آن بی توجه باشند. پس شاید زمان آن باشد که صحبت کنید.

هوای برفی می‌تواند به ذهنی ناامید اشاره داشته باشد. ذهنی که احساس می‌کند جست و جو درباره‌ی حقیقت زندگی، بی فایده شده است و دیگر قدرت و منابع لازم را در اختیار ندارد. این رویا به شما می‌گوید که تنها ممکن است برای مدتی دچار خستگی فکری شده باشید. ناراحتی درونی خود را شناخته و پرسش‌هایی که در طول روز به ذهنتان خطور می‌کند را سرکوب نکنید. اجازه دهید با این پرسش‌ها هدایت شده و به سمت منابع جدید بروید. انعطاف پذیری در این زمان می‌تواند شما را به مسیر‌های با ارزش‌تری هدایت کند.

منبع: کتاب فرهنگ تفسیر رویا – ترجمه: امیر حسین میرزاییان

 

تعبیر خواب برف در فصول و مناطق مختلف

برف در تابستان و مناطق گرمسیر

ابراهیم کرمانی: تعبیر خواب برف در مناطق گرمسیر دلیلی بر غم، اندوه و قحطی است.

امام صادق (ع): اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.

مطیعی تهرانی: اگر ببیند که در تابستان برف جمع می‌کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می‌گوید که سودی از جایی نصیب او می‌شود که انتظارش را ندارد.

برف در زمستان و نقاط سردسیر

ابراهیم کرمانی: خواب برف در مناطق سردسیر تاویلی به خیر و نیکی خواهد داشت. اگر در خواب ببیند که در وقت خودش (زمستان) برف می‌خورد بسیار بهتر از دیدن در فصل دیگر است.

امام صادق (ع): اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

منوچهر مطیعی: اگر در زمستان دیدید که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.

 

تعبیر خواب برف و بوران

 آنلی بیتون: اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می‌روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال‌ها خواستار آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.

برف و بوران در خواب نشانه درهم ریختگی و غیرقابل حل بودن مشکلات زندگی است.

اگر دیدید که طوفان به خطوط برق، خانه‌ها و درختان آسیب رساند، بازتابی از احساس شما در زندگی است. در کولاک ایستادن و به نوعی مقابله کردن با آن نیز به این معناست که شما سعی می‌کنید کنترل زندگی خود را به دست آورید تا روی عادات خود در زندگی متمرکز شوید.

 از جنبه‌ای دیگر دیدن برف و بوران در خواب نشانه‌ای از وجود اضطراب و آشوب در روابط اجتماعی شماست. جایی که ممکن است به خاطر یک اشتباه مورد سرزش قرار گیرید و هیچ کس دیگر آن تقصیر را گردن نگیرد. همچنین ممکن است شما شاهد سرزنش دیگران باشید که در این صورت از این معرکه پیروز بیرون می‌آیید.

 

تعبیر خواب ریزش بهمن

بهمن در خواب بیانگر آن است که به طور کامل درگیر کاری خواهید شد. مشاهده این خواب همچنین می‎تواند نشانگر دلسردی و ناامیدی در برابر اقداماتی باشد که موجب می‌شوند در زندگی آسیب پذیر باشید.

در واقع این رویا به شما گوشزد می‌کند که هنگام تغییر، احساسات شما بسیار آسیب پذیر خواهند بود. روش خود را در زندگی تغییر دهید و اطمینان پیدا کنید که با دیگران همانگونه رفتار می‌کنید که آن ها با شما رفتار می‌کنند.

 

تعبیر خواب برف بازی

آنلی بیتون:

 • اگر دختری خواب ببیند بر برف‌ها سورتمه سواری می‌کند، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت‌هایی بسیار مواجه می‌شود.
 • اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می‌کنید، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد. اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد، یقیناً شکست خواهید خورد.

کارل یونگ:

 • خواب دیدن اینکه در برف بازی می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید از فرصت‌هایی که ایجاد می‌شود استفاده کنید و اگر نه این فرصت‌ها ناپدید خواهند شد.
 • به تعبیر معبرین دیگر، تعبیر خواب بازی کردن در برف نشان‌دهنده لذت و تفریح پس از یک تجربه مشکل‌ساز است. همچنین این رویا نشانه این است که شما از یک فرصت استفاده می‌کنید.

 

تعبیر خواب برف آب شده

اگر در خواب دیدید که برف‌ها در دستان شما شروع به ذوب شدن کردند به این معنی است که قبل از وارد شدن به هر پروژ‌ه‌ای از تمامی جوانب آن آگاه شوید. نگران نباشید اگر با آگاهی وارد شوید در آن کار به نتیجه خواهید رسید.
از دیدگاهی دیگر این خواب بیانگر ایجاد رابطه‌ای قوی بر پایه تعهد، بلوغ، ثبات عاطفی و مالی است.

بیتون: اگر خواب ببینید برف‌ها آب می‌شوند، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می‌گردد.

 

تعبیر خواب بارش برف در مکان نامشخص

مطیعی تهرانی: عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده‌اند و فقط این می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی‌دانید عامل آن چیست، اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب آدم برفی

لوک اویتنهاو: آدم برفی: عشق ریاکارانه؛ احساسات

لیلا برایت: مشاهده‌ی آدم برفی در خواب، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‌تفاوت با دیگران خواهید داشت.

 

تعبیر خواب برف خوردن

آنلی بیتون می‌گوید: برف خوردن در خواب، نشانه آن است که به ایده آل‌های خود دست نخواهید یافت.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo