تعبیر خواب انگشتر طلا و نقره

تعبیر خواب انگشتر به تعهد و مسئولیت پذیری فرد بیننده خواب اشاره دارد. دیدن انگشتر در خواب می‌تواند نمادی از مال، زن، فرزند، تعهد و... باشد که بسته به جنس (انگشتر طلا، نقره، الماس) یا حالت آن با تعابیر متفاوتی همراه است.

ستاره | سرویس سرگرمی – از نظر تحلیلگران خواب و رویا دیدن انگشتر نمادی از تعهد به رابطه و یا پذیرفتن مسئولیت‌هایی است که بر عهده شماست. تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب انگشتر را زن و فرزند دانسته‌اند که در واقع می‌توان این دو را نیز جز متعلقات و وابستگی‌های فرد رویا بین در نظر گرفت. در ادامه به بررسی دیدن انواع انگشتر و حالت‌های مختلف آن در خواب خواهیم پرداخت. خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی خواب‌ها و رویاهای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب انگشتر - دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوئیسی در رابطه با رویای انگشتر می‌گوید:
دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است. شما به ایده آل هاتان، مسئولیت هاتان یا باور هاتان وفادارید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر در خواب دیدی که انگشترت خوب ساخته نشده نشان از هدر رفتن مال و اموال توست .

تعبیر خواب انگشتر طلا

امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد.

به بیان معبرین دیگر:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
 • اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
 • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می‌گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
 • پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
 • اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

 

تعبیر خواب انگشتر نقره

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

 • مملکت
 • زن
 • فرزند
 • مال

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت نقره است، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

به بیان معبرین غربی دیدن انگشتر نقره در خواب به شادی مضاعف و احساسات زیبای شما اشاره دارد. ارتباطات شما وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. اگر مجرد هستید، فرد خاصی پای به زندگی شما خواهد گذاشت. مشاهده یک انگشتر بزرگ نقره در خواب می‌تواند بیانگر مشکلاتی باشد که در آینده با آن مواجه شده و بر آن چیره خواهید گشت.

 

تعبیر خواب انگشتر نگین دار

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه است یا کسی آن را به تو داده است، یعنی غلام‌زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، یعنی از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است، یعنی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یعنی برکنار می‌شود.

به بیان معبرین غربی اگر در خواب دیدید که نگین انگشترتان افتاد بدان معناست که از احترام شما کاسته خواهد شد.

 

تعبیر خواب انگشتر الماس

 • به تعبیر معبرین غربی اگر در خواب دیدید که انگشتر الماس در دست می کنید نشانه تعهدی است که در آینده ای نزدیک بدان پایبند می‌شوید. این رویا همچنین می‌تواند به اعتقادات مذهبی و همچنین نگرانی‌های معنوی که صاحب خواب مدام به آن‌ها فکر می‌کند نیز اشاره داشته باشد.
 • اگر انگشتر الماس خود را در خواب گم کردید نشان از تبدیل یک رابطه عادی به ارتباطی دردسر آفرین و مشکل ساز دارد.
 • اگر خواب دیدید که شخصی به شما انگشتر الماس هدیه می‌دهد نشان از ثروتمند شدن شما در آینده دارد.

 

دیدن انگشتر در خواب با جنس‌های مختلف

انگشتر آهنی: ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر ببینی انگشترت آهنی است، یعنی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو است، یعنی قدرت و توانایی بدست می‌آوری.
انگشتر از جنس مس یا برنج:  جابر مغربیمی‌گوید:

 • اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می‌باشد، یعنی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یعنی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی.

 

تعبیر خواب انگشتر شکسته

ابن سیرینمی‌گوید: اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یعنی همه اموال خودت را می‌فروشی و خرج می‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می‌فروشی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را شکسته‌ای، یعنی بین تو و زنت جدایی می‌افتد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

تعبیرگری می‌گوید:اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. 

به تعبیر معبرین غربی شکستن انگشتر نقره در خواب نشانه این است که در آینده قلبتان بر سر مساله‌ای می‌شکند ولی روحتان از این واقعه آسیب نخواهد دید.

کارل گوستاو یونگ:

 • خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.
 • خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.

 

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پادشاه به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یعنی پادشاه می‌شوی.

ابن سیرینمی‌گوید: اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یعنی بخشی از دارائی خود را می‌بخشی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نمی‌کنند.

 

تعبیر خواب حلقه ازدواج و نامزدی

کارل گوستاو یونگ:

 • دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی‌تان به سطح جدیدی رسیده است.
 • خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می‌کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.
 • خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می‌کنید، نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.

معبرین غربی گویند:
تعبیر خواب حلقه دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.


منابع:

تعبیرستان
خواب و رویا
یوتاب
Dream Dictionary Now

طبقه بندی:


 1. سلام خداقوت

  من خواب دیدم که رفتم انگشترم که طلا سفید رو بدم کوچیک کنن (در واقعین اون انگشتر رو ندارم) و انگشتر های همه افرادی که اونجابودن و من اویز به زنجیر بود من بعد از اینکه شرایطم رو گفتم و اقا که روحانی هم بودن قبول کردن کار منو اول از همه انجام بدن

  همونجا دوستم چیزی گفت و من متوجه شدم یک گرنبند فیروزه با قاب طلا که توی خواب طرحش به نظرم قدیمی بود گردنم هست (در واقعیت گرنبند فیروزه ندارم)

  من مجردم

  تعبیر این خواب چی هست
  سعی کردم با جزیات بگم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می کند که لزوما نمی خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خوابتان می نمایاند مانع ها و مسأله های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت تان باشد، بیان کننده ی تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان هایتان، مسئولیت هایتان یا باورهایتان وفادارید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نشان دهنده ی تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد.

 2. سلام،خواب دیدم انگشتر در انگشت اشاره دستمه،و همه از انگشترم تعریف میکنن.
  تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از عدد یک است. بیان کننده ی اختیار، جهت و قضاوت است. ممکنست بکوشد به نکته ای اشاره کند. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت تان باشد، نشان دهنده ی تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان هایتان، مسئولیت هایتان یا باورهایتان وفادارید.

 3. Anahita.anahita8413 تیر 21, 1400 at 5:48 ب.ظ

  سلام من دختری ۱۶ساله هستم و خوابرفتن به بازار رو زیاد می بینم و تقریبا هر دفعه به قسمت زیور الات می روم و یک بار خواب دیدم از بازار یک انگشتر سفارش دادم با طرح دلخواه خودم که طرح گل بود و بدل هم بود و تا قبل گرفتن انگشتر بیدار شدم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیان کننده ی صرفه جویی است. تعبیر دیگر: به معنای فرصت ها و گزینه هاست. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نشان دهنده ی فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. شما به آرمان هایتان، مسئولیت هایتان یا باورهایتان وفادارید.

 4. سلام وقت بخیر. من خواب دیدم که یه انگشتر فیروزه به انگشت کوچک دست راستم کردم و یه انگشتر احتمالا نقره به انگشت کوچک دست چپم. ممنون میشم تعبیر و برداشتتون رو بگین.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از شانس، موفقیت است. دارای انرژی شفا و ابزاری برای یکی کردن نیروهای میان روح زمین و هواست (روحیه های معنوی و خاکی را یکی می کند). تعبیر دیگر: بیان کننده ی شیطان یا نیروی منفی است که می کوشید دفعش کنید. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت تان باشد، نشان دهنده ی تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان هایتان، مسئولیت هایتان یا باورهایتان وفادارید.

 5. سلام خواب دیدم دارم میرم عروسی دختر خالم رفتم که طلا هامو دستم کنم یهو دیدم کل نگین انگشتر نامزدیم ریخت اما من جمعشون کردم که بعدا بدم واسم درستش کنن من همونجوری انگشتر رو دستم کردم رفتم عروسی دختر خالم. یهو دیدم داماد اونی نیس که ما می‌شناختیم ی کس دیگه بود انگار با ی کس دیگه داشت ازدواج میکرد

  • سلام! مخاطب گرامی! خوابتان در همان صفحه که خوابتان را پیشتر ارسال کرده اید (صفحه ی تعبیر خواب «صاعقه»)، با نام خودتان تعبیر شده است. خوابها در همان صفحه ای که ارسال می کنید، تعبیر می شوند.

 6. سلام خواب دیدم که از زمین ی انگشتر بزرگ از زمین پیدا کردم و برداشتم بعد ی مدت که گذشت خودم و توی اتاقی دیدم که چن نفرم اون تو بودن ولی اونا متوجه حضور من نبودن ی کاغذ قدیمی بود که دست ی پیرمرد بود روی اون کاغذ عکس انگشتری بود که من پیدا کرده بودم و میگفت که اون انگشتر سلیمان نبی هس که گم شده.
  رو انگشتم هم ی چیزی هک شده بود که من نفهمیدم اون چیه

  • سلام! خوابتان یعنی با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: حاکی از تغییر است. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت تان باشد، گویای تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان هایتان، مسئولیت هایتان یا باورهایتان وفادارید. نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. رابطه ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته تان یا یک امید واهی چسبیده اید. اینکه چه چیزی در عکس هست را در نظر گیرید! تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه ای خاص در آن زمان ببرد.

 7. سلام روز به خیر
  دیشب خوابی دیدم که همه خواب یادم نیست ولی قسمتیش که خیلی خوب یادمه اینه که میخواستم برم داخل یه اتاق در زدم در حالی که یه انگشتر طلا دستم بود در اثر در زدن انگشتر تو دستم شکست یه تیکش افتاد ولی نگاهش که کردم گفتم اشکال نداره میدم درستش کنن

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیانگر اینست که ضمیر ناخودآگاه شما در تلاش است توجه شما را به جنبه هایی از خود یا شرایط زندگیتان جلب کند. فرصت تازه ای ممکن است به شما ارائه شود. از سوی دیگر، ممکن است جناسی ازین باشد به کسی توهین می کرده اید. یا شاید یک عادت یا رفتاری وجود دارد که آن را باید متوقف کنید یا از آن دست بکشید! وفاداری تان زیر سؤال می رود. تعبیر دیگر: علامتی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد. حاکی از جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید.

 8. سلام.وقتتون بخیر.
  من دیروز صبح خواب دیدم که انگار نامزد کردم و به آقایی محرم شدم ولی اصلا اون آقا رو نمیشناختم!
  هِی به دست چپم نگاه میکردم و با خودم میگفتم آخه من کی نامزد کردم و بله برون داشتم که الان حلقه دستمه؟!(حلقه ی طلا سفید زیبایی تو انگشت انگشتریم دستم بود که وسطش برلیان بود و یه پشت حلقه هم باهاش داشتم)
  بعد تو خوابم رفتم با مادرم صحبت کردم، مادرم گفت تو رو یکی به این معرفی کرده و اومد خواستگاریت و الان هم باهم نامزد کردین و به هم محرمین(ولی خب هیچ کدوم از این اتفاقا تو خواب برام نیفتاده بود!)
  بعد من یادم میومد تو خواب که آره یکی از کسانی که منو میشناسه و منم اونو میشناسم(کسی که اصن تو زندگی واقعیم وجود نداره) منو به این شخص معرفی کرده.
  بعد من با نامزدم حرف میزدم و اینور اونور میرفتیم و همش با خودم میگفتم این زیاد از لحاظ ظاهری مورد پسند من نیست و من چجوری باهاش نامزد کردم و نمیخوام همسرم باشه و اصن بهش علاقه مند نمیشم و اینا…
  ولی نامزدم تو خواب شخصیت و اخلاق خوبی داشت و برای همین باهاش رفتارم خوب بود،مثلا دستشو میگرفتم و کم کم احساس کردم که دارم بهش علاقه مند میشم.
  بعدش دیگه از خواب بیدار شدم.

  من الان درحال حاضر مجرد هستم و تو رابطه ی احساسی هم نیستم.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از لطافت و زنانگی تان، ویژگی پذیرا بودن است. حاکی از نیازتان به رابطه است. ممکنست بکوشید حس تنهایی تان را حل کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تعهدها و میل تان به امنیت است. تعبیر مستقیم تر: ممکنست گویای این باشد که تمایل به شکلی از تعهد دارید. درباره ی تعهدی درازمدت و ازدواج فکر می کنید. علامتی از عشق است. اگر درباره ی خواستگاری کردن فکر می کنید، ممکنست نمایانگر این باشد که درباره اش نگرانید. بیانگر موضوعی است که ذهن تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی تان چگونه با آن کنار آیید. نشانگر مسأله های حل نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است.

 9. با سلام
  خواب دیدم که در کمد یک خانه قدیمی که انگار خانه ما بوده، چند تا انگشتر پیدا میکنم که انگار متعلق به پدر بزرگم بوده که سالهاست فوت کردند. ۴ تا انگشتر برنجی که سه تاشون نگین نداشتند ولی یکیشون عقیق داشت نکته اینجاست که این انگشتر شبیه یه حلقه دایره ای نبود بلکه مربعی بود. و من اون رو به دستم انداختم و سه تای دیگه رو توی پلاستیک گذاشتم و رفتم
  میخاستم زحمت بکشید و تعبیرش رو بفرمایید

  • سلام! خوابتان حاکی از باورها، نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری تان را روزآمد کنید. حقیقت نهفته یا رازی را می نمایانید. با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر است. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. گویای تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان هایتان، مسئولیت هایتان یا باورهایتان وفادارید. بیانگر نیاز به شفای معنوی است.

 10. سلام ممنون بابت مطالب مفیدتون
  من دانشجوی یه رشته ی پر طرفدارم که یکی رو دوست دارم،دو تا دندون عقل داشتم که از من خواست و من بهش دادمشون،خانوادم با رشته ی اون شخص مشکل دارن،اونم شروع کرده به خوندن برای کنکور که هم رشته ی من بشه ‌خانوادم رضایت بدن و من هم به شهر کسی که دوسش دارم میخواستم انتقالی بگیرم که سخت بود انجام انتقالی و خوش شانس باید میبودم و یه خواب دیدم قبل از انتقالیم که:این آقا داخل روز ولنتاین بهم کلی النگوی طلا و استخون و دوتا دندون(همونایی که قبلا بهش داده بودم)رو بهم داد ولی دندون‌ها بزرگ و سفید شده بودن،یه انگشتر طلا هم بود که جزئیاتش مشخص بود و من دوست داشتم اندازه ی انگشت ازدواجم باشه ولی کوچیک بود و گفتم اشکال نداره برای انگشت کوچیکم اندازه هست.بعد از این خواب با کمکای زیاد اون آقا انتقالی من درست شد و با این انتقالی موفقیت مالی و..آیندم تضمین شد.میخواستم بدونم همین بوده تعبیرش یا به معنی ازدواجمون هست و هنوز تعبیر نشده؟🙏

  من خواب دیدم کسی که دوسم داره تو روز ولنتاین بهم کلی النگوی طلا و دوتا دندون سفید و بزرگ

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان یعنی نیاز به تأیید و ایجاد یک سلسله ویژگی های مشابه را در خودتان دارید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می کند که می خواهید به دیگران برسید. نشانه ای است که لازمست دوستی های قدیمی تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. حاکی از کشف راز های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. علامتی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده اند. تعبیر دیگر: علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست گویای طمع، انحراف و وسوسه باشد.

1 2 3 20
ستاره
Logo