تعبیر خواب انگشت – معنی قطع شدن انگشت در خواب چیست؟

با تعبیر خواب انگشت دست، تعبیر خواب انگشت پا، تعبیر خواب قطع شدن انگشت، تعبیر خواب انگشت اضافه و تعبیر خواب انگشت مهین همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – انگشتان شما می‌توانند نمایانگر احساساتتان باشند همانطور که در بیداری حالت‌های خاص روحی را در برخی موارد با انگشت نشان می‌دهیمو به طور مثال انگشتی که به علامت تحقیر نشان می‌دهید، انگشت اتهام و شک و… 
به طور کلی انگشتان نمایانگر تسلط شما بر چیزها، روش شما برای تجسم بخشیدن به خود یا علامت گذاری بر اشیا و بنابراین مهارت‌های شخصی شما هستند. انگشتی که حلقه ازدواج در آن قرار می‌گیرد می‌تواند بر چیزی مانند ازدواج هم دلالت کند و اثر انگشت در خواب نماد تاکیدی بر بی همتایی شماست.
 
آنچه در ادامه تعبیر خواب خواهید خواند:
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب انگشتان دست و انگشت قطع شده

 

تعبیر خواب انگشتان

حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: 
ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. 
 1. فرزند
 2. برادر و برادرزادگان
 3. خادمان
 4. ياران
 5. قوت
 6. پنج نماز
کارل کوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن انگشتانتان در خواب نمادی از مهارت فیزیکی و ذهنی است. آنها بیانگر دستکاری، عمل و ارتباط غیر کلامی است. اگر شما خواب می بینید که انگشتانتان می افتند، بیانگر این است که شما به یک موقعیت اجازه می دهید که بر شما مسلط شود یا دیکته می کند که چگونه رفتار کنید.
 • شما ممکن است به معنای واقعی کلمه کنترلتان را روی زندگی از دست می دهید. خواب دیدن اینکه انگشت اشاره و وسطتان را به هم قفل می کنید، نمادی از خوش بینی، موفقیت، خوش شانسی و امید است.

 

تعبیر خواب انگشت دست

محمد بن سيرين گويد: تعبیر پنج انگشت دست راست، نمازهای پنج گانه، و پنج انگشت دست چپ، فرزندان برادر می‌باشد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر انگشت شصت، نماز صبح، انگشت سبابه، نماز ظهر، انگشت وسط، نماز عصر، انگشت چهارم نماز مغرب و انگشت کوچک نماز عشاء است، و همچنین درستی در نمازها می‌باشد.

 

تعبیر خواب انگشت اضافه

اگر تعداد انگشتان بیشتر بود خاندان او افزایش می‌یابند.

 

تعبیر خواب انگشتان بسته

كرمانى گويد: اگر بيند كه انگشتان را در هم گذاشته داشت، دليل كه سد درست شود. اگر بيند انگشتان را با هم جمع كرد، دليل است كار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بيند كه انگشتان را به كردار مشت در هم بسته بود، دليل است كه كارها بر وى بسته گردد و هم بر اهل‌بيت او.
دیدن دست قطع شده به همراه انگشتان بریده از جمله خواب‌های متداول و شایعی است دیده می‌شوند. تعبیر خواب‌هایی از این قبیل چگونه‌اند؟
 
 
تعبیر خواب انگشت - تعبیر خواب قطع شدن انگشت
← تعبیر خواب قطع شدن انگشت →
 

تعبیر خواب قطع شدن انگشت

امام صادق: اگر بيند كه انگشتان وى بيفتاد يا بريده شد، دليل كه از آن چه گفتيم او را مفارقت افتد. اگر بيند كه انگشت او بشكست، دليل است يكى از اهل بيت او بميرد.

 
جابر مغربى گويد: اگر بيند كه انگشت مهين او بريده بود، دليل قوه‌ى مالش بود. اگر بيند كه انگشت سبحه‌ى او بريده است، دليل است كه در فريضه‌ى نمازها تقصير كند. اگر بيند انگشت ميان او بريده است، دليل كه در شهرى پادشاهى يا بزرگى بميرد. اگر بيند كه انگشت بعد از ميان بريده است، دليل است وى را در مال زيان افتد. اگر بيند كه انگشت كوچك او بريده است، دليل است فرزند او بمیرد.
 
ابن سیرین: قطع شدن انگشتان در خواب دلیل بر غم و اندوه و مصیبت است و صدقه باید داد تا مشکل آسان تر رفع شود.
 
برايت مى‌گويد: اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده ديديد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‌گيرد.
 
کارل کوستاو یونگ می‌گوید:
خواب دیدن اینکه انگشتانتان صدمه دیده یا ریز ریز شده است (قطع می‌شود) بیانگر نگرانی شما در این مورد است که توانایی دارید وظیفه خواسته شده از خودتان را انجام دهید یا خیر.

به طور کلی خواب دیدن اینکه اندامتان قطع شده است بیانگر استعداد های سرکوب شده و ضرر های دائمی و جدی است. این بیانگر احساس ناامیدی، ناتوانی و بی یاوری است. برخی اوقات قطع عضو ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که شما طرد شده اید و نهایتا به یک نقطه ی بحرانی رسیده اید.

 

تعبیر خواب انگشتان پا

اسمعيل اشعث گويد: انگشتان پاى در خواب ديدن، دليل زينت و آرايش بود. اگر انگشتان پاى را درشت و قوى بيند، دليل كه كار كدخدايى او ساخته شود. اگر به خلاف اين بيند كار وى ناساخته شود.
 
کارل کوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن انگشت پا در خوابتان بیانگر راهی است که پیش می‌روید و بیانگر مسیر زندگی است. به تعبیری دیگر انگشت پا بیانگر جزئیات جزئی زندگی است و اینکه چگونه با آنها کنار میایید.
 • خواب دیدن اینکه شست پایتان را گم یا پیدا می‌کنید، عزم و اراده و انرژی مورد نیاز برای پیشروی در یک موقعیت را ندارید
 • خواب دیدن اینکه خود شما به شست پایتان صدمه می زنید یا یک زائده روی آن است، به این معنی است که شما در مورد پیشروی در یک تصمیم نگرانید
 • خواب دیدن اینکه کسی شست پایتان را می‌بوسد، بیانگر کسی است که تلاش می کنید پیشرفت شما را تضمین و تایید کند. آنها به شما انگیزه می دهند که بهتر عمل کنید

 

تعبیر خواب زخم شدن انگشت

خلف اصفهانى گويد: اگر بيند از انگشت مهين او شر مى‌آيد يا از انگشت سبابه او خون همى آيد، دليل است آن كس با مادر خويش فساد نمايد. اگر بيند از انگشت او آواز برآمد، دليل نمايد كه در ميان خويشان او گفت‌وگو رود.
 
هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه انگشتانتان زخمى و كثيف هستيد، به اين معنا است كه غم و اندوه شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب انگشتانتان را زيبا و قشنگ ببينيد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‌گيريد. اگر در خواب ببينيد كه انگشت شست شما آسيب ديده و احساس درد مى‌كنيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان با شما رفتار مناسبى ندارند. بزرگ شدن بيش از اندازه‌ى انگشت شست در خواب، علامت آن است كه اقبال خوبى پيش روى شما است. كوچك شدن غير طبيعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‌ى كسب لذت‌ها و تفريحات است.
 
از اینکه با تعبیر خواب قطع شدن انگشت و به طور کلی مفهوم دیدن انگشت در خواب همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. با ارسال خواب مورد نظر در قسمت نظرات و پیشنهادات از تعابیر خواب‌های خود آگاه شوید.262 Comments
 1. سلام ممنون از پاسخگویی تون

  من خواب دیدم که تعداد زیادی انگشت بریده کوچیک به همراه یه نامه و یه قرآن کوچیک برام فرستادن کهبعد از اینکه نامه های محبت آمیز شونو خوندم دیدم مال دانش آموزای کلاس هفتمم هست(من معلم هستم.من و یکی دیگه از همکارام یکی یکی نامه ها رو میخوندیم و انگشت وصل شده به نامه رو به دانش آموز مربوطه میدادیم و فقط قرآن های کوچیکشو برای خودم نگه می داشتم لطفا بگید تعبیرش چیه ممنونم

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان گویای فرصت یا چالش جدید است. تعبیر دیگر: گویای پیغامی از ضمیر ناخودآگاه شماست. محتوایش ممکنست به شما راهنمایی ای درباره ی موقعیت فعلی کند. تعبیر دیگر: لازمست با کسی از حال یا گذشته تان دوباره ارتباط برقرار کنید. ممکنست گویای پیغامی از ضمیر ناخودآگاه یا شهودتان باشد. علامتی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. علامتی از عدد یک است. گویای اختیار، جهت و قضاوت است. ممکنست بکوشد به نکته ای اشاره کند.

 2. سلام خسته نباشید من هر خوابی که تعبیرش خوبه میبینم تعبیر نمیشه اما اگه یک خواب بد ببینم خیلی زود تعبیر میشه شما دلیل اینرا میدونید

 3. سلام ، وقت بخیر ،خواب دیدم یک رشته موی بلند از داخل گلویم بیرون می کشم هرچه می کشیدم باز مو بلند بود و کشیده می شد و آخر انتهای مو تبدیل به سیم شد ولی تمام نشد .

  • سلام؛ همچنین! خوابتان به بارهای دوش تان و کشمکش هایتان اشاره دارد. لازمست بارتان را زمین گذارید یا برخی مسئولیت هایتان که شما را عقب نگه می دارند، کنار بگذارید. شاید رابطه ای است که لازمست کنارش گذارید. نمایانگر اغوا، جنون جنسی، احساس، نفسانیت، غرور و سلامت است. علامتی از توانایی تان برای ابراز خودتان و ارتباط با افکار/ایده هایتان است.

 4. سلام وقت بخیر من خواب دیدم که انگشت حلقه من بریده شده و دودخترم اونرو دوباره بهم متصل کردن این چه تعبیری داره؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر نگرانی تان در این موردست که توانایی دارید وظیفه ی خواسته شده از خودتان را انجام دهید یا خیر، یا در یک موقعیت بیداری، توانایی انجام دارید یا خیر. نمایانگر رابطه تان با دخترتان و ویژگی هایی است که او می نمایانند.

 5. سلام .من خواب دیدم ک نوه خاله ام انگشت های پاش خیلی بیشتره .تو یکی از پاهاش ک انگشتاشو شمردم 11 تا بود .پای دیگش بیشتر بود

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر شهود، تسلط در زمینه ای خاص، معنویت، روشنگری و گنجایش برای کسب است. علامتی از خلاقیت و دیدگاه شماست. ممکنست نمایانگر دو شخص یا یک شراکت باشد. شاید به دنبال تعادل و برابری هستید.

 6. سلام

  خانمم خواب دید که انگشت دست من رو قطع میکنه من هم یکی یکی انگشت دست خودم میدم قطع کنه خون هم از انگشتم نمی امد

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. نمایانگر خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه ی بیشتری بیندازید.

 7. سلام من پریشب خواب دیدم که انگشت کوچک دستم شکست وافتاد انداختمش دور ولی دوباره پیداش کردم که دیدم انگشتم خراب شده وگفتم این دیگه به درد نمیخوره که دیدم پسر ۱سالم افتاد ویکی از دندون های جلویش شکست وخون ریخت

  تعبیر این خواب چی هست؟

  ایابه کسی ازافراد خانواده من قرار است مصیبتی برسد؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر نگرانی تان در این موردست که توانایی دارید وظیفه ی خواسته شده از خودتان را انجام دهید یا خیر، یا در یک موقعیت بیداری، توانایی انجام دارید یا خیر. گویای یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.

 8. سلام من خواب دیدم انگشتان مادرم دو تاش قطع شده و داشت به من نشون میداد و روی تخت بیمارستان بود جوابش چی میشه

  • سلام! خوابتان علامتی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن تان را از دست می دهید. شاید ازینکه کنترل بدن تان را از دست دهید، می ترسید. نمایانگر توانایی های سرکوب شده و زیان های دائمی و جدی است. نمایانگر احساس ناامیدی، ناتوانی و بی یاوری است. گاهی ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که طرد شده اید و نهایتا به نقطه ای بحرانی رسیده اید. نمایانگر نگرانی تان در این موردست که توانایی دارید وظیفه ی خواسته شده از خودتان را انجام دهید یا خیر، یا در یک موقعیت بیداری، توانایی انجام دارید یا خیر.

 9. سلام، من خواب دیدم که به زمین افتادم و دست چپ ام داخل یک گودال کوچیک آب رفت و داخل گودال آب یه تیکه شیشه بود که انگشت حلقه دست چپ ام رو قطع کرد وقتی متوجه شدم انگشت ام رو برداشتم و در تلاش دوباره چسباندن آن به دستم بودم.

  ممنون میشم جواب بدید.

  • سلام! خوابتان یعنی درباره ی موقعیت یا فرایندی احساس ناامیدی می کنید. نمایانگر نگرانی تان در این موردست که توانایی دارید وظیفه ی خواسته شده از خودتان را انجام دهید یا خیر، یا در یک موقعیت بیداری، توانایی انجام دارید یا خیر.

 10. سلام وقت بخیر، من خواب دیدم که یکی از فامیلهای شوهرم به من میگه تموم انگشهاتو قطع کن و باهاش سوپ درست کن و منم قطع میکنم از دهات دوتاش میمونه اصلا هم درد نداشت بعدش میبینم اون خودش تموم انگشتاشو قطع نکرده من بهش میگم چرا به من نگفتی همرو قطع نکن بعد من نگران میشم که دوباره انگشتام رشد میکنند یا نه ! بعدشم با مامانم نبریم بستنی میخوریم و چند لحظه بعد هم میبینم شوهرم دوتا پنیر بزرگ داده دست من که بیا اینا رو بشور ، و در واقعیت هم سه روز پیش تصادف کردیم یه ماه بود ماشین خریده بودیم من تاندون انگشتم پاره شد شوهرم هم سرش بخیه خورد، خواهشاً زود جواب بدید من خیلی نگرانم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر توانایی های سرکوب شده و زیان های دائمی و جدی است. نمایانگر احساس ناامیدی، ناتوانی و بی یاوری است. گاهی ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که طرد شده اید و نهایتا به نقطه ای بحرانی رسیده اید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. نمایانگر خوش شانسی، خوشی، موفقیت در عشق و رضایت از زندگی است. لازمست لحظه را دریابید و از آن لذت ببرید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست کمی خونسرد باشید و اجازه ندهید اعصاب تان از کنترل تان خارج شود. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «بعد هم میبینم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3 14

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور