تعبیر خواب افتادن دندان – معنی دندان افتادن در خواب چیست؟

تعبیر خواب افتادن دندان را می‌توان در حالات گوناگون و بنا به تعابیر معبرین اسلامی و غربی بررسی کرد. دیدن افتادن دندان در خواب، ریختن دندان در دست، افتادن دندان جلو و همراه بودن یانبودن آن با خونریزی هریک می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.
تعبیر خواب دندان لق - تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب - تعبیر خواب افتادن دندان نیش
 
ستاره | سرویس سرگرمی – در خواب می‌توان از آنچه که در ذهن، جسم و ژرفای نفسمان می‌گذرد آگاه شد. دانستن آنچه که در رویا دیده شده بر ارتباط بیننده خواب با اطرافیانش تاثیر گذار بوده و زندگی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد. کابران گرامی برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل‌های دیده شده در خواب می‌توانند به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


آنچه در این مطلب خواهید دید:

تعبیر خواب افتادن دندان

در ارتباط با مشاهده افتادن دندان در خواب و یا ریختن آن، معبرین غربی و اسلامی بسیاری تعابیر مختلفی ارائه کرده‌اند و آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.

تونی کریسپ می‌گوید:

 • اگر شخصی را در خواب بدون دندان یا با دندان‌هایی اندک مشاهده کنیم، معمولا این احساس در ما برانگیخته می‌شود که آن شخص قدرت و تاثیر خود را در حیات از دست داده است، او زندگی را “باخته است” و این دقیقا همان چیزی است که از دست دادن دندان‌ها در رویا به تصویر می‌کشند: از دست دادن و “باختن” حتی اگر موقتی باشد. این امر ممکن است به این صورت به تجربه نوعی مرگ، یا از دست رفتن نفس تا درجه‌ای خاص منجر می‌شود.
 • اگر فقط یک دندان افتاد: این رویا ممکن است به از دست دادن چیزی، تغییر و یا مرگ کسی اشاره کند.

آنلی بیتون در تعابیرش اینگونه می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید یکی از دندان‌های شما می‌افتد، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید.
 • اگر خواب ببینید دوتا از دندان‌های شما می‌افتد، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد. و اگر خواب ببینید که سه تا از دندان‌های شما می‌افتد، نشانه آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد.
 • اگر خواب ببینید تمام دندان‌های شما می‌افتد، نشانه آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد.
 • اگر خواب ببینید در اثر ضربه‌ای دندانتان می‌شکند، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد.
 • آنلی بیتون همچنین درباره تعبیر خواب دندان شکسته یا پوسیده می‌گوید: این رویا نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت. طرح‌ها نیمه تمام متوقف خواهد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید.

 

تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام

علامه مجلسی (ره) گوید: سقوط دندان‌های بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی بمیرد یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

به تعبیر ابراهیم کرمانی اگر بیند دندان‌هایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که دندانش روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می‌شود یا آسیبی به او وارد می‌آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می‌میرد، با توجه به این که آن دندان کدام است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دندان به روایت معبرین اسلامی

 

تعبیر خواب افتادن دندان در دست

به تعبیر برخی معبرین اسلامی، تعبیر دیدن افتادن دندان‌های بالا کف دست به منزله رسیدن سود و منفعب به صاحب خواب است. چنانچه دندان‌هایتان را در حال ریزش کف دستتان ببینید نشانی از بچه، برادر، یا خواهری دارد که قرار است به دنیا بیاید. همچنین این خواب می‌تواند نشان دهنده رسیدن منفعتی از جانب آن‌ها به شما نیز باشد. افتادن دندان‌های بالا کف دست شما می‌تواند به منزله رسیدن پول به شما نیز تلقی شود. به تعبیر برخی دیگر از معبرین، افتادن دندان کف دست نشان دهنده آن است که شما ثروتمند خواهید شد. شما همچنین دارایی فراوان و موقعیت اجتماعی مناسبی پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب افتادن دندان جلو

ابن سیرین در بیان تعبیر افتادن دندان جلو در خواب، این دندان‌ها را به فرزندان، خواهران و برادران صاحب خواب نسبت داده است. حضرت دانیال نیز این دندان‌ها را علاوه بر تعبیری که ابن سیرین از آن داشته به پدر یا مادر نیز مرتبط دانسته است. برخی دیگر از معبرین نیز دندان‌های جلو و دندان‌هایی که در طرف راست بوده را به پدر و بستگان او نسبت داده و دندان‌های طرف چپ را به مادر و بستگان وی مربوط دانسته‌اند. دیدن اینکه دندانی از دندان‌های پیشین شما در خواب بیفتد به از دست رفتن تاثیر آن فرد در زندگی شما و یا احساس شما در این‌باره دلالت دارد.

 

تعبیر خواب افتادن دندان با خونریزی

به تعبیر معبرین غربی چنانچه افتادن دندان در خواب با درد و خونریزی همراه باشد نشان دهنده آن است که شما در حال از دست دادن چیزی هستید که آن چیز می‌تواند دارایی یا سلامت شما باشد.

به تعبیر معبرین غربی، دیدن افتادن دندان بالا به همراه خونریزی نشان دهنده آن است که بزرگتر شما به پولی دست خواهد یافت و شما نیز احتمالا از مزایای آن بهره‌مند خواهید شد.

به تعبیری دیگر دیدن خونریزی دندان یا لثه در خواب نشان دهنده آن است که شما احتیاج دارید مدتی کارها را برای خود آسان کنید. به بیانی دیگر نباید کارهای محوله را بر خودتان سخت بگیرید.

 

تعبیر خواب افتادن دندان بدون خونریزی

به تعبیر برخی معبرین اسلامی، تعبیر خواب افتادن دندان بدون درد و خونریزی بیانگر کارهای بی ارزشی است که در حال انجام دادن آن هستید. در واقع شما کارهایی را انجام می دهید که هیچ ارزش افزوده‌ای نه برای شما و نه برای هیچ کس دیگری ندارد. 

بیشتر بدانید: دیدن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟


کارل گوستاو یونگ
نیز تعابیر مختلفی از دیدن افتادن دندان در خواب دارد. یونگ دیدن این خواب را تصویری از حالات و روحیات ما در زندگی بیداری می‌داند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. خود بینی عامل دیدن افتادن دندان در رویا

یک تئوری این است که خواب در مورد دندان، منعکس کننده نگرانی های شما در مورد ظاهرتان است و اینکه به چشم دیگران چگونه میایید. دندان هاتان به شما کمک می کند تا تصویری جذاب ارائه کنید و نقش مهمی در فرآیند ارتباط با جنس مخالف دارند، خواه برق زدن دندان از سفیدی باشد خواه در فرآیند بوسیدن و نوازش کردن. پس این خواب ها ممکن است ناشی از ترس از رد شدن، طرد شدن، حس کردن این مساله که جذاب نیستید، حس کردن اینکه از نظر جنسی فرد مطلوبی نیستید، یا ناشی از افزایش سن باشد. برای پشتیبانی ازین تئوری، یک تحقیق در مورد خواب، دریافته است که زن ها در دوران یائسگی، بیشتر در مورد دندان هاشان خواب می بینند. پس به نظر می رسد که ارتباطی است بین بالا رفتن سن و دیدن خواب های بیشتری در مورد دندان.

۲. افتادن دندان ها مربوط به ارتباطات است

وقتی که دندان ندارید، شما ممکن است سختتان باشد که حرف بزنید یا کلمات را ادا کنید. پس خواب دیدن افتادن دندان ممکن است ناشی از مسائل ارتباطی باشد. شما در مورد چیزی صحبت نمی کنید یا حس می کنید که از انجام کاری بازداشته می شوید. شاید شما مشکلاتی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید.

۳. افتادن دندان ها مربوط به خجالت است

خواب دیدن اینکه دندان هاتان بیرون می افتد یا خراب می شود ممکن است برگردد به ترس هایتان در مورد شرمنده شدن از اینکه در برخی موقعیات، از خود حماقت نشان دهید. شاید شما حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. این خواب ها، نگرانی های شما را خیلی بزرگتر از حد معمولی که هستند نشان می دهد. در بیشتر موارد، همه ی نگرانی شما بی دلیل است. برخی اوقات چیزی که تصور می کنید، بدتر از چیزی است که در واقعیت است

۴. افتادن دندان ها مربوط به بی قدرت بودن است

دندان ها برای گاز زدن، پاره کردن، جویدن و خرد کردن استفاده می شود. به همین خاطر، دندان ها سمبلی از قدرت هستند. و از دست دادن دندان ها در خوابتان ممکن است ناشی از حس بی قدرت بودن باشد. آیا در موقعیت فعلی، قدرتی ندارید؟(روی موقعیت فعلی تسلط ندارید؟) شما حس ناامیدی می کنید وقتی که صدایتان شنیده نمی شود و کسی به حرفتان توجه نمی کند. ممکن است حس پست بودن (دون شان بودن) کنید و شاید حس می کنید که در برخی موقعیت ها یا روابط در زندگی تان، اعتماد به نفس ندارید. این خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید با اعتماد به نفس تر باشید و به اهمیت چیزی که باید بگویید، باور داشته باشید

۵. افتادن دندان مربوط به مرگ است

ما معمولا باور نداریم که خواب ها، پیشگو یا پیش بینی برخی از وقایع آتی هستند. اگرچه افرادی هستند که اعتقاد دارند این خواب ممکن است به بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان مربوط باشد. ما این مورد را هم به عنوان امکان تعبیر این رویا در اینجا قرار می دهیم. تصمیم با شماست.

۶. افتادن دندان مربوط به پول است

خواب دیدن اینکه دندانتان می افتد بیانگر این است پولی به دست شما خواهد رسید. این گفته مبتنی بر افسانه ی قدیمی فرشته دندان است. اگر شما یک دندانتان بیفتد و زیر بالش گذارید، فرشته ی دندان برای شما پول بیاورد.

۷. افتادن دندان مربوط به فریب و نیرنگ است

طبق گفته ی چینی ها، گفته می شود که اگر دروغ بگویید دندان شما می افتد. پس خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در مورد موضوعی، صادق نیستید یا حیله به خرج می دهید.

یونگ همچنین می‌گوید: خواب دیدن اینکه دندان‌هاتان افتاده است و شما تلاش می کنید که آنها را به دهانتان برگردانید بیانگر نبود اعتماد به نفس و خجالت است. شما می ترسید که دیگران از کمبود های شما مطلع شوند. اگر شما در خوابتان آرام رفتار کردید، پس ممکن است به این اشاره کند که چگونه می توانید از هر موقعیت، بهترین را استخراج کنید. شما قادرید بر فرآیندهای نامطلوب فائق آیید.

بیشتر بخوانید:تعبیر خواب دندان درآوردن چیست؟


تونی کریسپ
خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن افتادن دندان در خواب را از جوانب مختلف بررسی کرده است:

 • ریختن دندان‌ها: اغلب حس از دست دادن را به تصویر می‌کشد، از قبیل از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزان، روند پیری که به پختگی و جا افتادگی منجر می‌شود، بنابراین،‌ نگرانی‌های در مورد پیری و عوض شدن تصویر شخص را نیز به همراه دارد. وقتی نخستین دندان‌های ما در حدود هفت سالگی می‌ریزد،  این امر احتمالا نخستین تجربه ما در زمینه‌ی از دست دادن بخش‌هایی از بدنمان است و گویا چیز غریبی روی می‌دهد، شاید بترسیم که سایر اعضای بدنمان نیز بیفتند و آن ها را از دست بدهیم. احساس از دست دادن چیزی، یا احساس اینکه پیر و ناخوشایند به نظر آییم.
 • به بیرون تف کردن مقدار زیادی دندان: چیزی شما را وادار به اعتراف؛ سخن گفتن و یا ابراز عواطف می کند.
 • کشیدن دندان: به زعم یونگ، این رویا برای زنان به معنای زایمان است. به طور کلی، این رویا به فقدان و یا لطمه‌ای دردناک اشاره دارد. 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا
 205 Comments
 1. سلام..من سالهاست یه خوابو میبینم..هر دفعه همون شکلی میبینمش و کوچکترین تغییریم نمیکنه..خواب میبینم تمام دندانهام تو دهنم میفته و من اونا رو تو دستم تف میکنم با این که تعداد زیادی تو دستمه ولی هنوز دهنم پر از دندانهای افتادست..هر چی تفشون میکنم تو دستم بازم دهنم پر از دندانهای افتادست..من ,تو خواب ترسیده…و هیچ خونریزی ندارم..لطفا تعبیر خواب من را بگویید ممنون میشم

  • سلام! خوابتان گویای جنبه ای از شماست که لازمست از شرش خلاص شوید. حاکی از خشم، کینه و تحقیر است. تعبیر دیگر: چیزی دارید که می خواهید بگویید. آن را بریزید بیرون! ممکنست حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. نگرانی هایتان را خیلی بزرگ تر از حد معمولی که هستند، می نمایاند. بیشتر نگرانی هایتان بی دلیل اند. گاهی آنچه تصور می کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است. تعبیر دیگر: درباره ی موضوعی، درست صحبت نکرده اید. به پیامدهای حرف های تان یا آنچه درباره ی دیگران می گویید، اشاره دارد.

 2. سلام من خواب دیدم که خونه خاله‌م اینا هستیم و من در دستشویی دارم مسواک میزنم همینکه داشتم مسواک میزدم از دهنم همه ی دندون هام ریخت و کلی هم خون اومد.تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. به سطح خودباوری، کشمکش و پرخاشگری تان اشاره دارد. لازمست مراقب خودتان و علاقه هایتان باشید. شاید حس می کنید که موقعیت تان متزلزل است. ممکنست حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. نگرانی هایتان را خیلی بزرگ تر از حد معمولی که هستند، می نمایاند. بیشتر نگرانی هایتان بی دلیل اند. گاهی آنچه تصور می کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است. از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست گویای درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خانم ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی شان، یا طی قاعدگی شان یا وقتی حامله اند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد.

 3. سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون … من امروز صبح خواب دیدم که چون دندونام یکم بینشون فاصله اس دوستم ک میخاد دندون پزشکی بخونه میگه بیا درستش کنم من مدام میگفتم که ن من دندونامو دوس دارم نمیخام مدلش عوض بشه ولی اون مدام اصرار میگرد منم قبول کردم بعد بدون اینوه بی حسی بزنه ۶ تا دندون جلومو در اورد البته دو تا دندون وسطیمو نمیخاستم در بیاره میگفتم اینارو دوس دارم میگفت نه جوری ک الان درست میکنم بهتره
  منم قبول کردم و اونارم در اورد و دهنم پر از خون بود و من خونا رو تف کردم داخل ی ظرف بعد دوستم گرفت دندونا رو دوباره گذاشت تو دهنم ودیگه فاصله نبود بین دندونام اما تو اینه ک نگاه کردم اصلا از مدل جدید دندونام خوشم نیومد البته بگم من تو روز خیلی ب دندونام فک میکنم چون مراقبت نکردم و خراب شدن و مدام حسرت میخورم ….

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان حاکی از نگرانی تان درباره ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی تری برای آن خواهید شد. ممکنست حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. نگرانی هایتان را خیلی بزرگ تر از حد معمولی که هستند، می نمایاند. بیشتر نگرانی هایتان بی دلیل اند. گاهی آنچه تصور می کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است. گویای جنبه ای از شماست که لازمست از شرش خلاص شوید. نمایانگر خشم، کینه و تحقیر است. تعبیر دیگر: چیزی دارید که می خواهید بگویید. آن را بریزید بیرون! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد دوستم گرفت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام.من خواب دیدم دندونام خیلیاش ریخته البته همینطور داشت میریخت خیلیاش من این خوابو زیاد میبینم.تعبیرش چی میتونه باشه؟ممنون

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی ممکنست حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. نگرانی هایتان را خیلی بزرگ تر از حد معمولی که هستند، می نمایاند. بیشتر نگرانی هایتان بی دلیل اند. گاهی آنچه تصور می کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است.

 5. سلام خسته نباشید.
  خواب دیدم دندان آسیاب کوچک بالا سمت چپ دهانم کم کم دارد تحلیل می رود. با زبانم بازی کردم و تحلیل رفت و آخرش هم کنده شد. دندان آسیاب بزرگ پایین سمت چپ دهانم هم به یکباره افتاد. بعد از آن یکی دیگر از دندان هایم هم افتاد (دندان آسیاب بزرگ بالا سمت چپ) خون ریزی نداشتم و احساس خاصی هم در خواب نداشتم. مکان خاصی هم یادم نمی آید که در کجا بودم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی ممکنست حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. نگرانی هایتان را خیلی بزرگ تر از حد معمولی که هستند، می نمایاند. بیشتر نگرانی هایتان بی دلیل اند. گاهی آنچه تصور می کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است. تعبیر دیگر: درباره ی موضوعی، درست صحبت نکرده اید. به پیامدهای حرف های تان یا آنچه درباره ی دیگران می گویید، اشاره دارد.

 6. سلام
  خواب ديدم كه وارد خانه شدم و پدرم را ديدم كه در حالي كه بيهوش و نيمه جان روي زمين افتاده بود، يك دندانش كه به نظر دندان اسيا مي آمد را از دست داده بود و دندانش كنارش افتاده بود و مادرم فرياد ميزد كه اون پيش از اين حال از درد دندان ميناليد و پس از اينكه دندانش افتاد بيهوش شد سپس من او را بلند كرده و تا بيمارستان بردم. تعبيرش چيست؟
  باتشكر

  • سلام! خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای آنست که می بایست صدقه ای بدهید! از دیدگاهی دیگر: خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. حاکی از خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.

 7. سلام واحترام

  خواب دیدم تو آیینه دهانم رو باز می کنم در قسمت انتهایی دهانم می بینم که یکی از دندان هایم در ردیف پایین جابه جا شده و در ردیف خودش نیست بیشتر دقت کردم دقیقا جای خالی دندان رو تا انتها در لثه ام دیدم(مثل حفره شده بود) بعد دست زدم به دندانم که لق شده بود بلافاصله افتاد توی دستم نگاهش کردم کمی جرم به دندانم بود مجدد رفتم توی آیینه نگاه کردم و خندیدم تا ببینم چقدر جای خالی دندان در دهانم مشخص هست

  دیگه چیزی یادم نیست

  لطفا تعبیر کنید امیدوارم خیر باشه

  مچکرم

  • سلام بر شما! خوابتان یعنی لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است. به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. درباره ی موضوعی، درست صحبت نکرده اید. به پیغامدهای حرف های تان یا آنچه درباره ی دیگران می گویید، اشاره دارد.

 8. سلام من دیشب که نه صب حدود ساعت۶ونیم صب خواب دیدم که وقتی به سرویس بهداشتی رفتم و تو ایینه دندونامو نگا کردم و دست زدم دندان های نیشم پایین و بالا کنده میشدن به راحتی بدون خون بعد خودم تعجب کرده بودم که چرا دندونام به راحتی دست میزنم کنده میشن لطفا تعبیر کنین ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. سخنانی را گفته اید که برای دیگران، دردناک بوده اند. تعبیر دیگر: درباره ی موضوعی، درست صحبت نکرده اید. به پیغامدهای حرف های تان یا آنچه درباره ی دیگران می گویید، اشاره دارد. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است.

 9. سلام خسته نباشید ببخشید من چند وقته خواب میبینم دندون جلوم هی میفته توی خواب اندفعه خواب دیدم دندونم شل شد گفتم میرم دکتر درست کنه رفتم به مامانم نشون بدم دندونم لقیش بیشتر شد رفتم جلوی اینه دندونم افتاد با ریشه هاش دیگه همین با تشکر از شما

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. درباره ی موضوعی، درست صحبت نکرده اید. به پیغامدهای حرف های تان یا آنچه درباره ی دیگران می گویید، اشاره دارد.

 10. سلام

  وقتتون بخير و خسته نباشيد

  من خواب ديدم رفتم جلوي آيينه كه خودم رو نگاه كنم بعد ديدم دندون هاي فك پايينم كلشون با لثه هام يه رديف رفتن عقب تر و من هم رديف جلويي كه فقط لثه بود و دندوني نداشت رو ميديدم هم رديف پُشتيش كه دندون ها و لثه هام دوباره رشد كرده بودن

  و دندون عقلم هم لَق شده بود بعد توي خواي خيلييي حسم بد بىد همش نگران و مظطرب بودم

  ممنون ميشم تعبيرش رو بفرمايين

  • سلام؛ همچنین؛ ممنون! خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. نمایانگر خجالت و نبود خودباوری است. می ترسید دیگران از کمبودهای تان مطلع شوند. اگر در خوابتان آرام رفتار کردید، یعنی قادرید بر فرایندهای نامطلوب، فائق آیید. تعبیر دیگر: ممکنست ناشی از مسأله های ارتباطی باشد. درباره ی چیزی صحبت نمی کنید یا حس می کنید که از انجام عملی، بازداشته می شوید. شاید مشکل هایی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید. بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب شده، احساسات بیان نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می شود. یعنی مسئولیت های بسیاری را به دوش می کشید.

1 2 3 11

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور