تعبیر خواب آشپزی کردن چیست؟

با تعبیر خواب آشپزی، تعبیر خواب آشپزی کردن، تعبیر خواب پخت و پز، تعبیر خواب گوشت پختن و دیدن آشپز در خواب آشنا شوید.

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن رویای آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند. آشپز در خواب نماد نیمه فعال و عملگرای طبیعت ماست که می‌تواند جنبه‌های غیر قابل هضم یک وضعیت یا رابطه را به چیزی رضایت بخش تبدیل کند، حس مسئولیت خوراک دادن به خانواده، نیاز یا توان پرورش خود و فراهم آوردن نیازهای جسمانی، عاطفی، روانی و معنوی خویشتن همگی مربوط به دیدن رویاهایی مانند آشپزی و پخت و پز است. مجموعه تعبیر خواب ستاره شما را با مفاهیم کلی خواب و رویای خویش آشنا می‌سازد.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آشپزی مرده – تعبیر خواب برنج پختن– تعبیر خواب پختن غذا – تعبیر خواب آش رشته

 

تعبیر خواب آشپزی کردن

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید گوشت می‌پزید، علامت آن است که وظیفه‌ای دوست داشتنی به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودی به دیدار شما خواهند آمد.

  • اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید، نشانه آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می‌نگرید.

  • اگر ببینی چیزی را بر روی آتش کباب کرده و می‌خوری نشانه این است که به همان مقدار دچار غم و اندوه خواهی شد.

  • اگر ببینی زیر دیگی که داخل آن گوشت و یا چیز دیگری است را آتش روشن کردی نشانه این است که به کدبانو سود و منفعت می‌رسانی اما اگر در دیگ چیزی نباشد دچار غم و اندوه خواهی شد.

  • خواب آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: آشپزی: میهمانی شاد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیزی خوردنی را بر روی آتش می‌پزی و می‌خوری به این معنای شنیدن حرف های خوب و خوش است.

ابن سیرین می‌گوید:

  • اگر در خواب ببینی چیزهای خوشمزه می‌پزی تعبیرش این است که از پادشاه به تو خیر و منفعت می‌رسد و اگر چیزهای بدطعم بپزی برعکس تعبیر می‌شود.

  • اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای و حلوا می‌پزی به این معناست که به تو حرف‌های پسندیده ای زده خواهد شد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: اگر با آرد آشپزی کنید به معنای از دست دادن یک دوست است.


یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید آشپزی می‌کنید نشانگر این است که می‌خواهید به طریقی روی دیگران تأثیر بگذارید تا شما را دوست داشته باشند. تعبیر دیگر آن، بعد پرورش یافته و بالغ شماست. اگر در خواب ببینید که در آشپزی مشکل دارید به این معناست که شما سخت تلاش می‌کنید.

معبران غربی می‌گویند:

  • اگر در خواب ببینید که هنگام آشپزی ظروف زیادی کثیف می‌شوند و آشپزخانه شلوغ و نامرتب می‌شود تعبیر خوبی ندارد و نشانگر ناامیدی و بد رفتاری دیگران باشماست. این خواب همچنین نشان دهنده این است که ممکن از شخصی فریب بخورید و یا به شما خیانت شود.

  • اگر در خواب ببینید که هنگام آشپزی از دستورپخت استفاده می‌کنید به این معناست که دیگران می‌خواهند حرف‌های خود را به شما تحمیل کنند و شما توانایی مقابله با آن‌ها را ندارید.

  • اگر در خواب ببینید که هنگام آشپزی غذا را می‌چشید به این معناست که در زمان معین فعالیت‌های بسیاری را انجام می‌دهید. این خواب همچنین نشانگر داشتن دوست‌های فراوان و روابط اجتماعی بالاست.

  • اگر در خواب ببینید که غذایتان می سوزد نشانه خوبی نیست و به معنای ناامیدی است. در واقع شما چیز با ارزشی را از دست می‌دهید.

  • اگر در خواب ببینید که به تنهایی مشغول آشپزی هستید تعبیر نیکویی دارد و نشانه شادی و خوشبختی و نویدگر آغاز روزهای خوش زندگی است.

  • اگر در خواب ببینید که برای مدت طولانی آشپزی می‌کنید تعبیر خوبی ندارد و نشانه خستگی و ناامیدی شما از شرایط موجود است.

  • اگر در خواب ببینید که با عجله آشپزی می‌کنید نشانه این است که ممکن است اتفاقات ناخوشایندی را تجربه کنید.

  • اگر در خواب ببینید که برای افراد زیادی آشپزی می‌کنید به این معناست که در زندگی مسئولیت‌های زیادی دارید و می‌بایستی از افراد زیادی مراقبت کنید و همچنین احساس می‌کنید دیگران انتظارات زیادی از شما دارند. این خواب به شما هشدار می‌دهد که از بار مسئولیت و نگرانی‌های خود کم کنید.

  • اگر در خواب ببینید که برای خودتان آشپزی می‌کنید نشانه خوبی است چرا که شما به برنامه غذایی خودتان اهمیت می‌دهید و از خود مراقبت می‌کنید. این خواب همچنین به این معنی است که شما مورد توجه و تحسین فرد دیگری قرار دارید و از آن خبر ندارید.

  • اگر در خواب ببینید که برای کسی که دوستش دارید مانند همسرتان، آشپزی می‌کنید نشانه خوبی است و به این معناست که شما از داشتن او احساس افتخار می‌کنید و رابطه زناشویی شما بسیار موفق است.

  • خواب دیدن درباره این که برای برپایی جشنی آشپزی می‌کنید به معنای وقوع اتفاق شگفت‌آوری است که به زودی در آینده رخ خواهد داد و شما می‌توانید از فرصت‌های جدید خود استفاده کنید.

برای آگاهی از معنای دیدن آشپزخانه در رویا می‌توانید به تعبیر خواب آشپزخانه رجوع نمایید.

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب آشپز

لیلا برایت می‌گوید: دیدن آشپز در خواب، علامت داشتن اوقات خوش است. اگر دیدید که آشپزی را اخراج می‌کنید، بیانگر آن است که دزدها اموال شما را خواهند ربود. اگر خودتان آشپز بودید، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش‌رو خواهید داشت.

 

برگرفته از: dreamastromeanings.com


  1. سلام روز بخير.من ديشب خواب ديدم در حال آشنايي و نامزد شدن با آقايي هستم و داشتم براش غذا ميپختم كه دو تا از خواهراش اومدن وگفتن كمي نمك هم بريز و يه جوري دخالت ميكردن .مبل شده بود اجاق گاز و من انگاري روي مبل داشتم ميپختم و يه قسمتي از مبل كه قابلمه روش بود سوخته بود.بعدش منتظر موندم تا اون آقا از كار بياد و غذاشو بخوره ولي خيلي دير كرد و من خيلي نگران شده بودم و بعدش اومد و رفت بغل خواهراش! در واقعيت همچين شخصي تو زندگيم وجود نداره.تعبيرش چي هست بيزحمت؟

    • سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر نیازتان به رابطه است. ممکنست بکوشید حس تنهایی‌تان را حل کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تعهدها و میل‌تان به امنیت است. تعبیر مستقیم‌تر: اگر ازدواج نکرده‌اید، ممکنست بیانگر این باشد که تمایل به شکلی از تعهد دارید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیّت‌تان می‌باشد. تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته و بالغ شماست. می‌خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت‌تان را ابراز کنید.

  2. سلام من و دوتا از همکارام که در حال اموزش دیدن برای قبول یکسری مسئولیت کاری هستیم. خواب دیدم با همین همکارام که دوتا خانم هستن تو یه مسیری پیاده میریم. ولی من پشت سرشون راه میرفتم و از کیف دو همکارم هر چند ثانیه یه وسیله می افته و من خم میشم برشون میدارم و بهشون میدم.

    بعد یجایی خواب دیدم در حال آشپزی کردن با یکی از همکارا بودم فک کنم املت درست میکردیم. بعد یکاری پیش اومد اومدیم تو یه اتاق دیگه. یادم نیست داشتیم چیکار میکردیم ولی یادمه با گفتن وای غذا و زدن روی پیشانی از خواب بیدار شدم

    • مدیر سایت آذر 19, 1398 at 7:44 ق.ظ

      به طور کلی تعبیر خواب پختن املت این است که به زودی تغییرات مثبتی را در زندگی تجربه می کنید. اما به نظر می رسد طبق خوابی که شما دیده اید وقسمتهای دیگر خوابتان به نظر می آید شما مسئولیت های زیادی دارید و فشار های روحی زیادی را تحمل می کنید. شاید شما از افراد زیادی مراقبت می کنید و احساس می کنید مردم از شما انتظار زیادی دارند و شما می توانید انتظارات آن ها را بر اورده کنید. این خواب به شما هشدار می دهد که بهتر است نگرانی هایی خود را کم کنید ویا شاید به خاطر کاری که در دست دارید احساس می کنید مسولیت سنگینی به دوشتان گذاشته شده است آرام باشید واز خداوند کمک بخواهید ان شا الله مسولیت خود را کامل انجام می دهید

ستاره
Logo