تعبیر خواب آرنج – دیدن آرنج در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آرنج دست بیشتر نشانه پرداختن به امور مهم و بنیادی است. در این مقاله به تفسیر آنلی بیتون بر دیدن آرنج در خواب خواهیم پرداخت.
تعبیر خواب آرنج
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آرنج به معنای فضاسازی بیننده خواب برای خود است. در برخی مواقع برای حل مشکلات خود راه حل‌هایی پیدا نکرده و از پس آن بر نمی‌آیید یا در مورد مسائل جنسی خود نگران هستید این گونه‌ موضوعات در خواب به صورت آرنج نمایان می‌شوند هر چند که بایستی آرنج در محوریت رویای شما قرار گیرد. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.

 

تعبیر خواب آرنج – تعبیر خواب آرنج دست مرده – تعبیر خواب آرنج دست دختر

 

تعبیر خواب آرنج 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر شما در خواب آرنج دست خود را دیدید یعنی در مقابل دستمزد کمی کارهای بسیار مهم و مناسبی را انجام خواهید داد. اگر بیننده خواب دختر جوانی باشد بیانگر آن است که با فردی ثروتمند و با شخصیت ازدواج خواهد کرد. 
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
  • آرنج‌های قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود 
  • آرنجتان کثیف است : به فلاکت می‌افتید 
  • آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار 
  • بچه ها از درد آرنج می‌نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آرنج شما زخمی است به معنای ناتوانی شما در انجام عملی در زندگی واقعی است. تعبیر خواب آرنج راست نشان دهنده مسائل اخلاقی و آرنج چپ بیانگر ویژگی‌های توسعه نیافته شماست. 

 

تعبیر خواب آستین کثیف بر روی آرنج

اگر در خواب ببیند قسمتی از آستینی که بر روی آرنج قرار دارد کثیف شده است فرصت و موقعیتی را که پس از ازدواج برای خانه بدست آورده است از دست خواهد داد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo