تعبیر خواب آرنج – دیدن آرنج در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آرنج دست بیشتر نشانه پرداختن به امور مهم و بنیادی است. در این مقاله به تفسیر آنلی بیتون بر دیدن آرنج در خواب خواهیم پرداخت.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آرنج به معنای فضاسازی بیننده خواب برای خود است. در برخی مواقع برای حل مشکلات خود راه حل‌هایی پیدا نکرده و از پس آن بر نمی‌آیید یا در مورد مسائل جنسی خود نگران هستید این گونه‌ موضوعات در خواب به صورت آرنج نمایان می‌شوند هر چند که بایستی آرنج در محوریت رویای شما قرار گیرد. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آرنج – تعبیر خواب آرنج دست مرده – تعبیر خواب آرنج دست دختر

 

تعبیر خواب آرنج 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر شما در خواب آرنج دست خود را دیدید یعنی در مقابل دستمزد کمی کارهای بسیار مهم و مناسبی را انجام خواهید داد. اگر بیننده خواب دختر جوانی باشد بیانگر آن است که با فردی ثروتمند و با شخصیت ازدواج خواهد کرد. 
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
  • آرنج‌های قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود 
  • آرنجتان کثیف است : به فلاکت می‌افتید 
  • آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار 
  • بچه ها از درد آرنج می‌نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آرنج شما زخمی است به معنای ناتوانی شما در انجام عملی در زندگی واقعی است. تعبیر خواب آرنج راست نشان دهنده مسائل اخلاقی و آرنج چپ بیانگر ویژگی‌های توسعه نیافته شماست.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب دست قطع شده

 

تعبیر خواب آستین کثیف بر روی آرنج

اگر در خواب ببیند قسمتی از آستینی که بر روی آرنج قرار دارد کثیف شده است فرصت و موقعیتی را که پس از ازدواج برای خانه بدست آورده است از دست خواهد داد.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور