تعبیر خواب آب و هوا چیست؟

با تعبیر خواب هوای سرد، تعبیر خواب هوای گرم، تعبیر خواب هوای ابری، تعبیر خواب هوای بارانی، تعبیر خواب هوای مه آلود همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آب و هوا
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تغییرات در شرایط جوی و آب و هوایی در خواب می‌تواند نشان دهنده واکنش درونی به شرایط واقعی یا حالات مختلف روحی و احساسی فرد خواب بیننده باشد. ضرب المثل‌هایی مانند آفتاب پشت ابر نمی‌ماند به تاکید آب و هوا در ذهن بیننده خواب اشاره دارند. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب باران – تعبیر خواب سرمای شدید – تعبیر خواب مرده در هوای بارانی

 

تعبیر خواب آب و هوا

محمدبن سیرین گوید:
 • اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است.
 •  اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند و اگر در هوا گرد و خاک باشد نشان دهنده وجود مسئه ای پیچیده و غیر قابل حل است.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی که باد وزیده است و باعث گرد و خاک و تاریکی هوا گشته است به این معناست که مردم آنجا دچار ترس و بیم خواهند شد.

آنلی بیتون می‌گوید: 
 • روی هم رفته، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب، دلالت بر اتفاق‌های ناگوار برای بیننده خواب دارد.
 • اگر در خواب احساس کنید، در هوایی سرد بسر می‌برید، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دچار اخلال و اختلاف خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطوبت هوا قرار گرفته‌اید، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بود، و بدبختی به شما رو خواهد آورد.
 • اگر در خواب ببینید که تحت تأثیر رطوبت و دمای هوا قرار گرفته‌اید، نشانه‌ آن است که آینده روشن و خوبی نخواهید داشت و بدبختی به شما روی می‌آورد. 
 • تنفس در هوای گرم، علامت آن است که به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اید، رنج خواهید برد. دیدن آب و هوا در خواب، به معنی آن است که بیننده‌ی خواب دچار اتفاقات بدی خواهد شد.

معبران غربی می‌گویند: خواب دیدن درباره آب و هوا به طور کلی نشان دهنده احساسات قوی شما در بیداری است و بسته به نوع خواب و دیدن آب و هوای مختلف تعابیر خوب و بدی دارد. 

 • آب و هوای خوب نشانه امنیت در همه امور است.
 • آب و هوای بد بیانگر خبرهای ناخوشایند می‌باشد.
 • باد شدید از یک رفاقت بزرگ خبر می‌دهد.
 • آب و هوای طوفانی علامت آن است که دشمنان بدنبال شکست شما هستند.
 • اگر آب وهوای بارانی در خواب دیدید به این معنی است که خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین می‌کند.
 • باریدن تگرگ نشانگر این است که شما و یا دوست صمیمیتان چیزی را از دست خواهد داد. این خواب همچنین نشانگر وجود موانع بر سر راه است.
 • اگر در خواب صدای قطرات باران که به پنجره بخورد را بشنوید اینگونه تعبیر می‌شود که به زودی با کسی صلح می‌کنید.
 • دیدن رنگین کمان در خواب تعبیر نیکویی دارد زیرا نشانه امید، موفقیت و شادی است. این خواب معمولا در زمان‌هایی دیده می‌شود که شما زیر بار مشکلات سخت زندگی خود هستید و در این مواقع به شروعی تازه تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینید سیل آمده است به این معناست که وارد دوران پر از استرسی از زندگی خود شده‌اید و شما از اینکه نتوانید با نگرانی‌ها و مسئولیت‌هایتان رو به رو شوید، می‌ترسید.

برگرفته از: auntyflo.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo