کیانوش رستمی با لباس کردی در برف

کیانوش رستمی: افتخار می‌کنم که کرد هستم و لباس کردی می‌پوشم. من خاک پای مردم کشورم هستم و تمام افتخاراتم را مدیون این مردم می‌دانم.

ستاره
Logo