داریوش فرضیایی: قلب، صندوقچه اسرار است

داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) این عکس جدید رو منتشر کرده. داریوش فرضیایی - عکس جدید داریوش فرضیایی - جدیدترین عکس داریوش فرضیایی - مجری کودک.
داریوش فرضیایی - عکس جدید داریوش فرضیایی - جدیدترین عکس داریوش فرضیایی - مجری کودک

داریوش فرضیایی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
گاه نوشتن برايم سخت می‌شود؛
آنقدر سخت که ترجیح می‌دهم سکوت کنم.
اما چه کنم که صورتم تابلویی از نوشته‌هاست.
رقابتی بین چشم‌ها و لب‌ها؛
گویا هریک سعی دارد آن یکی را لو دهند
و اما قلب؛
تنها صندوقچه اسرار که می‌توان ناگفته‌هايت را درونش حبس بداری و کلیدش را به دریای فراموشی بسپاری.
پی نوشت: برداشت آزاد…
مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo