سینه زنی محمد علی کلی در مجلس عزاداری

عکس محمد علی کلی ستاره بوکس جهان (Muhammad Ali clay)، مرگ محمد علی کلی، عکس محمد علی کلی، عکس های محمدعلی کلی مشت زن در حال سینه زنی در رشت.
مرگ محمد علی کلی، عکس محمد علی کلی، عکس های محمدعلی کلی - سینه زنی محمد علی کلی در مجلس عزاداری
در سفری «محمدعلی کلی» در سال 1372 به ایران داشت، چند روزی نیز به رشت سفر کرد. تصویر زیر، آن فقید را به همراه «مرحوم آیت الله احسانبخش» امام جمعه وقت این شهر، در حال سینه زنی در مجلس عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نشان می‌دهد.
مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo