مهدی ماهانی از قانون جذب می‌گوید

مهدی ماهانی بازیگر تلویزیون است. او بچه‌ی اول خانواده است و فقط یک برادر کوچکتر به نام مهیار دارد. مهدی ماهانی - عکس مهدی ماهانی - بازیگر.
مهدی ماهانی - عکس مهدی ماهانی - بازیگر

مهدی ماهانی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:

اگر از ته دل احساس شکرگزاری داشته باشید؛
قانون جذب می‌گوید
بطور حتم میزان بیشتری را در زندگیتان جذب میکنید.
به همان صورتی که آهن جذب آهنربا میشود،
شکرگزاری تو هم مغناطیس است و
هرچه بیشتر شاکر باشی،
وفور نعمت بیشتری را جذب می کنی.
خدايا شكرگزارتم براى حال خوبم.

مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo