کریستیانو رونالدو در چه حالی است؟

کریستیانو رونالدو دوس سانتوس آویرو، که عموماً با نام کریستیانو رونالدو شناخته می‌شود، بازیکن فوتبال اهل کشور پرتغال است. کریستین رونالدو.

ستاره
Logo