علی ضیا و دلتنگی

علی ضیا مجری کاشانی است. علی ضیا مجری برنامه ویتامین سی و سال ها مجری رادیو بود. علی ضیا - عکس علی ضیا - علی ضیا در اینستاگرام - چهره ها.
علی ضیا - عکس علی ضیا - علی ضیا در اینستاگرام - چهره ها
 
علی ضیا با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
 

راه بی تو
من بی تو
هوا بی تو
بی تو
تو
تو
تو

 
 
مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo