شهره سلطانی درگذشت حبیب محبیان را تسلیت گفت

شهره سلطانی بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت حبیب را تسلیت گفت و در اینستاگرام خود نوشت: یادت گرامی رفتی و با صدای خود چه خاطره ها برای ما ساختی

شهر سلطانی در اینستاگرام خود نوشت: یادت گرامی… رفتی و با صدای خود چه خاطره ها برای ما ساختی

حبیب محبیان صبح جمعه 21 خرداد 1395 بر اثر ایست قلبی درگذشت
 

 
شهره سلطانی درگذشت حبیب محبیان را تسلیت گفت


ستاره
Logo