رویا میرعلمی با شعری از خیام

رویا میرعلمی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. رویا میرعلمی - عکس رویا میرعلمی - رویا میرعلمی در اینستاگرام - بازیگر - بازیگران - چهره ها.
رویا میرعلمی - عکس رویا میرعلمی - رویا میرعلمی در اینستاگرام - بازیگر - بازیگران - چهره ها


رویا میرعلمی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پر کن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه
“حکیم عمر خیام”

مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo