سلفی علی ضیا با حالت خسته روی مبل

علی ضیا مجری کاشانی است. علی ضیا مجری برنامه ویتامین سی و سال ها مجری رادیو بود. علی ضیا - عکس علی ضیا - علی ضیا در اینستاگرام - چهره ها.
علی ضیا - عکس علی ضیا - علی ضیا در اینستاگرام - چهره ها
 
علی ضیا با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
 

خسته و درازكش روی مبل. آخه تو اين حال بايد سلفی گرفت؟


ستاره
Logo