خنده از ته دل بهار ارجمند

بهار ارجمند خواهر برزو ارجمند و دختر انوشیروان ارجمند است. بهار ارجمند بازیگر است. بهار ارجمند - عکس بهار ارجمند - بازیگران - چهره ها.
بهار ارجمند - عکس بهار ارجمند - بازیگران - چهره ها - خواهر برزو ارجمند


بهار ارجمند با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
اين عكسو خيلی دوستش دارم…قرار شد الكی بخنديم…ممنونم از مسعود ساكی عزيز بابت ثبت اين لحظه… الهی هميشه از ته دل بخندين مهربونا…دوستتون دارم تا هميشه…


ستاره
Logo