تینا آخوندتبار: افکارتان را انتخاب کنید

تینا آخوندتبار بازیگر تلویزیون است. تینا آخوندتبار - عکس تینا آخوندتبار - عکس جدید تینا آخوندتبار - بازیگر - بازیگران - چهره ها - سینما.
تینا آخوندتبار - عکس تینا آخوندتبار - عکس جدید تینا آخوندتبار - بازیگر - بازیگران - چهره ها - سینما


تینا آخوندتبار با انتشار این عکس در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

شما اين قدرت را داريد که افکار خودتان را انتخاب کنيد. بايد نسبت به چيزهايی که فکر می‌کنيد، آگاه بوده و آن‌ها را تحت کنترل خود در آوريد. به هر چيزی که فکر می‌کنيد، از قسمت خودآگاه مغز به قسمت ناخوداگاه فرستاده می‌شود و ضمير ناخودآگاه نيز آن را به عنوان يک حقيقت می‌پذيرد. هيچ گاه به خودتان نگوييد که: “من شکست می‌خورم”، “توانايی انجام اين کار را ندارم” و يا “قابليت انجام چنين کاری را ندارم”؛ چراکه ضمير ناخودآگاه به سرعت آن را باور کرده و به عنوان يک حقيقت می‌پذيرد. بايد به ضمير ناخودآگاه خود آموزش دهيد که فقط به موفقيت، شادی، کاميابی و سلامت و عشق فکر کند.


ستاره
Logo