حسن روحانی و استقبال از رئیس‌جمهور کرواسی

حسن روحانی رئیس جمهور - حسن روحانی - عکس حسن روحانی - حسن روحانی در اینستاگرام - رئیس جمهور - چهره ها - چهره های سیاسی.
حسن روحانی رئیس جمهور - حسن روحانی - عکس حسن روحانی - حسن روحانی در اینستاگرام - رئیس جمهور - چهره ها - چهره های سیاسی


حسن روحانی با انتشار این عکس در شبکه‌های اجتماعی نوشت:


استقبال از خانم کولیندا کیتاروویچ، رییس‌جمهور کرواسی.


ستاره
Logo