عکس سام درخشانی با موتورش

عگس سام درخشانی و موتورش! سام درخشانی زاده ۳۱ تیر ۱۳۵۴ و از شاگردان استاد حمید سمندریان است. او از سال 78 با سریال شب زدگان پا به عرصه هنر نهاد.

ستاره
Logo