ویشکا آسایش در دشت هویچ

ویشکا آسایش زاده۱۶آبان۱۳۵۱تهران؛بازیگر و طراح صحنه و لباس؛خواهرزاده مازیار پرتو (فیلمساز)؛نوه ش-پرتو(نویسنده)مدرک طراحی صحنه از انگلیس دارد.

ستاره
Logo