۳ تست هوش با جواب با حال و تصویری

در این مطلب ۳ تست هوش با جواب قرار دارد که هوش ریاضی و هوش تصویری و فضایی شما را می‌سنجد. این سه تست هوش باحال را حل کنید و برای دوستان خود بفرستید.

ستاره | سرویس سرگرمی – حل کردن تست هوش مخصوصا و ارسال این تست ها برای دوستان و سنجش هوش افراد، یکی از جالب ترین سرگرمی هایی است که می توانید در اوقات فراغت انجام دهید. در این مطلب سه تست هوش با جواب قرار گرفته است که شامل تست هوش دانشگاه استنفورد، تست هوش تصویری برای سنجیدن هوش فضایی شما و یک تست هوش ریاضی است. برای ما بنویسید که به کدام سوال ها با سرعت بیشتری توانستید پاسخ دهید؟ 

شما می‌توانید یک تست هوش سخت به همراه جواب و تست هوش نابغه بودن را نیز در ستاره ببینید و انجام دهید. 

 

تست هوش با جواب

تست ها

۱. تست هوش دانشگاه استنفورد

تست هوش با جواب

به جای علامت سوال، چه عددی باید قرار گیرد؟

 

۲. تست هوش تصویری 

این تست قصد دارد هوش تصویری – فضایی شما را ارزیابی کند. شما 6 شکل دارید، 5 شکل یکسان در جهت های مختلف وجود دارد و یکی متفاوت است. وظیفه شما یافتن تصویری است که مانند تصاویر دیگر نیست.

الف: 

تست هوش با جواب

******

 

ب:

تست هوش با جواب

******

 

3. تست هوش ریاضی ساده

تست هوش با جواب

به جای علامت سوال، چه عددی باید قرار گیرد؟


پاسخ تست هوش ها:

۱.
جواب: عدد 18

راه حل:
11×11=121=4
22×22=484=16
33×33=1089=18
99×99=9801=18

جمع تمام اعداد پاسخ هر ضرب رو می شماریم.


۲.

الف: C 

ب: E


3.

راه حل: 

( 4 = 3 – 7 )  

(10 = 3 + 7 )  

جواب: 410


ستاره
Logo