بنیامین بهادری و رضا گلزار در آخرین روز فیلم‌برداری «سلام بمبئی»

بنیامین بهادری و رضا گلزار در فیلم هندی «سلام بمبئی» بازی می‌کنند. عکس بنیامین بهادری و رضا گلزار در آخرین روز فیلم‌برداری «سلام بمبئی» منتشر شد.
بنیامین بهادری و رضا گلزار در آخرین روز فیلم‌برداری «سلام بمبئی»
 
بنیامین بهادری و رضا گلزار در آخرین روز فیلم‌برداری «سلام بمبئی»
 


ستاره
Logo