انشا درباره مقایسه رفتگر با آفتاب و با آب به روش سنجش و مقایسه

انشا درباره مقایسه رفتگر با آفتاب و با آب به روش سنجش و مقایسه شباهت ها و تفاوت های رفتگران را با آفتاب روشنی بخش و آب زلال بررسی می‌کند و بین آن ها پیوند برقرار می‌کند.

انشا درباره مقایسه رفتگر با آفتاب و با آب به روش سنجش و مقایسه

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – روش جانشین سازی و روش سنجش و مقایسه روش هایی برای نگارش متن ذهنی هستند که توانمندی های ذهن و خیال را پرورش می‌دهند. منظور از سنجش و مقایسه، برقراری پیوند میان پدیده ها و کشف روابط میان دو موضوع برای درک شباهت ها و تفاوت های آن‌هاست. کشف روابط دو امر ظاهرا بی ربط، نوشته ذهنی را جذاب می‌کند. در این مطلب یک انشا درباره مقایسه رفتگر با آفتاب و با آب به روش سنجش و مقایسه نوشته شده است. شما نیز شباهت ها و تفاوت هایی که در ذهن دارید را برای ما در بخش «نظرات و پرسش‌ها» بنویسید. 

 

انشا درباره مقایسه رفتگر با آفتاب و با آب به روش سنجش و مقایسه

در مقایسه اول، شباهت بارز رفتگر با آفتاب و آب، پاک کنندگی و رفع آلودگی هاست. آفتاب می‌تابد و گنداب ها را ذوب می‌کند. آب جاری می‌شود و کثیفی ها را نابود می‌کند. رفتگر نیز کار می‌کند و شهر را از زشتی و آلودگی پاک می‌کند.

اما بد نیست به تفاوت های آن‌ها هم بیندیشیم. رفتگرها معمولا در شب هم کار می‌کنند اما آفتاب شب ها به ما نمی‌تابد و به آن طرف دنیا رفته است.

آب گاهی یک جا می‌ماند و می گندد اما رفتگران همیشه در تکاپو و حرکتند. 

آفتاب از ما دور است و از بالا به ما نگاه می کند و می‌درخشد. رفتگر در بین ما است و گاهی چشم در چشم می‌شویم و با هم گفت‌و‌گو می‌کنیم.

آب گاهی یخ می‌زند، گاهی ذوب می‌شود و تغییر شکل می دهد، برای رفتگران اما زمستان و تابستان فرقی ندارد. آن‌ها همیشه سخت کار می‌کنند.

رفتگر در ازای کاری که می‌کند دستمزد کمی می‌گیرد، اما آفتاب می‌تابد و بر دنیا حکومت می‌کند.

رفتگر گاهی دلش می‌گیرد، گاهی نیازهایش را فریاد می‌زند، گاهی در دلش سکوت می‌کند و می‌شکند. آفتاب و آب اما چیزی از دردهای انسانی حس نمی‌کنند.


کاربران عزیز؛ شما می‌توانید نمونه انشاهای مقایسه ای (انشا به روش سنجش و مقایسه) را نیز در ستاره بخوانید و ایده های بیشتر ی برای نوشتن به این سبک بگیرید. 


ستاره
Logo