انشا درباره زبان مادری؛ یک بند با واژه های بزرگی،عظمت، شکوه و شوکت

نوشتن یک بند انشا درباره زبان مادری با استفاده از واژه های بزرگی و عظمت، شکوه و شوکت، سربلندی و اعتبار فعالیت صفحه 30 کتاب نگارش فارس ششم است. در این مطلب یک انشا درباره زبان مادری با مقدمه، بدنه و نتیجه می‌خوانید.

انشا درباره زبان مادری کلاس ششم

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – یکی از فعالیت های کتاب نگارش ششم دبستان، نوشتن انشا درباره زبان مادری با استفاده از واژه های بزرگی و عظمت، شکوه و شوکت، سربلندی و اعتبار است. در این مطلب یک بند درباره زبان مادری می‌خوانید که می‌تواند به شما ایده های بیشتری برای نوشتن انشا درباره این موضوع بدهد. شما همچنین می‌توانید داستان کوتاهی از زبان خط فارسی از گذشته تا کنون را نیز که در کتاب فارسی ششم آمده است، در ستاره بخوانید. 

 

انشا درباره زبان مادری ؛ یک بند با واژه های بزرگی و عظمت و ...

 

انشا درباره زبان مادری

کشور ما ایران قومیت های متفاوت و زبان ها و گویش های مختلفی دارد. از ترکی و عربی که زبان مادری بسیاری از هموطنان ما است، تا گویش های کردی، لری، گیلکی، فارسی و … که گویش هایی از زبان ایرانی هستند.

زبان مادری هر کدام از ما، جزئی از هویت و شخصیت ماست و پیشینه ای به قدمت تاریخ و فرهنگ و سنت های ما دارد. برای همین حفظ و نگهداری از زبان مادری باعث بزرگی و عظمت یک قوم می‌شود و بر عکس، از بین رفتن و خدشه دار شدن زبان مادری، فرهنگ، اصالت و هویت یک قوم را کمرنگ می کند. از نظر من کشوری دارای شکوه و شوکت خواهد بود که تمام قومیت های آن کشور بتوانند به زبان و فرهنگ خود ببالند و با سربلندی و اعتبار به زبان خود سخن بگویند و آموزش ببینند. اگر چه همه قوم ها زبان ملی آن کشور را نیز بلدند و در مواقع نیاز و برقراری ارتباط با هم، از آن استفاده می کنند و درک درستی از همدیگر دارند.

احترام گذاشتن به زبان ها و فرهنگ های مختلف باعث اتحاد و همدلی میان مردم یک کشور می‌شود و زمانی که اختلاف و تفرقه ای بین آن‌ها نباشد، هیچ دشمنی نمی‌تواند به این کشور نفوذ کند. زبان مادری هر کس برای او بسیار عزیز و محترم است و همچون گنجینه ای باید از آن محافظت کرد. 

 

انشا درباره زبان مادری ؛ یک بند با واژه های بزرگی و عظمت و ...

 

کاربر گرامی؛ شما می‌توانید درباره روز جهانی زبان مادری نیز در ستاره مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری کسب کنید. شما نیز انشاهای خود را درباره زبان مادری در بخش «نظرات و پرسش‌ها» برای ما بفرستید. 

 

ستاره
Logo