بیمه هزینه های حقوقی

هدف از عرضه  بیمه هزینه های حقوقی در گام اول، پیشگیری از وقوع مشکل‌های حقوقی و در گام دوم، حمایت از بیمه‌گذاران در حل‌وفصل مشکل‌ها و مسایل قضایی آنان است.

بیمه هزینه های حقوقی

ستاره | سرویس عمومی – هدف از عرضه  بیمه هزینه های حقوقی در گام اول، پیشگیری از وقوع مشکل‌های حقوقی و در گام دوم، حمایت از بیمه‌گذاران در حل‌وفصل مشکل‌ها و مسایل قضایی آنان است.

بیمه هزینه‌های حقوقی

 

بیمه‌نامه حامی

این بیمه‌نامه به‌منظور پیشگیری از وقوع مشکل‌های حقوقی و حمایت از بیمه‌گذاران در حل‌وفصل مشکل‌ها و مسایل قضایی آنان صادر می‌شود.

 

راهنمای خرید بیمه‌نامه حامی

 • دریافت فرم پیشنهاد با مراجعه به سرپرستی‌ها و نمایندگی‌ها یا تارنمای شرکت
 • تکمیل فرم پیشنهاد بیمه‌نامه حامی
 • ارایه فرم پیشنهاد به کارشناسان سرپرستی یا نمایندگان

 

روش‌ صدور

بیمه حامی تنها به صورت گروهی صادر می‌شود. این بیمه‌نامه با توجه به ماهیت بیمه‌شدگان به دو گروه تقسیم می‌شود.

بیمه‌نامه اشخاص حقیقی: بیمه‌گذار در این نوع بیمه‌نامه، کارکنان خود را به‌صورت گروهی بیمه می‌کند.

بیمه‌نامه اشخاص حقوقی: این نوع بیمه‌نامه ویژه اداره‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های مادر و زیرمجموعه‌های سازمانی بیمه‌گذار است. بیمه‌گذار با خرید این بیمه‌نامه برای سازمان‌های زیرمجموعه خود، آنان را در برابر ریسک‌های حقوقی ایمن می‌کند.

 

بیمه هزینه‌های حقوقی

 

پوشش‌های بیمه‌نامه

این بیمه‌نامه در گام نخست به دنبال پیشگیری از وقوع خطر است. یعنی با ارایه پوشش‌های زیر سعی در کاهش احتمال وقوع مشکل‌ها و دعاوی حقوقی دارد.

 • استفاده از کتابخانه برخط و مطالعه و بهره‌مندی از مقاله‌های کاربردی حقوقی در موضوع‌های فراگیر و لازم
 • مشاوره حضوری و غیرحضوری با وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری طرف قرارداد با شرکت
 • بررسی اسناد و تنظیم قراردادهای تحت‌پوشش متخصصان شبکه ارایه خدمات

در گام بعد، در صورت بروز مشکل‌های حقوقی و قضایی با سایر افراد جامعه، این بیمه‌نامه در پی حل اختلاف با بهترین روش است. بدیهی است که بهترین روش را در هر مورد، بهترین متخصصان انتخاب می‌کنند.

 • مطالعه و بررسی پرونده
 • میانجیگری (داوری، مصالحه و …)
 • تنظیم لایحه و دفاعیه برای ارائه به دادگاه
 • نمایندگی حقوقی (وکالت)

در سیر مراحل حل اختلاف از طریق مراجع قضایی ممکن است هزینه‌هایی برای بیمه‌شدگان به‌وجود آید که بیمه حامی، برخی از آن‌ها را نیز بر اساس شرایط بیمه‌نامه به شرح زیر جبران می‌کند.

 • هزینه کارشناسی‌های مختلف که دادگاه آن را الزام کرده باشد.
 • هزینه‌های خدمات قضایی مراجعان دستگاه قضایی مانند ابطال تمبر

 

راهنمای خسارت بیمه‌نامه حامی

 • ارسال فرم اعلام خسارت به واحد ارزیاب خسارت (نمایندگی‌ها و شعب بیمه کوثر یا از طریق سامانه جامع بیمه هزینه‌های حقوقی)
 • تشکیل پرونده
 • صدور معرفی‌نامه برای مراجعه به وکلا و موسسه‌های حقوقی
 • دریافت خدمات
 • تایید خدمات دریافتی


ستاره
Logo