متن خدایا شکرت؛ ۲۵ متن زیبا برای قدردانی از خداوند

شکرگزاری از خداوند امید و انرژی را به زندگی ما برمی‌گرداند و می‌تواند حس زندگی را در ما زنده کند. اگر به دنبال متن خدایا شکرت برای پروفایل یا بیوی خود هستید، این مطلب را از دست ندهید.
متن خدایا شکرت
ستاره |
سرویس سرگرمی –
خواندن متن‌هایی با مضمون سپاسگزاری از خداوند زندگی شما را سرشار از انرژی مثبت می‌کند. کلمات، کارما دارند، انرژی دارند. حرف‌هایی که می‌زنیم، کلماتی که می‌خوانیم و افکاری که در ذهنمان پرورش می‌دهیم، به زندگی ما جهت می‌دهند. در این مطلب ۲۵ متن خدایا شکرت گردآوری شده است که حس خوبی را در وجود شما القا می‌کند.
 
«۱»
سپاس می‌گویم خدای خوبم را
که زندگی ام خوب است
سازم کوک، صبحم قشنگ است، شبم آرام
قلبی شکرگزار دارم و پر از عشق
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۲»
خدایا تو را شکر می‌کنم
چرا که تو می‌دانی آنچه را که من نمی‌دانم
در دانستن تو آرمشیست و
در ندانستن من تلاطم هاست
تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۳»
خدایا باز مثل همیشه شرمنده ام…
شرمنده مهربانی‌ها و خوبی‌های مدامت…
من کجا و این همه لطف و محبت کجا؟
شکر من کجا می‌تواند ذره‌ای از این نعمت‌های تو را جبران کند؟
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۴»
دلخوشم به خدا …
سفره‌ای که پهن کرده‌ای
و بدون منت به همه می‌بخشی!
به بخشنده بودنت و اینکه مرا
می‌بخشی و در آغوش می‌گیری!
به قدرتت که از عدم زندگی می‌آفرینی!
خدایا شکرت
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۵»
خدایا شکر و سپاس آنگونه که شایسته خدایی توست…
که تو آنگونه که شایسته خدایی ات بوده به من بخشیده‌ای
نه آنگونه که من ناچیز لیاقت داشته ام…
 
خدایا شکرت
✠ ✶متن خدایا شکرت✶ ✠
 
«۶»
سپاس تو را‌ ای پروردگارا!
برای همه‌ی چیز‌های کوچکی که به ناگه رخ می‌دهند، تا روز‌های ملال انگیز را دور کنند، روز‌هایی که بسیار شوم جلوه می‌کنند.
پرودگارا! شکر می‌گویم تو را به خاطر اندیشه زیبایی که نثارم کردی، در آن روزی که بسیار ناامید بودم تا راه جاده افسردگی را ببندم.
خدایا سپاس تو را آن هنگام که ابر‌های تیره ذهنم را پاک کردی و تنها آفتاب و شادی دل را پس از آن به جای گذاشتی.
پرودگارا تعدادش بی حد است هر آنچه که به خاطرش باید سپاس گزار تو باشم. اما وجود همه آن‌ها مسلم است.
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۷»
مهربان خدایم
طلوع که می‌کنم طلوع کرده‌ای
سال‌ها قبل
در سرزمینی که روحم را دمیدی بر پیکره‌ی وجود
و آنگاه سایه به سایه آمدی و صدایم زدی
و من غرق بودم در تاریکی شب‌ها
و اینک تو را دارم در این طلوع سپید خوبی‌ها و پاکی‌ها
و چه می‌دانند انسان‌ها چه می‌گوید این کوچکترین و کوچک دل‌ترین بنده ات
که مخلصانه سر بر درگاه تو فرود آورده؛ و سپاس می‌گویمت بی وقفه.
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۸»
خدایــا شکرت
با تو که باشیــــم
تمام دور‌ها نزدیکند و ناممکن‌ها ممکــن
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۹»
خدایا! تو را شکرگزارم
به خاطر شب‌هایی که تبدیل به صبح شدند.
دوستانی که مبدل به خویشاوند شدند.
رویا‌هایی که به حقیقت پیوستند.
و دوست داشتن‌هایی که منتهی به عشق شدند.
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۱۰»
خدایا شکرت
به خاطر اینکه بار‌ها دقیقا همان جایی دستم را گرفتی
که می‌توانستی مچم رو بگیری
 
شکر تو را ای همه امید من
✠ ✶ ✠ ✶متن خدایا شکرت ✶ ✠ ✶ ✠
 
«۱۱»
گاهی وقت‌ها تشکر کردن از خدا
فقـط گفتن کلمه‌ی
خدایا شکرت نیست
گاهی وقت‌ها برای تشکر از خدا
باید کاری کرد …
دلی را شاد کرد …
گلی را هدیه داد …
دستی را گرفت …
و بخششی را تقدیم کرد!
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۱۲»
خدایا برای همه‌ی داشته‌ها
و نداشته هایم که از حکمتت
سرچشمه گرفته اند
شکرگزارم
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۱۳»
خدایا شکرت
به هر کجا میروم
زمین و آسمانت تجلی نور و توکل را یادم می‌آورد
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۱۴»
ته ته همه‌ی نا امیدی‌ها
نداشتن‌ها
نخواستن‌ها
نبودن‌ها
و به بن بست رسیدن‌ها
خدا را داری که آغوشش را برایت باز کرده
نا امیدی چرا؟
خدایا شکرت که هستی
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۱۵»
در دریای پر از تلاطم غوطه ورم
آسمانم ابریست
صدایت که می‌کنم
رام می‌شود این دریا
باز می‌شود دل آسمانم
شکرت که می‌کنم دنیا به من می‌خندد
خدایا شکرت
 
خدایا شکرت برای نگاه پرمهرت
✠ ✶ متن خدایا شکرت ✶ ✠ 
 
«۱۶»
شبیه پرنده‌ای که از قفس آزاد می‌شود.
من هم وقتی با نام تو شکرگزاری می‌کنم از غم هایم آزاد می‌شوم
خدایا شکرت
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۱۷»
خدایا شکرت، هر روز ما را بی هیچ منتی سر خوان نعمتت میهمان می‌کنی
چه شکر کنیم و چه فراموش.
خدایا شکرت که تو خدایی ات را می‌کنی حتی اگر من بندگی یادم برود
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۱۸»
تو می‌بینی، می‌شنوی، راه می‌روی پس بگو
خدایا شکرت
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۱۹»
خدای من
در هر ثانیه‌ای که می‌گذرد
بی شمار نعمت بر من ارزانی می‌کنی
تپش قلب، دم و بازدم.
دیدن و شنیدن
لمس کردن، نبض زدن‌ها
پلک زدن، فکر کردن
و … نعمات بیشماری که از شمردن آن‌ها ناتوانم
خدایا شکرت برای هر آنچه که به ما بخشیدی
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۲۰»
پنجره دل رو بسوی تو باز می‌کنیم
هوای مهربونی را نفس می‌کشیم
و به خاطر فرصت جدیدی که به ما دادی تا مهربانتر و عاشقانه‌تر زندگی کنیم
سپاسگزاریم.
 
متن قدردانی از خداوند
✠ ✶ متن خدایا شکرت ✶ ✠
 
«۲۱»
خدای مهربانم
چقدر خوب است که تو را دارم
هر زمان که بخواهم
در هر مکان که اراده کنم
تو هستی جایی در حوالی من انگار
گاهی هم نزدیکتر
در مرکزی‌ترین نقطه وجودم
آرام می‌شوم با حضورتان در نزدیکترین حد ممکنمان
خدایا شکرت که هستی
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۲۲»
خدایا شکرت که پیرامونم سرشار از آشتی، بخشش و ثروت الهی است
و من نیز سهم خودم را به وفور می‌ستانم.
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۲۳»
یگانه آفریدگار من،
تو را سپاس می‌گویم که مرا از تمام وابستگی‌ها می‌رهانی
و ترس از دست دادن را از من دور کردی و
چنان روحم را بزرگ کردی که دلبسته باشم نه وابسته
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۲۴»
خدایا شکرت
به خاطر اینکه تو اوج ناامیدی
از زمین و آدماش
تنها امیدم تویی
✠ ✶ ✠ ✶✠ ✶ ✠ ✶ ✠ ✶ ✠
«۲۵»
خداوندا سپاس
به خاطر عطر گل یاس
به خاطر لبخند همسرم
و خنده‌های فرزندانم
خداوندا تو را سپاس می‌گویم
که به زندگی پدر و مادرم برکت بخشیده‌ای
سپاست می‌گویم
که به من نعمت به یاد تو بودن را بخشیده‌ای
✶ ✠ متن خدایا شکرت ✶ ✠

سخن آخر

سپاسگزاری از خداوند به خاطر تمام نعمت‌های بی شماری که به ما بخشیده است، نه تنها وظیفه ماست، یکی از موثرترین تمریناتی است که امید و انرژی را به زندگی برمی گرداند و زندگی ما را به گونه‌ای معجزه آسا متحول کند. اگر به دنبال متن‌های بیشتری برای سپاس گزاری از خدواند هستید، نگاهی به مطلب بهترین متن و جملات شکرگزاری از خدا؛ سپاس از خداوند بیندازید.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور