تأثیرگذارترین جملات و متن‌ های انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی

۲۵ نمونه از بهترین و پرمخاطب‌ترین جملات و متن‌ های انگلیسی غمگین را همراه با ترجمه فارسی در ستاره بخوانید و از آن‌ها در موقعیت‌های مناسب، در صفحات مجازی خود استفاده کنید.
ستاره | سرویس سرگرمی – همه ما لحظاتی را در زندگی تجربه کرده‌ایم که فکر می‌کردیم همین الان است که قلبمان از شدت غم و غصه منفجر شود! اینطور نیست؟… اما واقعیت این است که باید بپذیریم غم‌ها هم بخشی جدایی ناپذیر از زندگی هستند و مثل همه چیز‌های دیگر گذرا… شاید باور نکنید که گاهی نوشتن، تا چه حد می‌تواند حال و هوای شما را عوض کند، می‌گویید نه؟!… بهتر است امتحان کنید.
قلمی بردارید و راجع به حس و حالتان بنویسید، می‌توانید به این منظور از جملات و متن‌ های انگلیسی غمگینی که در این مطلب آمده الهام بگیرید و ببینید که نوشتن همین چند سطر چقدر حالتان را عوض می‌کند.

 

جملات و متن‌ های انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی

” 1 “

Sometimes the best revenge is to smile and move on.
گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری.
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 2 “
Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it.
اگر چه جهان پر از رنج است، اما سرشار از غلبه بر آن نیز هست.

∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗

۲۵ نمونه از تأثیرگذارترین جملات و متن‌های انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی

 
” 3 “
Crying is the only way your eyes speak when your mouth can’t explain how things made your heart broken.
گریه تنها راه حرف زدن چشم‌های شماست، وقتی که زبانتان قادر نیست توضیح دهد که قلبتان چطور شکسته
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 4 “
Sorrow is like a precious treasure, shown only to friends.
غم و اندوه مانند یک گنج گرانبها است که فقط به دوستان نشان داده می‌شود.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
” 5 “
silence isn’t empty,
It’s ful of answers.
سکوت تهی نیست.
بلکه سرشار از جواب است!
 
 
تأثیرگذارترین جملات و متن‌های انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی
∗ تأثیرگذارترین جملات و متن‌های انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی ∗
 
” 6 “
Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.
غم و اندوه همیشه میراث گذشته است؛ پشیمانی‌ها درد‌های حافظه هستند.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
” 7 “
My tears are like anchors that sink my heart to the depths of the deepest ocean.
اشک‌های من مثل لنگر‌هایی است که قلبم را به اعماق عمیق‌ترین اقیانوس فرو می‌برد.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 8 “
love is wen sum۱ breaks ur heart
n d most amazing thing
is tat u still luv them
wid every broken piece

عشق یعنی وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنه،
و حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه‌ی قلب شکستت دوستش داری!

∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 9 “
.The highest the world is crying tears that no sound the corner of the eye runs
بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه‌ی چشم جارى مى‌شود.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 10 “
Pain is the only thing that’s telling me, I’m still alive.
درد تنها چیزی است که به من می‌گوید، من هنوز زنده‌ام.
 
 
جملات و متن‌های انگلیسی غمگین با بیانی پراحساس و دلنشین
∗ جملات و متن‌های انگلیسی غمگین با بیانی پراحساس و دلنشین ∗
 
” 11 “
Smiling has always been easier than explaining why you’re sad.
لبخند زدن همواره آسان‌تر از توضیح دادن این موضوع است که چرا ناراحتی.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 12 “
When sorrows come, they come not single spies, but in battalions.
وقتی غم‌ها می‌آیند، تنها نیستند، لشکری با خود همراه دارند!
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 13 “
Sometimes when I say: I’m okay. I want someone to look me in the eyes, hug me tight, and say: I know you’re not.
بعضی اوقات وقتی می‌گویم: حالم خوب است. دوست دارم کسی در چشم هایم نگاه کند، مرا در آغوش بگیرد و بگوید: می‌دانم که خوب نیستی.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
” 14 “
Tears are words that need to be written.
اشک‌ها کلماتی هستند که باید نوشته شوند.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 15 “
What a lot of people can’t understand is “sorry” is not eraser!
چیزی که خیلیا نمیفهمن اینه که لغت “ببخشید” پاک کن نیست!
 
 
جدیدترین جملات و متن‌های انگلیسی غمگین با ترجمه روان فارسی
∗ جدیدترین جملات و متن‌های انگلیسی غمگین با ترجمه روان فارسی ∗
 
” 16 “
Dear Hear, please stop getting involved in everything. Your job is to pump blood that’s it.
قلب عزیز، از اینکه درگیر همه چیز شوی، دست بردار. کار تو این است که خون را پمپ کنی.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 17 “
Do you know the best thing about broken hearts? They can only really break once the rest is just scratches.‌
می‌دانی بهترین چیز در مورد قلب‌های شکسته چیست؟ آن‌ها فقط یک بار واقعا می‌شکنند و در بقیه مواقع فقط خراش بر می‌دارند.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 18 “
Sorrow is one of the vibrations that prove the fact of living.
غم و اندوه یکی از ارتعاشاتی است که عیار زندگی را ثابت می‌کند.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 19 “
The strongest among us are the ones who smile through the silent pain, cry behind closed doors and fight battles nobody knows about.
قوی‌ترین‌ها در میان ما کسانی هستند که بی صدا درد می‌کشند و لبخند می‌زنند، پشت در‌های بسته گریه می‌کنند و در نبرد‌هایی می‌جنگند که هیچ کس از آن چیزی نمی‌داند.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 20 “
I was his moon, until the night was over.
ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.
 
 
جملات و متن‌های انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی
∗ جملات و متن‌های انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی ∗
 
” 21 “
My Smile: Doesn’t always mean, I’m happy. Sometimes it means, I can manage and sometimes it just means, I’m tired of crying…
لبخندم همیشه به معنی خوشحالیم نیست، گاهی یعنی می‌توانم از پس اوضاع برآیم و گاهی هم فقط به این معنی است که از گریه کردن خسته‌ام.
 
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 22 “
Dear Past, stop tapping me on the shoulders, I don’t want to look back!
گذشته عزیز، از زدن روی شانه‌های من دست بردار، من نمی‌خواهم به عقب نگاه کنم!
 
 
 
” 23 “
The worst kind of pain is when you’re smiling to stop the tears from falling.

بدترین نوع رنج وقتی است که لبخند می‌زنی تا جلوی ریختن اشک‌ها را بگیری.

∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗

 
” 24 “
No person deserves your tears and who deserves them won’t make you cry.
هیچکس سزاوار اشک‌های تو نیست و آنکه لایق آنهاست، تو را به گریه نمی‌اندازد.
∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗ℑ∼ℑ∗
 
” 25 “
We gather strength from sadness and from pain Each time we die we learn to live again.
ما قدرتمان را از غم و اندوه و رنج می‌گیریم؛ هربار که می‌میریم یاد می‌گیریم که دوباره زندگی کنیم.
 

سخن آخر

شاید برای تخفیف احساس غم و اندوه، قرار دادن یک استوری غمگین و افسرده با عکس نوشته های مفهومی و غمناک هم ایده بدی نباشد، حتی شعر غمگین و شعر افسردگی و ناامیدی هم در این اوقات به طرز غریبی به کمک آدم می‌آید.

به هر حال امیدواریم اگر غمی در دل دارید، به زودی خورشید شادی بر سرزمین قلب‌تان بتابد و تمام غم‌ها و حسرت‌ها و اندوه ‌‌هایتان را ذوب کند. از اینکه در این مطلب با ستاره همراه بودید، سپاسگزاریم و بسیار خوشحال خواهیم شد تا بدانیم که بازخوردهای شما در مورد این مطلب و مطالب مشابه، چه چیزی بوده است. شاد و پیروز باشید.
6 Comments
  1. انقد غم و غصه زیاد دارم تنها کاری که میتونم بکنم همینه…

  2. خيلي قشنگب بود

    والي خيلي درد ناك بود قبلك اتيش گرفت

  3. عالی هست من به اندازه تمام دنیا غم و غصه دارم

  4. خییییلی قشنگ بودن

    قلبم هم درد میگرفتن وقتی میخوندمشون ولی خب اعصابم آروم میشد

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور