۲۵ متن کوتاه انگلیسی جذاب و تاثیرگذار با ترجمه فارسی

این روزها متن‌ های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی، محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. از این متون می‌توانید برای مثبت اندیشی، اشتراک‌گذاری در صفحات اجتماعی و حتی پروفایل‌هایتان استفاده کنید.

۲۵ متن انگلیسی جذاب با ترجمه فارسی
 
ستاره| سرویس سرگمی – کلمات قدرت دارند و گاهی یک جمله ممکن است به قدری تاثیرگذار باشد که مسیر زندگی یک نفر را تغییر دهد. نقل قول‌های الهام‌بخش و از زبان بزرگان، می‌توانند چراغ راه باشند و ما را به سمت هدف و خواسته‌ی درونیمان سوق دهند. در ادامه‌ی این مطلب، متن‌ های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی را خواهید دید، که به شما در جذب انرژی مثبت کمک خواهند کرد و شما نیز می‌توانید با انتشار آنها، این شادی و انرژی را به دوستان و آشنایان هدیه دهید.

 

متن‌ های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

 

۱.
Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely
نگرش یک انتخاب است. خوشحالی یک انتخاب است. خوش‌بینی انتخاب است. مهربانی یک انتخاب است. بخشیدن یک انتخاب است. احترام یک انتخاب است. انتخاب‌های شما، شخصیت شما را می‌سازند؛ عاقلانه انتخاب کنید.
✰✩☆✰✩☆✰

عکس نوشته انگلیسی

 
۲.
If you feel like you are losing everything, remember that trees lose their leaves every year and still they stand tall and wait for a better days to come
اگر احساس می‌کنید که درحال از دست دادن همه‌چیزتان هستید، به خاطر داشته باشید که درختان هرسال، همه‌ی برگ‌هایشان را از دست می‌دهند و پابرجا، منتظر روز‌های بهتر می‌مانند.
✰✩☆✰✩☆✰
۳.
Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart
با ترس‌های ذهنی‌تان، خود را عقب نرانید. با الهام از رویا‌های قلبی‌تان، رو به جلو حرکت کنید.
✰✩☆✰✩☆✰
۴.
Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create
به جای نگرانی در مورد آنچه نمی‌توانید کنترل کنید، انرژی خود را بر آنچه می‌توانید خلق کنید متمرکز نمایید.
✰✩☆✰✩☆✰
۵.
It’s only after you’ve stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform
تنها بعد از آنکه از منطقه‌ی آسایش خود، قدم برون بگذارید، شروع به تغییر، رشد و تحول می‌کنید.
✰✩☆✰✩☆✰
۶.
Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands
مسئولیت شادمانی خود را بپذیرید و هرگز آن را در دستان دیگری نگذارید.
✰✩☆✰✩☆✰

عکس نوشته انگلیسی با ترجمه فارسی
۷.
Your life is’nt yours if you always care what others think
زندگی شما، زندگی شما نخواهد بود اگر مدام نگران آن باشید که دیگران چه فکر می‌کنند.
✰✩☆✰✩☆✰
۸.
The past is a place of reference, not a place of residence; the past is a place of learning, not a place of living
گذشته جایی برای رجوع است، نه جای سکونت. گذشته محل یادگیری است، نه محل زندگی.
✰✩☆✰✩☆✰
۹.
Be grateful for what you already have while you pursue your goals. If you aren’t grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more
همزمان با اینکه اهداف خود را دنبال می‌کنید، بابت آنچه حالا دارید سپاسگزار باشید. اگر داشته‌هایتان برای خوشحالی شما کافی نیستند، چگونه می‌خواهید از داشته‌های بیشتر احساس شادمانی کنید؟
✰✩☆✰✩☆✰
۱۰.
Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring about what others think
قلبتان را دنبال کنید و به صدای درونتان گوش بسپارید. به فکر دیگران اهمیت ندهید.
✰✩☆✰✩☆✰
۱۱.
Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people
زندگی زیبا‌تر و آسانتر می‌شود اگر بتوانید خوبی را در دیگران ببینید.
✰✩☆✰✩☆✰
۱۲.
Don’t let the expectations and ideas of others limit who you are. If you let others tell you who you are, you are living their reality — not yours. There is more to life than pleasing people. There is much more to life than following others’ prescribed path. There is so much more to life than what you experience right now. You need to decide who you are for yourself
اجازه ندهید انتظارات و نظرات دیگران بر تصمیمات شما تاثیر بگذارد. این زندگی شماست، نه آن‌ها. آنچه که اولویت شماست انجام دهید. آنچه که باعث می‌شود احساس خوشبختی و زنده بودن کنید. نگذارید انتظارات و ایده‌های دیگران شما را محدود کنند. اگر به دیگران اجازه دهید به شما بگویند که هستید، واقعیت آن‌ها را زندگی می‌کنید، نه خودتان. زندگی فراتر از راضی کردن دیگران است، فراتر از پیروی مسیر دیگران. خیلی بیشتر از آنچه اکنون وجود دارد، می‌توانید تجربه کنید. شما باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه کسی باشید.
✰✩☆✰✩☆✰

نقل قول انگیزشی
 
۱۳.
Nothing will ruin your twenties more than thinking you should have your life together already
هیچ چیز بیشتر از این فکر که «تا به حال باید زندگیمو می‌ساختم» بیست سالگی شما را نابود نمی‌کند.
✰✩☆✰✩☆✰
۱۴.
Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy
وقت خود را با عصبانیت، پشیمانی، نگرانی و کینه هدر نکنید. زندگی برای ناکامی بیش از حد کوتاه است.
✰✩☆✰✩☆✰
 
۱۵.
Even if you cannot change all the people around you, you can change the people you choose to be around. Life is too short to waste your time on people who don’t respect, appreciate, and value you. Spend your life with people who make you smile, laugh, and feel loved
حتی اگر نتوانید آدم‌های اطرافتان را تغییر دهید، می‌توانید آدم‌هایی را که انتخاب می‌کنید اطرافتان باشند را تغییر دهید. زندگی آنقدر کوتاه است که نمی‌گذارد زمان را صرف کسانی کنید که احترام نمی‌گذارند و برای شما ارزش قائل نیستند، هدر دهید. زندگی خود را با کسانی سپری کنید که باعث می‌شوند لبخند بزنید، بخندید و احساس دوست داشته‌شدن کنید.
✰✩☆✰✩☆✰
۱۶.
You cannot control the behavior of others, but you can always choose how you respond to it
شما نمی‌توانید رفتار‌های دیگران را کنترل کنید، اما همیشه می‌توانید پاسخ به آن رفتار‌ها را انتخاب کنید.
✰✩☆✰✩☆✰
۱۷.
Optimism is a happiness magnet. If you stay positive, good things and good people will be drawn to you
خوش‌بینی شادی را جذب می‌کند. اگر مثبت بمانید، چیز‌های خوب و افراد خوب به سمت شما جذب می‌شوند.
✰✩☆✰✩☆✰

جملات ناب
۱۸.
Tinking is difficult, that’s hay most people judge
فکر کردن دشوار است، به همین خاطر بسیاری از مردم قضاوت می‌کنند.
✰✩☆✰✩☆✰
۱۹.
You always pass failure on the way to success
شما همیشه از شکست، در راه رسیدن به موفقیت، عبور می‌کنید.
✰✩☆✰✩☆✰
۲۰.
Winning doesn’t always mean being first. Winning means you’re doing better than you’ve
done before
برنده شدن همیشه به معنای اول شدن نیست. برنده شدن یعنی بهتر از آنچه قبل بوده‌اید، عمل می‌کنید.
✰✩☆✰✩☆✰
۲۱.
It always seems impossible until it is done
همیشه یک چیز تا وقتی که انجام نشده، غیر ممکن به نظر می‌رسد.
✰✩☆✰✩☆✰
۲۲.
Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results
زمانی که افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید، شروع به دیدن نتایج مثبت خواهید کرد.
✰✩☆✰✩☆✰

نقل قول استیو جابز
 
۲۳.
The thing about smart people is that they seem like crazy people to dumb people
یک چیزی که در مورد افراد باهوش درست است، آنست که آن‌ها در نظر احمق‌ها، دیوانه به نظر می‌رسند.
✰✩☆✰✩☆✰

موفقیت
 
۲۴.
If you want to know how rich you are, find out how many things you have that money can’t buy
اگر می‌خواهید بدانید چقدر ثروتمند هستید، به چیز‌هایی فکر کنید که پول نمی‌تواند بخرد.
✰✩☆✰✩☆✰

جملات الهام‌بخش
 
۲۵.
People were created to be loved. Things were created to be used. The reason why the world is in chaos, is because things are being loved and people are being used

مردم خلق شده‌اند تا دوست داشته شوند. چیز‌ها ایجاد شده‌اند تا استفاده شوند. علت آشفتگی دنیا این است که چیز‌ها دوست داشته می‌شوند و انسان‌ها استفاده.

✰✩☆✰✩☆✰

 

سخن پایانی

گلچینی از متن‌ های کوتاه انگلیسی با ترجمه‌ فارسی را در این مطلب مشاهده کردید. امید ما این است که از آن‌ها لذت برده باشید، و بهتر از آن، سرلوحه خود قرار دهید. برای بهره‌مندی بیشتر می‌توانید به «۳۰ جمله انگیزشی انگلیسی فوق‌العاده زیبا» مراجعه کنید. نظرات خود را در قسمت «نظرات و پرسش‌ها» با ما به اشتراک بگذارید.

ستاره
Logo