ضرب المثل با حرف ث؛ ضرب المثل های فارسی با حرف ث

انواع ضرب المثل با حرف ث: مفهوم و معنی ضرب المثل فارسی و ایرانی مانند ثمر از درخت بید نباید جست، ثواب کردم کباب شدم، ثروت را می‌توان پنهان کرد ولی فقر را نمی‌توان و ... که با حرف ث شروع می‌ شوند.

ضرب المثل با حرف ث
موتور جستجوی ضرب المثل 💭
ضرب المثل بر اساس حروف الفبا

ضرب المثل‌ها ریشه در فرهنگ و تاریخچه هر منطقه دارند. جملاتی که پند و اندرزی زیبا درون آن‌ها نهفته و تک تک کلماتش شاید بتواند تغییری در مسیر زندگی خواننده ایجاد کند. زبان فارسی مملو از این جملات شیرین و گهربار است که به راحتی می‌توان آن‌ها را دسته بندی کرد. در این بخش از مجموعه ضرب المثل های فارسی و ایرانی جملات و اشعار پندآموزی که با حرف ث آغاز می‌شوند را بیان خواهیم کرد.

 

ضرب المثل با حرف ث

ضرب المثل با حرف ث

 

مفهوم و معنی ضرب المثل با حرف ث

۱. ثلث بدهی هایم را خرجم کنید

به مزاح، سفارش اشخاص فقیر به ورثه می‌باشد.

 

۲. ثمر از درخت بید نباید جست

انتظار میوه داشتن ازدرختی که میوه نمی دهد انتظاری بیهوده وبی نتیجه است.

 

۳. ثنای خویش گفتن بود از تهی میانی

کسی که از خودش تعریف و تمجید می کند آدمی کم عقل و تو خالی است.

 

۴. ثواب داشتن کاری

انجام عملی نیک که موجب رضای خداوند متعال و پاداش در آخرت می شود.

 

۵. ثواب راه به خانه صاحب خود می برد

به طور یقین هر کسی عاقبت، نتیجه اعمال خود را خواهد دید.

 

۶. ثواب کردم کباب شدم

درد دل کسی را که کار نیکی کرده ولی بجای پاداش نتیجه معکوس گرفته است.

 

۷. ثمر علم ای پسر عمل است /ورنه تحصيل علم درد سر است

خروجی آموخته ها را باید در عمل انسان مشاهده کرد. از اندوختن و انبار کردن دانسته ها چه سود؛ وقتی تأثیری در رفتار و برزندگی نداشته باشند؟

 

۸. ثبات، قدم از پيش می‌برد.

استواری و پایداری باعث پیروزی و پیشرفت در کارها می‌شود.

 

۹. ثروت را می‌توان پنهان کرد ولی فقر را نمی‌توان.

فقر خود را در رفتار و کردار یک فرد فقیر نشان می‌دهد و نمی‌توان آن را از دیگران مخفی کرد.

 

۱۰. ثوابت باشد ای دارای خرمن/ اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

شخص متمول و پولداری اگر به زیردستان و فقرا کمک کند، بی شک در آینده پاداشش را دریافت خواهد کرد.

از اینکه با مجموعه “ضرب المثل با حرف ث” همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. به دلیل کاربرد کم حرف ث معمولا اغلب جملات آموزنده نزدیک به این حرف در قالب “ضرب المثل با حرف س” و ” ضرب المثل با حرف ص” قرار می‌گیرند. آیا جملات و اشعار آموزنده دیگری می‌شناسید که با حرف ث آغاز شوند؟ 


ستاره
Logo