علی ضیا با لباس محلی + عکس

علی ضیا عکسی از خود در کنار پدر سردار آزمون و با لباس محلی منتشر کرد.

علی ضیا با انتشار عکس زیر نوشت:

من و پدر سردار آزمون سردار الان اسپانياست ما گنبد

علی ضیا-عکس علی ضیا-عکس جدید علی ضیا


ستاره
Logo