مجموعه ای از بهترین متن های صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه

چه چیزی بیش از یک پیام دلنشین صبح بخیر می‌تواند روزی زیبا را به کسی که دوستش دارید، هدیه بدهد. انواع متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی گزینه مناسبی برای این منظور هستند.

صبح بخیر عاشقانه انگلیسی
ستاره | سرویس سرگرمی – اگر برای پیامک صبح بخیر به همسر خود به دنبال جملات انگلیسی زیبا هستید، در این مطلب مجموعه‌ای از متن‌ های صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی را برای شما گردآوری کرده ایم تا با ارسال این جملات برای کسانی که دوستشان دارید باعث شوید آن‌ها روز خود را به شکلی زیباتر آغاز کنند. علاوه بر این پیشنهاد می‌کنیم تا بعد از مطالعه این مطلب، صفحه عکس نوشته صبح بخیر عاشقانه را نیز مشاهده کنید.

 

صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه

 

صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه

.Good morning, my love. I just wanted to let you know that I am thinking of you and that you are always in my heart
صبح بخیر عزیزم. میخواستم بدونی که دارم به تو فکر میکنم و تو همیشه در قلب من هستی.
 
~~~★★★~~~
 
 .Rise and shine! It is a beautiful morning. I am so happy that you are in my life. I wanted to let you know how much I love you
طلوعی درخشان! صبح زیباست. از اینکه تو را در زندگی خود دارم بسیار شاد هستم. می‌خواهم بدانی که چقدر دوستت دارم.
 
~~~★★★~~~
 
.Good morning. I know that you were worried about today. I know that you will do just fine. I love you, and I am proud of you
صبح بخیر میدونم که نگران برنامه امروز هستی. من مطمئنم که تو از پسش برمیای. دوستت دارم و به تو افتخار میکنم.
 
~~~★★★~~~
 
Hello, sweetie. How are you doing? I really enjoyed our night together last night. You are really amazing. I hope you have a wonderful day today
سلام عزیزم؟ حالت چطوره؟ دیشب برای من واقعا لذت بخش بود. تو واقعا فوق العاده‌ای. امیدوارم امروز برای تو عالی باشه.
 
~~~★★★~~~
 
.Good morning. I know that I do not always let you know how much I love you, but I think about you all the time
صبح بخیر. میدونم که معمولا به تو نمی‌گویم که چقدر دوستت دارم ولی من هر لحظه به تو فکر می‌کنم.
 
~~~★★★~~~
 
.Good morning, darling. Sorry I had to rush out of the house so early. I love you so much, and I can’t wait to see you tonight
صبح بخیر عزیزم. متاسفم، مجبور شدم صبح خیلی زود با عجله خونه رو ترک کنم. خیلی دوستت دارم عزیزم و بی صبرانه منتظرم تا شب بشه و دوباره تو رو‌ ببینم.
 
~~~★★★~~~
 
Good morning, sweetheart. Did you sleep ok? I have been missing you. It is so hard being away from home. I cannot wait until I get back
صبحت بخیر عشق من. دیشب خوب خوابیدی؟دلتنگت شدم. دوری از خونه خیلی سخته، بی صبرانه منتظرم تا برگردم.
 
~~~★★★~~~

 

صبح به خیر عاشقانه انگلیسی

-_ متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه _-

.I had such a wonderful dream last night. You were in it! You are so beautiful and wonderful. Have a great day today. See you later
دیشب یک خواب فوق‌ العاده دیدم. تو در خواب من بودی. بسیار زیبا و حیرت انگیز بودی. امیدوارم امروز، روز خوبی برای تو باشد. به زودی میبینمت.

.Hello. I just wanted to let you know that I was thinking about you. How did you sleep last night? I love you so much
سلام. میخواستم بدونی که داشتم به تو فکر میکردم. دیشب چطور خوابیدی؟ خیلی دوستت دارم عزیزم.

 

~~~★★★~~~

 

.Good morning. I am sorry to have kept you up so late last night. How are you doing? I hope you have a great day today
صبح بخیر، متاسفم که دیشب تا دیروقت تو را بیدار نگه داشتم. حالت چطوره؟ امیدوارم که روز خوبی را داشته باشی.

 

~~~★★★~~~

 

Good morning. I am really sorry about the fight that we had. I know that I can be a jerk sometimes. I love you. Do you forgive me?
صبح بخیر، برای مشاجره‌ای که با هم داشتیم واقعا متاسفم. میدونم که گاهی وقتا رفتارم تند میشه. دوستت دارم. منو میبخشی؟

 

~~~★★★~~~

 

 I was just thinking about how much you do for me and for our family. I do not know how you do everything that you do. I love you.
داشتم به این فکر میکردم که تو چقدر برای من و خانواده‌ای که داریم، تلاش میکنی. نمیدونم چطور می‌تونی تمام این کارها رو انجام بدی. دوستت دارم.

 

~~~★★★~~~

!Good morning. I just wanted you to know that I believe in you, and I know that you can do anything you set your mind to

صبح بخیر. میخواستم بدونی که من به تو باور دارم و میدونم که میتونی هرکاری که ذهنت به سمتش جذب میشه رو انجام بدی. 

 

~~~★★★~~~

 Good morning sunshine. I just wanted to make sure that you were awake. I know you have an important project today. You can do it!

صبح بخیر به تو که مثل طلوع خورشیدی. میخواستم مطمئن بشم که بیداری. میدونم که امروز پروژه مهمی داری که باید انجام بدی. تو میتونی انجامش بدی.

 

 
صبح به خیر عاشقانه انگلیسی
-_ متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه _-

 

 Good morning. I just wanted to let you know that you had someone by your side and watching your back. I love you, and I am proud of you.
صبح بخیر. میخوام بدونی که کسی رو در کنارت داری که از تو مراقبت میکند.دوستت دارم و به تو افتخار میکنم.

 

~~~★★★~~~

 

 Good morning, honey. Thank you so much for having breakfast ready for me and for all that you do. You are such a joy to me. I love you
صبح بخیر عسلم. خیلی ممنونم که برای من صبحانه رو آماده کردی و برای همه کارهایی که انجام میدی از تو تشکر می‌کنم. تو دلیل شادی من هستی. دوستت دارم.

 

~~~★★★~~~

 Hello, my love. I just wanted to see how you were doing. I know that it was a difficult morning with the children. Are you ok?
سلام عشق من. میخواستم بدونم حالت چطوره؟ میدونم که با وجود بچه‌ها صبح سختی داشتی، خوبی؟

 

~~~★★★~~~

Good morning. You are strong. You are beautiful. You are competent. You can do anything! I just wanted to let you know. I love you.

صبح بخیر. تو قوی هستی. تو زیبا هستی. تو انسانی نیک هستی. تو توانایی انجام هر کاری را داری. می‌خواستم بدونی که من عاشقت هستم.

 

~~~★★★~~~

 

 I want no one else but you, forever is the beginning for us my love. Good morning my love.
من هیچکس به جز تو را نمیخواهم. تا همیشه برای عشق میان من و تو تنها یک شروع است. صبح بخیر عزیزم.

 

~~~★★★~~~

 Good morning baby, I hope you slept like a queen that you are. Have a great day, I love you lots.

صبح بخیر عزیزم. امیدوارم به خوبی ملکه ای که همیشه هستی خوابیده باشی. روز خوبی داشته باشی. بسیار دوستت دارم.

 

~~~★★★~~~

 I hope your day be filled with joy and love, I’m always here if you ever need me. love you beautiful.

امیدوارم روزت مملو از لذت و عشق باشد. هر زمان که از من کمک بخواهی من همواره آماده هستم.
دوستت دارم زیبای من.

 

~~~★★★~~~

 Most people dream of being in heaven but I’m so lucky to have heaven beside me and that heaven is you my love. Good morning pretty.

بسیاری از مردم رویای بودن در بهشت را در سر دارند. ولی من بسیار خوش شانس هستم که بهشت را در کنار خود دارم و آن بهشت تو هستی عشق من.
صبح بخیر ای زیبا.

 

~~~★★★~~~

 

 Hey beautiful, I hope you wake up this morning feeling like a rose filled with beauty and I hope your day is as sweet as honey, you deserve more my love.
سلام به تو ای زیبا، امیدوارم امروز صبح که از خواب بیدار میشی احساس گل رزی رو داشته باشی که پر از زیبایی هست و امیدوارم که روزت مثل عسل شیرین باشه، لیاقت تو بیشتر از اینه.

 

~~~★★★~~~

I want to wake up every morning with you in my bed and look into your pretty eyes just to start my day and feel alive by your kisses. Good morning baby.

میخواهم هر روز صبح با حضور تو در رختخوابم از خواب بیدار شوم و با نگاه کردن به چشمان زیبای تو روزم را آغاز و با بوسه های تو احساس زنده بودن کنم. صبحت بخیر عزیزکم.
 
 
متن صبح بخیر عاشقانه

-_ متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه _-

Good morning my love, You’re the one that enters my life from nowhere but suddenly becomes my world itself. I cannot go on without you my love. stay with me forever. I love you
صبح بخیر عشق من. تو از ناکجا به زندگی من آمدی و ناگهان همه دنیای من شدی. عزیزم من بدون تو قادر به ادامه دادن نیستم. همیشه در کنار من بمان. دوستت دارم.

 

~~~★★★~~~

 .Each day, I realize my life isn’t ordinary because I have a girl that is extraordinarily. Good morning beautiful
هر روزی که می‌گذرد به این نتیجه میرسم که زندگی من طبیعی نیست، زیرا دختری را در کنارم دارم که فوق العاده است. صبح بخیر زیبای من.

 

~~~★★★~~~

 

 .Hey beauty, the sun can only shine when you’re awake because you’re the sunshine that lights up my day. Good morning my love
سلام زیبای من. خورشید تنها زمانی میدرخشد که تو بیدار باشی زیرا تو طلوعی هستی که روز من را روشن میکنی. صبح بخیر عشق من. 

 

~~~★★★~~~

I am sending you my love this morning to brighten your day, make you feel better and remember somebody cares about you a lot. Good morning pretty
امروز عشقم را برای تو میفرستم تا روزت را روشن کنم، کار کنم تا احساس بهتری داشته باشی و به یاد بیاوری که کسی بسیار به تو اهمیت می‌دهد. صبح بخیر زیبای من.

 

~~~★★★~~~

.Nothing gives me joy than seeing you awake and healthy, I just need your smile to complete my joy, Wake up and smile pretty
هیچ چیز به اندازه آنکه ببینم تو از خواب بیدار شده‌ای و سلامت هستی برای من لذت بخش نیست. من تنها لبخند تو را می‌خواهم تا از زندگی کاملا لذت ببرم. بیدار شو و لبخند بزن زیبای من.

~~~★★★~~~

 

Even if I’m not there to wake you up with some kisses, I hope my messages would express how much you mean to me and tell you I can’t stop loving you. Good morning beautiful
حتی اگر نزدیکت نباشم تا با بوسه‌هایم تو را بیدار کنم، امیدوارم پیامی که میفرستم نشان بدهد که تو چقدر برای من ارزشمند هستی و من نمی‌توانم دوست داشتنت را ترک کنم. صبح بخیر زیبا روی من.

 

~~~★★★~~~

Good morning beautiful, I’m the luckiest man on earth to call you my own because you’re just simply amazing, I hope you have a day as amazing as you are
صبح بخیر زیبای من. من خوشبخت‌ترین مرد روی زمین هستم که می‌توانم با تو تماس بگیرم زیرا اگر بخواهم ساده بگویم، تو فوق العاده‌ای، امیدوارم روزی که پیش رو داری مانند خوت فوق العاده باشد.

 

~~~★★★~~~

Most people pray for money, wealth and others but I only pray you wake up feeling great like never before because that mean more to me than anything in the world. Good morning pretty, I was thinking about you all night. I love you

بسیاری از مردم پول و ثروت یا چیزهای دیگر را می‌پرستند، اما من تو را می‌پرستم وقتی که از خواب بیدار می‌شوی. احساسی عالی که پیش از این هیچگاه تجربه نکرده بودم، زیرا این برای من بیشتر از هرچیزی در این دنیا ارزش دارد. صبح بخیر زیبای من. من تمام شب را به تو فکر می‌کردم. دوستت دارم.
 
 
صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه

-_ متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه _-

 

I hope your day is filled with much more happiness than the one you gave me when you came into my life. Good morning my desire
امیدوارم روزت پر از شادی باشد. بسیار بیشتر از آن شادی که وقتی وارد زندگی من شدی به من بخشیدی. صبح بخیر همه آرزوی من.

 

~~~★★★~~~

 Anytime I see you sleep, I wonder if Angel sleep in heaven because I already see an Angel sleeping on earth. Good morning my Angel
هر وقت می‌بینم خوابیدی با تعجب فکر می‌کنم که فرشته‌ها تو بهشت هم میخوابند؟ چون من الان دارم فرشته‌ای را روی زمین میبینم که خوابیده است. صبح بخیر فرشته من.

 

~~~★★★~~~

 Hey baby, your thoughts were with me through the night that I can’t wait for morning to come to tell you how much you mean to me. Good morning sweetie
سلام عزیزم. همه شب فکر تو با من بود و نمی‌تونستم طاقت بیارم تا صبح بشه و به تو بگم که چقدر برای من ارزش داری. صبح بخیر عزیز شیرین من.

 

متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه
-_ متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه _-

 Oh darling, your sweet touch makes me want to ask for more, all I ever wished for is for you to have a day as sweet as you. Have a great day ahead my love
عزیزم! تجربه لمس شیرین تو باعث شده است تا بخواهم بیشتر مرا لمس کنی. همه آن چیزی که من همیشه آرزو کرده‌ام برای تو بوده است تا روزی شیرین به اندازه شیرینی خودت داشته باشی. روز خوبی در پیش رو داشته باشی عشق من.

 

~~~★★★~~~

 

 I wouldn’t want a day pass without me telling you how amazing you are and I wouldn’t want this morning to pass without me telling you a very sweet good morning. Have a day as sweet as you are my love

نمی‌خواهم روزی بگذرد بدون آنکه به تو بگویم چه اندازه فوق العاده هستی و نمی‌خواهم صبحی بگذرد بدون آنکه به تو صبح بخیری بسیار دل انگیز بگویم. روزی شیرین به شیرینی خودت داشته باشی عشق من.

 

~~~★★★~~~

I just want to put my heart in writings and express how much you mean to me and how I choose to spend the rest of my life with you. Good morning baby
می‌خواهم قلبم را وادار کنم تا بنویسد و بیان کند که چه اندازه برای من باارزش هستی و چگونه من انتخاب کرده‌ام که همه زندگی خود را در کنار تو بگذرانم. صبح بخیر عزیزم.

 

~~~★★★~~~

 I’ve made a reconciliation that I want nobody else but you, I’m so in love with you and I hope you know, I want to stay with you and tell you Good Morning everyday of my life. I love you baby
من با خودم قرار گذاشته‌ام که به جز تو کسی را نخواهم. بسیار عاشقت هستم و امیدوارم که تو این را درک کنی. می‌خواهم با تو بمانم و هر روز زندگیم به تو صبح بخیر بگویم. دوستت دارم عزیزم.

 

~~~★★★~~~

 

 Sweetie, with you I’ve realized all I want in this life is to wake up being by your side, looking into your eyes that shines brighter than a diamond, your skin that’s radiant than the sun and your touch as soft as silk, I just want you and no one else. Be mine forever pretty. Good morning my love, Have a great day ahead
عزیزم من با وجود تو فهمیدم همه آن چیزی که از این زندگی می‌خواهم این است که وقتی از خواب بیدار می‌شوم در کنار تو باشم، نگاه کنم به چشمان تو که درخشان‌تر از الماس هستند پوست تنت که تابنده‌تر از اشعه خورشید است و لمس تو که نرم تر از ابریشم است. من تنها تو را میخواهم نه فرد دیگری را. زیبای من تا همیشه برای من باش. صبح بخیر عشق من. روزی عالی پیش رو داشته باشی.

 

~~~★★★~~~

 Every morning, I’m thankful for two things in life, I’m grateful for my life and what’s my life without you my pretty girl. Good morning beautiful
هرروز صبح برای دو چیز در زندگی شکرگزار هستم. شکرگزار زندگیم هستم و اینکه بدون تو، دختر زیبا زندگی من چگونه بود. صبح بخیر ای زیبا روی.

 

صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه
-_ متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه _-

 

 Everything is on standstill because the most beautiful woman on earth is not awake yet, wake up pretty and light up the day with your beauty. Good morning babes
همه چیز متوقف شده است، زیرا زیباترین زن روی زمین هنوز از خواب بیدار نشده است. بیدار شو زیبای من و روز را با زیباییت روشن کن. صبح بخیر عزیزم.

 

~~~★★★~~~

 

 Hey baby, can you just wake up already, I know you don’t want to because you busy dreaming about me but wouldn’t it be nice to see me in person. Good morning baby. Have a great day
سلام عزیزم، می‌تونی همین الان از خواب بیدار بشی. میدونم که چون مشغول خواب دیدن درباره من هستی، دوست نداری که بیدار بشی ولی اگه من رو واقعی و در بیداری ببینی قشنگ‌تر نیست؟ صبح بخیر عزیزم. روز خوبی داشته باشی.
 

~~~★★★~~~

 

 Wake up wake up, you know I like to see you face with no make up make up baby. I just need your smile to start up my day. Kindly grant my wish. Good morning lovely
بیدار شو بیدار شو، میدونی که من دوست دارم صورتت رو بدون آرایش ببینم عزیزم. من فقط لبخند تو رو میخوام تا روزم رو آغاز کنم. خواهش میکنم آرزوی من رو برآورده کن. صبح بخیر دوست داشتنی من.

 

~~~★★★~~~

 

 Night is gone, the moon is out, the sun is patiently waiting for you to open your eyes so it can kick in. Wake up sleepy head. Good morning baby
شب رفته، ماه خارج شده، خورشید منتظر است که تو چشمان خود را باز کنی تا بتواند وارد شود. بیدار شو خواب آلود من. صبح بخیر عزیزم.

 

~~~★★★~~~

You’re my shining armor, more radiant than sun, calm like a dove, sweeter than honey and beautiful than a peacock, I hope this words would make you know how special you are to me. Good morning beautiful, I love you
تو زره درخشان منی، تابنده تر از خورشید، مانند یک کبوتر آرامی، از عسل شیرین تر و از طاووس زیبا تر هستی. امیدوارم از این کلمات متوجه شوی که چه اندازه برای من خاص هستی. صبح بخیر زیبای من. دوستت دارم.

 

~~~★★★~~~

 

 Good morning baby by now I guess your leg will be weak because you’ve been running through my mind all night I hope you rested well and dreamt about our future enjoy the rest of your day, I love you.
صبح بخیر عزیزم. حدس میزنم برای اینکه تمام شب از ذهن من می‌گذشتی پاهایت خسته شده است. امیدوارم به خوبی استراحت کرده و درباره آینده خودمان رویا ساخته باشی. از همه روزت لذت ببر. دوستت دارم.
 
 
متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه
-_ متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه _-
 

Nothing will be good about the morning if you’re not in my thought all night thinking about our future and the life we wanna exploit together, I hope you woke up with a pleasant smile and ready to present yourself to the world. Good morning beautiful
اگر همه شب در افکار من نباشی و به آینده مشترکمان و زندگی که قرار است با هم از آن لذت ببریم فکر نکنم، صبح هیچ چیزخوبی نخواهد داشت. امیدوارم که با یک لبخند دوست داشتنی از خواب بیدار شده باشی و آماده باشی تا خود را به جهان نشان دهی. صبح بخیر زیبای من.

 

~~~★★★~~~

 

 What’s a plant without fruits, what’s a river without water, a sky without sun and stars, what’s good about a day without you in it. Please wake up and make my day. Good morning pretty
گیاه بدون میوه چه ارزش دارد، رودخانه بدون آب چه ارزشی دارد، آسمان بدون خورشید و ستاره ها چه ارزشی دارد، روز بدون حضور تو چطور می‌تواند خوب باشد. لطفا بیدار شو و روز من رو بساز. صبح بخیر زیبای من.

 

مجموعه ای از بهترین متن های صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه
-_ متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه _-

 

 I’m sending you this good morning to let you know you’re the first think I think of in the morning and the last thing at night. Have a great day my love
این پیام صبح بخیر را برای تو می‌فرستم تا بدانی فکر تو صبح‌ها اولین و شب‌ها آخرین چیزی است که به ذهن من می‌رسد. روزی عالی داشته باشی عشق من.

 

~~~★★★~~~

 You’re more than a moment to me baby, all I ever wanted came suddenly, you brought heaven to me and now I feel like I’m in paradise every time I look into your eyes. Good morning pretty
عزیزم تو برای من فراتر از یک لحظه زودگذر هستی. تمام چیزی که می‌خواستم ناگهان برایم فراهم شد. نو بهشت را به من بخشیدی و حالا من هرگاه که به چشمانت نگاه میکنم احساس میکنم که در بهشت هستم. صبح بخیر زیبای من.

 

~~~★★★~~~

 

When I look into your eyes baby, I see more stars that are more than the stars in the sky, I’m glad I found you baby. Good morning my angel
عزیزم هنگامی که به چشمانت نگاه می‌کنم، ستاره‌هایی بیشتر از ستاره‌های آسمان را در آن میبینم. از اینکه تو را پیدا کردم خخوشحال هستم. صبح بخیر فرشته من.

 

~~~★★★~~~

 I don’t what I have done deserve somebody as amazing as you baby, you’re extraordinarily in every aspects and that’s because you’re an angel on earth. Good morning my own Angel
عزیزم من فکر نمی‌کنم آنچه که برای تو انجام داده‌ام در حد شایستگی کسی به شگفت انگیزی و خوبی تو باشد.  تو در تمام زمینه‌ها فوق العاده هستی و دلیل آن این است که تو فرشته‌ای روی زمین هستی. صبح بخیر فرشته من.

 

~~~★★★~~~

 

 If I’m a musician, I’ll gladly play lovely music to your ears every morning and sing song in your appraisals just to wake you up my pretty lady. Have a blast
اگر یک نوازنده بودم، هر روز صبح با خوشحالی برای گوش‌های تو آهنگ های دوست داشتنی می‌نواختم وآهنگ‌ها مورد علاقه تو را می‌خواندم، تنها برای اینکه تو را بیدار کنم، فرشته زیبای من. اوقات خوشی داشته باشی.
 

~~~★★★~~~

 

Royalties don’t announce their presence before they are being notice but if you as a queen isn’t awake yet, the sun wouldn’t be radiant, the sky wouldn’t be bright, the birds won’t fly and the rivers won’t flow. Kindly do the earth a favor by waking up my love. Good morning

سلسله‌های پادشاهی پیش از آنکه مورد توجه قرار بگیرند موجودیت خود را اعلام نمی‌کنند. اگر تو به عنوان ملکه هنوز از خواب بیدار نشده‌ای، خورشید نخواهد تابید، آسمان روشن نخواهد شد، پرندگان پرواز نخواهند کرد و رودخانه‌ها جریان نخواهند داشت. عشق من لطفا با بیدار شدن از خواب از سرمهربانی لطفت را شامل حال زمین کن. صبح بخیر.
 

~~~★★★~~~

 

.Hey pretty, wake up to hear how much you mean to me, your smile brighten my day and I want nothing more than that. Good morning
سلام ای زیبا، بیدار شو تا بشنوی که چه اندازه برای من ارزش داری، لبخند تو روز من را روشن ساخته است و من چیزی بیش از این نمی‌خواهم. صبح بخیر.

 

~~~★★★~~~

 

 If I’m to walk on hot coal, walk on thorns, swim in the deepest ocean, scream as loud as i can just to see your beautiful face and tell you a beautiful good morning, then I’ll gladly do it. Good morning my love. Have a day as amazing as you are
اگر مجبور باشم برای اینکه صورت زیبای تو را ببینم و صبح به خیری زیبا به تو بگویم، روی زغال راه برم، از رو خارها قدم بردارم، در عمیق‌ترین اقیانوس شنا کنم و با بلندترین صدایی که می‌توانم فریاد بزنم، با کمال میل این کارها را انجام می‌دهم‌. صبح بخیر عشق من، روزی به خوبی آنچه خود هستی داشته باشی.
 

~~~★★★~~~

 

 Hey beautiful, I’ll make a whole nation stand still just to see your pretty face and tell you Good morning. I love you lots
سلام زیبای من. شهر را به هم میریزم تنها برای دیدن روی زیبای تو و اینکه به تو صبح بخیر بگویم. بسیار دوستت دارم.

 

~~~★★★~~~

 As leg is for walking, mouth for eating, brain is for thinking, so exactly I am for you and you only. I live for you alone my love. Good morning baby
همانطور که پا برای راه رفتن، دهان برای غذا خوردن، مغز برای فکر کردن است، من هم برای تو هستم، تنها تو. عشق من، من تنها برای تو زندگی می‌کنم. صبح بخیر عزیزم.

 

 
متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه
-_ متن صبح به خیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه _-
 
You’re my lover, my girlfriend, my best friend, my heart desire, everything I can ever want, most importantly you’re my best. I cherish this love of ours and forever will I continue to be grateful for being mine. Good morning pretty, have a day as sweet as you are. I love you
تو عشق من، شریک من، دوست من، خواسته قلب من، هرچیزی که من بتوانم بخواهم و از همه مهمتر، تو بهترین من هستی. من عشقمان را گرامی میدارم و تا ابد سپاسگزاری از این که تو مال من هستی را ادامه خواهم داد. صبح بخیر زیبای من، روزی به خوبی خودت داشته باشی. دوستت دارم.

 

~~~★★★~~~

 

 If I was grant a wish, I’ll pray you live long so that I can wake up every morning to this amazing beauty. I’m happy to call you mine, Good morning my love
اگر می‌خواستم یک آرزو بکنم، دعا می‌کردم که تو عمر طولانی داشته باشی تا من بتوانم هر روز صبح در این زیبایی بیدار شوم. خوشحالم که تو را برای خودم صدا میکنم. صبح بخیر عشق من.

 

~~~★★★~~~

 

 
My love, you make me look up to the next day because I know I would have you by my side. I can’t just get enough of you, my love you made me feel like I’m everything you need and I’ll stand by you every single day my love. Good morning baby. Hope you’ve an amazing night. I love you so much my heart desire.
عشق من، تو باعث می‌شوی که به روزی که در راه است فکر کنم، زیرا میدانم که تو را در کنار خودم دارم. من از تو سیر نمی‌شوم، عشق من تو باعث شدی اینگونه احساس کنم که من همه آن چیزی هستم که تو می‌خواهی و من همه روزه در کنار تو خواهم ماند. صبح بخیر عزیزم. امیدوارم شبی فوق العاده داشته باشی. خواسته قلب من، تو را بسیار دوست دارم.
 

سخن آخر

امیدواریم صبح بخیرهای عاشقانه این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. اگر شما هم متن یا جمله ای برای ارسال یک اس ام اس صبح بخیر عاشقانه در نظر دارید، آن را در بخش ارسال نظر با ما و سایر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید.

 

برگرفته از: therightmessages.com

ستاره
Logo